OCENA PROCESÓW SPECJALNYCH – CQI

Procesy specjalne …. to procesy, których wyniki nie mogą by w pełni zweryfikowane podczas późniejszej kontroli i badania wyrobu oraz jeżeli wady wytworzone podczas procesu mogą ujawnić się dopiero podczas użytkowania wyrobu.

Normy CQI jako ciągłe doskonalenie jakości opublikowane przez Organizację AIAG stanowią dodatkowe wymagania w branży automotive i mogą być stosowane przez organizacje, do oceny:

 • wewnętrznych standardów zarządzania procesem specjalnym
 • dostawców
 • produkcji materiału surowego – organizacja może zdecydować, że wymagania są obligatoryjne.

Celem inicjatywy AIAG w publikowaniu norm CQI jest ograniczenie kampanii nawrotowych i gwarancyjnych związanych z komponentami produkowanymi z użyciem procesu specjalnego.

Wymagania są rozwijane przez Grupy Robocze:

 • w oparciu o najlepsze praktyki przemysłowe
 • w myśl filozofii ciągłego doskonalenia
 • z naciskiem na prewencyjną detekcję, redukcję zmienności i strat w łańcuchu dostaw.

Normy CQI zawierają wymagania dotyczące systemu danego procesu specjalnego, job audyt oraz tabele procesowe.

Nasza Firma

Naszym celem jest oferowanie wsparcia dla Klientów w jaki sposób poprawnie, efektywnie i skutecznie oceniać jakość procesów specjalnych poprzez wykonywanie audytów w Organizacjach oraz prowadzenie szkoleń. Zapewniamy pomoc jak ciągle doskonalić dany proces specjalny i zapobiegać niezgodnościom.

 

Tematy szkoleń:

 • CQI – 8 Layered process audit – Audyt warstwowy procesu
 • CQI – 9 Heat Treat System Assessment — Ocena systemu obróbki cieplnej
 • CQI – 11 Plating System Assessment – Ocena systemu/ procesów galwanizacji
 • CQI – 12 Coating System Assessment – Ocena systemu/ procesów nakładania powłok lakierniczych
 • CQI – 15 Welding System Assessment – Ocena systemu/procesu spawania/zgrzewania
 • CQI – 17 Soldering System Assessment – Ocena systemu/procesu lutowania
 • CQI – 20 Effective Problem Solving Practitioners Guide – Przewodnik
 • CQI – 23 Molding System Assessment – Ocena systemu/procesu tworzyw sztucznych
 • CQI – 27 Casting System Assessment – Ocena systemu/procesu w odlewnictwie — NOWOŚĆ

Nadchodzące szkolenia otwarte

 • CQI – 9: 8-9.01.2018, Katowice; Cena – 1280,00 netto
 • CQI – 8: 15-16.01.2018, Katowice; Cena – 1190,00 netto
 • CQI – 11: 7-8.02.2018, Katowice; Cena – 1280,00 netto
 • CQI – 12: 19-22.02.2018, Katowice; Cena – 1280,00 netto
 • CQI – 15: 16-17.03.2018, Katowice; Cena – 1280,00 netto
 • CQI – 17: 23-24.03.2018, Katowice; Cena – 1280,00 netto
 • CQI – 27: 28-29.03.2018, Katowice; Cena – 1280,00 netto
 • CQI – 23: 9-10.04.2018, Katowice; Cena – 1280,00 netto
 • CQI – 9: 18-19.06.2018, Katowice; Cena – 1280,00 netto
 • CQI – 12: 25-26.06.2018, Katowice; Cena – 1280,00 netto