STYCZEŃ - CZERWIEC 2018

KOD STYCZEŃ 2018 DATA MIEJSCE CENA*
ŚRODOWISKO I ENERGIA
R-E.50001 Wymagania Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001 24.01.2018 Katowice 650
LOTNICTWO
AS.9100 Wymagania Systemu Zarządzania Jakością wg AS/EN 9100:2016 29-30.01.2018 Katowice 1290
LABORATORIUM I DOSKONALENIE
IRT Interpretacja rysunku technicznego wg ISO GPS 8-9.01.2018 Katowice 1190
PRODUKCJA, TRANSPORT, LOGISTYKA
TPM&OEE Autonomiczny TPM & OEE – Autonomiczne zarządzanie utrzymaniem maszyn wraz z wskaźnikiem efektywnego wykorzystania maszyn 11-12.01.2018 Katowice 1190
L.LO Lean logistics – Lean w logistyce 15-16.01.2018 Katowice 1190
5S 5S & Visual Management 17-18.01.2018 Katowice 1190
KBN Kanban 19.01.2018 Katowice 650
SMED SMED – Skracanie czasów przezbrojeń 22-23.01.2018 Katowice 1190
L.K&H Kaizen & Hiyarihatto 25-26.01.2018 Katowice 1190
KOD LUTY 2018 DATA MIEJSCE CENA*
JAKOŚĆ I BHP
R-ISO Wymagania normy ISO 9001:2015 5-6.10.2017 Katowice 1190
ŚRODOWISKO I ENERGIA
R-14001 Wymagania normy wg ISO 14001:2015 15-16.02.2018 Katowice 1190
LABORATORIUM I DOSKONALENIE
A.IEC Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania w laboratorium wg PN-EN ISO/IEC 17025 8-9.02.2018 Katowice 1190
GD&T GD&T – Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne 12-13.02.2018 Katowice 1190
CCC Certyfikacja CCC dla wyrobów eksportowanych do Chin 16.02.2018 Katowice 650
ABL Analiza błędu ludzkiego 21.02.2018 Katowice 650
IMDS.I IMDS I – Poziom podstawowy 19-20.02.2018 Katowice 990
MDiK Metrologia długości i kąta. Metrologia wewnątrz zakładowa 22-23.02.2018 Katowice 1190
PRODUKCJA, TRANSPORT, LOGISTYKA
LM Lean Manufacturing – szczupłe zarządzanie w przedsiębiorstwie 26-28.02.2018 Katowice 1390
KOD MARZEC 2018 DATA MIEJSCE CENA*
JAKOŚĆ I BHP
Ri-ISO Analiza ryzyka w odniesieniu do ISO 9001:2015 1.03.2018 Katowice 650
ŚRODOWISKO I ENERGIA
A.50001 Audytor wewnętrzny systemu zarządzania energią wg ISO 50001 5-6.03.2018 Katowice 1190
A.14001 Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 7-9.03.2018 Katowice 1390
LOTNICTWO
CLAS Czynnik ludzki w lotnictwie 2.03.2018 Katowice 650
AS.9100 Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg AS/EN 9100:2016 28-30.03.2018 Katowice 1390
LABORATORIUM I DOSKONALENIE
DOE DOE – Design of Experiments 12-13.03.2018 Katowice 1190
MTAB MINITAB 15-16.03.2018 Katowice 1190
R-IEC Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 19-20.03.2018 Katowice 1190
KONTROLA JAKOŚCI I UTRZYMANIE RUCHU
TPM TPM (Total Productivity Maintenance) – Całkowite, produktywne zarządzanie utrzymaniem ruchu 26-27.03.2018 Katowice 1190
PRODUKCJA, TRANSPORT, LOGISTYKA
L.SW Praca standaryzowana 14.03.2018 Katowice 650
OSCH Optymalizacja łańcucha dostaw i gospodarki magazynowej 29.03.2018 Katowice 650
LLM Lean Manufacturing w logistyce 26-27.03.2018 Katowice 1190
KOD KWIECIEŃ 2018 DATA MIEJSCE CENA*
ŚRODOWISKO I ENERGIA
C-P.ACT Działania korygujące i zapobiegawcze w odniesieniu do systemu zarządzania środowiskowego 14001:2015 4.04.2018 Katowice 650
LOTNICTWO
SMS SMS (Safety Management System) – System zarządzania bezpieczeństwem 5-6.04.2018 Katowice 1190
LABORATORIUM I DOSKONALENIE
P.COM Praktyczna obsługa reklamacji 9.04.2018 Katowice 650
IMDS.II IMDS II – Poziom zaawansowany 10-11.04.2018 Katowice 990
CCC Certyfikacja CCC dla wyrobów eksportowanych do Chin 13.04.2018 Katowice 650
WPA Współpraca z partnerem z Azji 16.04.2018 Katowice 650
PRODUKCJA, TRANSPORT, LOGISTYKA
LFMEA Logistics FMEA – LFMEA 17-18.04.2018 Katowice 1190
SCSMS System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw wg ISO 28001 19-20.04.2018 Katowice 1190
TAPA-FSR TAPA FSR – Wymogi bezpieczeństwa transportu 23-24.04.2018 Katowice 1190
DWPP Doskonalenie wieloasortymentowej produkcji w partiach 25.04.2018 Katowice 650
ZZiZ.PH Zarządzanie zapasami i zakupami w przedsiębiorstwie produkcyjnym i handlowym 26-27.04.2018 Katowice 1190
TKATA TOYOTA Kata 30.04.2018 Katowice 650
KOD MAJ 2018 DATA MIEJSCE CENA*
JAKOŚĆ I BHP
A.9001 Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 7-9.05.2018 Katowice 1390
ŚRODOWISKO I ENERGIA
R-E 50001 Wymagania systemu zarządzania energią wg ISO 50001 16.05.2018 Katowice 650
W-D.Ś.14 Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 30.05.2018 Katowice 650
LOTNICTWO
R.9100 Wymagania Systemu Zarządzania Jakością wg AS/EN 9100:2016 10-11.05.2018 Katowice 1190
LABORATORIUM I DOSKONALENIE
IRT Interpretacja rysunku technicznego wg ISO GPS 14-15.05.2018 Katowice 1190
PRODUKCJA, TRANSPORT, LOGISTYKA
PRPL Planowanie produkcji 17-18.05.2018 Katowice 1190
TPM&OEE Autonomiczny TPM & OEE – Autonomiczne zarządzanie utrzymaniem maszyn wraz z wskaźnikiem efektywnego wykorzystania maszyn 21-22.05.2018 Katowice 1190
L.LO Lean logistics – Lean w logistyce 24-25.05.2018 Katowice 1190
SMED SMED – Skracanie czasów przezbrojeń 28-29.05.2018 Katowice 1190
KBN Kanban 23.05.2018 Katowice 650
KOD CZERWIEC 2018 DATA MIEJSCE CENA*
JAKOŚĆ I BHP
R-ISO Wymagania normy ISO 9001:2015 4-5.06.2018 Katowice 1190
C-P.ACT Działania korygujące i zapobiegawcze w odniesieniu do wymagań ISO 9001:2015 6.06.2018 Katowice 650
ŚRODOWISKO I ENERGIA
Ri-ISO.14 Analiza ryzyka w odniesieniu do ISO 14001:2015 7.06.2018 Katowice 650
LABORATORIUM I DOSKONALENIE
ABL Analiza błędu ludzkiego 8.06.2018 Katowice 650
GD&T GD&T – Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne 14-15.06.2018 Katowice 1190
A.IEC Audytor wewnętrzny systemu zarządzania w laboratorium wg PN-EN ISO/IEC 17025 18-19.06.2018 Katowice 1190
IMDS.I IMDS I 21-22.06.2018 Katowice 990
MDiK Metrologia długości i kąta Metrologia wewnątrz zakładowa 25-26.06.2018 Katowice 1190
CCC Certyfikacja CCC dla wyrobów eksportowanych do Chin 20.06.2018 Katowice 650
PRODUKCJA, TRANSPORT, LOGISTYKA
L.K&H Kaizen & Hiyarihatto 27-28.06.2018 Katowice 1190
OSCH Optymalizacja łańcucha dostaw i gospodarki magazynowej 29.06.2018 Katowice 650
5S 5S & Visual Managament 11-12.06.2018 Katowice 1190