VDA – WYMAGANIA NIEMIECKICH PRODUCENTÓW PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO

 

Centrum Zarządzania Jakością (QMC) istnieje na rzecz niemieckich producentów OEM i ich dostawców od sierpnia 1997 r. i działa w ramach sekcji Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA).

Rozwój i kierunek działalności VDA QMC nadzorowany jest przez najwyższe gremium niemieckich przedstawicieli zarządzania jakością – Komitet ds. Zarządzania Jakością (QMC), który tworzą managerowie jakości wszystkich producentów samochodów oraz ich licznych dostawców.

Członkowie stowarzyszenia VDA to przedsiębiorstwa mające swoje zakłady na terenie Niemiec, wytwarzające nie tylko produkt finalny, lecz przede wszystkim wszyscy producenci/dostawcy części i komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego.

VDA publikuje normy i narzędzia jakości, według których niemieccy producenci i dostawcy części dla przemysłu automotive audytują swoich dostawców między innymi z zakresu: VDA 6.1, VDA 6.3 i VDA 6.5.

Audyt systemu VDA 6.1 – celem jest skuteczność systemu zarządzania jakością:

 • Wewnętrzny lub zewnętrzny audyt w celu ustalenia zdolności jakościowej Systemu Zarządzania Jakością
 • Sprawdzenie kompletności i skuteczności podstawowych procesów zgodnie z żądanym standardem (9001, IATF) i uzupełniających specyficzne Wymagania klientów.

Audyt procesu VDA 6.3 – skupia się na jakości wyrobu i powiązanych procesów:

 • Wewnętrzny lub zewnętrzny audyt, w celu ustalenia zdolności jakościowej wyrobów/grup produktowych wraz z ich procesami
 • Sprawdzenie przydatności i zgodności zaplanowanych procesów w celu rozwoju i wytwarzania wybranych zdolnych jakościowo wyrobów /grup produktowych
 • Oszacowanie potencjalnego ryzyka w wyrobach, które nie spełniają wymagań, ewentualnie przy dalszej obróbce lub w fazie użytkowanie zostaną uszkodzone albo spowodują uszkodzenia.

Audyt wyrobu VDA 6.5 – skupia się na zgodności wyrobu ze specyfikacją:

 • Ocena cech jakościowych dla wyrobu gotowego i półproduktów
 • Sprawdzenie przestrzegania konkretnych wytycznych na podstawie rysunków i specyfikacji/wymagań Klienta
 • Odchylenia wskazują na niedoskonałości w procesach produkcyjnych.

Nasza Firma

Oferujemy szkolenia oraz audyty z zakresu publikacji wymaganych norm VDA oraz narzędzi wspomagających „niemiecki system jakości”.

 

Tematy szkoleń:

 • Audytor procesu VDA 6.3:2016 (wydanie 3, grudzień 2016r.)
 • Audyt wyrobu VDA 6.5
 • Audyt charakterystyk specjalnych D/TLD
 • FMEA wg VDA 4
 • Kontrola czystości technicznej – VDA 19.1
 • PPAP/VDA 2
 • Przydatność kontroli procesu – VDA 5
 • Specyficzne wymagania Klientów zgodnie z VDA (VDA 6.1, 6.2, 6.3, 6.5)
 • System jakości wg VDA 6.1
 • Techniczna czystość w montażu – VDA 19.2
 • Warsztaty doskonalące dla audytorów procesu VDA 6.3:2016 – studia przypadków
 • Zapewnienie jakości dostaw, zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu (PPF) – VDA 2
 • Zapewnienie jakości na mapie procesów — VDA 4

Nadchodzące szkolenia otwarte

 • VDA 6.3:2016: 31.01-02.2018r., Katowice; Cena – 1450,00 netto
 • VDA 19.2: 21-22.02.2018r., Katowice; Cena – 1250,00 netto
 • VDA 6.3:2016 – warsztaty dla audytorów procesu: 5-6.04.2018, Katowice; Cena – 1250,00 netto
 • VDA 6.5: 25.04.2018, Katowice; Cena – 670,00 netto
 • PPAP/VDA 2: 16.05.2018, Katowice; Cena – 670,00 netto;
 • PSB – Bezpieczeństwo wyrobu. Odpowiedzialność producenta w branży motoryzacyjnej w odniesieniu do IATF 16949:2016 i VDA (BMW Group i VW AG): 29-30.05.2018, Katowice; Cena – 1250,00 (1 dzień – aspekty prawne dotyczące odpowiedzialności za wyrób, 2 dzień – PSB)
 • VDA 6.3:2016 – audytor procesu: 6-8.06.2018, Katowice; Cena – 1450,00 netto
 • VDA 6.5: 29.06.2018, Katowice; Cena – 670,00 netto