WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWA MASZYNA POMIAROWA


Wykonywanie pomiarów przy wykorzystaniu maszyny pomiarowej współrzędnościowej Zeiss Accura:

  • zakres pomiarowy urządzenia: 900x1200x700mm,
  • niepewność pomiarowa MPE_P=1.7um,
  • szybszy wybór optymalnego rozwiązania i oszczędność na kosztownych przezbrojeniach maszyny dzięki zastosowaniu systemu MASS (Multi Application System Sensor),
  • system MASS umożliwia użycie zarówno centralnych, aktywnych dotykowych głowic skanujących, przegubu obrotowo-uchylnego z pasywną dotykową głowicą skanująca, jak również optycznej głowicy skanującej.
  • posiada skaningową głowicę pomiarową Zeiss VAST-XT.

Współrzędnościowa technika pomiarowa charakteryzuje się odmienną od klasycznej metrologii strategią pomiarową. Opiera się na przetwarzanych komputerowo informacjach pomiarowych  w postaci dyskretnej i umożliwia wyznaczanie wymiarów przestrzennie ukształtowanych części maszyn, ze stosunkowo wysoką dokładnością. Współrzędnościowe maszyny pomiarowe są obecnie najbardziej uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi. Pozwalają w cyklu automatycznym wykonać pomiary wszystkich rodzajów wymiarów spotykanych w przemyśle maszynowym. Dzięki swej uniwersalności zastępują wiele przyrządów specjalnych. Na skutek zastosowania techniki komputerowej pomiary można łatwo zaprogramować. Pomiary realizowanych w trybie CNC cechują się dużą obiektywnością dzięki uniezależnieniu się od wpływu pomiarowca i pełnej powtarzalności warunków pomiaru takich samych przedmiotów.

Istotą pomiarów w technice współrzędnościowej jest określenie postaci geometrycznej mierzonego przedmiotu na podstawie zbioru współrzednych (x,y,z) punktów środka kulistej końcówki pomiarowej stykającej się z mierzonym przedmiotem.

Proces pomiarowy we współrzędnościowej technice pomiarowej skład się z następujących etapów: pomiar, określenie zastępczych elementów geometrycznych oraz opracowanie wyników. Pomiar na maszynie współrzędnościowej odbywa się w dowolnym miejscu mierzonego przedmiotu poprzez styk z przedmiotem kulistej końcówki trzpienia pomiarowego.