NORMA ISO 14001:2015

Osiągnięcie równowagi między środowiskiem, społeczeństwem i gospodarką jest traktowane jako warunek zaspokojenia własnych potrzeb bez zagrożenia dla potrzeb przyszłych pokoleń. Zrównoważony rozwój, jako cel działania, jest osiągany przez zachowanie równowagi między tymi trzema filarami zrównoważenia.

Oczekiwania społeczne dotyczące zrównoważonego rozwoju, przejrzystości i wiarygodności ewoluują w związku z zaostrzającymi się wymaganiami prawa, wzrostem presji zanieczyszczeń na środowisko, nieefektywnym wykorzystaniem zasobów, niewłaściwą gospodarką odpadami, zmianami klimatu oraz degradacją ekosystemów i zmniejszaniem bioróżnorodności.

Chcąc wzmocnić swój udział w środowiskowym filarze zrównoważonego rozwoju, Organizacje wprowadzają do stosowania systemowe podejście do zarządzania środowiskowego poprzez wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego.

Intencją normy ISO 14001:2015 jest dostarczanie Organizacjom narzędzia ułatwiającego ochronę środowiska i reagowanie na zmiany warunków środowiskowych w zgodzie z potrzebami społecznymi i gospodarczymi.

Norma określa wymagania, które umożliwiają Organizacji osiągnięcie zamierzonych wyników przyjętych dla jej systemu zarządzania środowiskowego.

(źródło: PKN – Norma ISO 14001:2015)

NORMA ISO 50001:2012

Norma określa wymagania co do oceny, wdrożenia, utrzymania i poprawy systemu zarządzania energią, który ma na celu umożliwić organizacji zastosowanie systematycznego podejścia w osiąganiu ciągłej poprawy wydajności energetycznej, w tym efektywności energetycznej, użytkowania energii i jej zużycia.

Norma określa wymagania mające zastosowanie do użytkowania i zużycia energii, w tym praktyk pomiaru, dokumentacji i sprawozdawczości, projektowania i nabywania dla urządzeń, systemów, procesów i personelu, mających wkład w wydajność energetyczną. Ma zastosowanie do wszystkich zmiennych wpływających na wydajność energetyczną, które może monitorować i na które ma wpływ Organizacja. 

Norma ma zastosowanie do dowolnej Organizacji chcącej zapewnić sobie spełnienie założeń swojej polityki energetycznej oraz pragnącej zademonstrować ją innym.

(źródło: PKN – Norma ISO 50001:2012)

Nasza Firma

Oferujemy Klientom szkolenia i doradztwo związane z wdrażaniem i audytowaniem w zakresie Systemów Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 oraz Energią – ISO 50001:2012. 

Tematy szkoleń:

 • Analiza ryzyka w odniesieniu do wymagań normy ISO 14001:2015 – Nowość !!!
 • Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią zgodnie z wymaganiem normy ISO 50001:2012
 • Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z wymaganiem normy ISO 14001:2015
 • Działania korygujące i zapobiegawcze w odniesieniu do wymagań Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z ISO 14001:2015
 • Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z ISO 14001:2015
 • Wymagania Systemu Zarządzania Energią zgodnie z wymaganiem normy ISO 50001:2012
 • Wymagania Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z wymaganiem normy ISO 14001:2015

Nadchodzące szkolenia otwarte

Hotel Campanile, Sowińskiego 48, 40-028 Katowice (przy A4), ok 6 km od terenu Euro – Centrum

Ceny:

 • Pokój 1 osobowy ze śniadaniem – 150,00 pln
 • Pokój 2 osobowy ze śniadaniem – 175,00 pln
 • Parking przed wejściem do hotelu – bezpłatny
 • Parking za hotelem – monitorowany: 30,00 pln

Aby skorzystać z naszych, wynegocjowanych cen należy powołać się na firmę Sudhara Polska i wysłać informację na maila: Asystent Campanile Katowice: asystent@campanile.com.pl

Hotel Marysin Dwór, ul. Pukowca 17a Katowice ( obwodnica Bocheńskiego, przy Drogowej Trasie Średnicowej), ok 4 km od terenu Euro – Centrum

Ceny:

 • Pokój 1 osobowy ze śniadaniem – 130,00 pln + parking 20,00 pln
 • Pokój 2 osobowy ze śniadaniem – 160,00 pln + parking 20,00 pln

Aby skorzystać z naszych, wynegocjowanych cen należy powołać się na firmę Sudhara Polska i wysłać informację na recepcję, proszę podać również ceny.

Park Hotel Diament **** Katowice, ul. Wita Stwosza, ok 5 km od siedziby Sudhara Polska, tuż przy autostradzie A4, 3 km od ścisłego centrum Katowic

Ceny:

Dla uczestników szkoleń i kontrahentów współpracujących z Sudhara Polska w okresie szkoleń oferujemy pokoje 1 i 2 osobowe ze śniadaniem z 25 % zniżką od ceny dnia.

 • Parking przed wejściem do hotelu – bezpłatny
 • Parking za hotelem – zamknięty i monitorowany: 35,00 pln /doba     

Aby zarezerwować pokój na wyżej wymienionych warunkach proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny: kkiedrowicz@hotelediament.pl, tel. +48 512 971 568