Anna Dratwa Brak komentarzy

FORMEL Q KONKRET – Brand Specific Supplements

Wdrażanie Standardów Formel Q Konkret w Przemyśle Motoryzacyjnym: Klucz do Jakości i Zadowolenia Klienta

W obliczu nieustannie rosnących oczekiwań klientów i zwiększającej się konkurencji na globalnym rynku motoryzacyjnym, producenci samochodów i ich dostawcy poszukują nieustannie sposobów na poprawę jakości oraz efektywności swoich procesów produkcyjnych. Dokument “Formel Q konkret – Brand specific supplements” stanowi odpowiedź na te potrzeby, oferując wytyczne dotyczące kontroli jakości i wymagań specyficznych dla poszczególnych marek w Grupie Volkswagen, takich jak AUDI, Porsche, ŠKODA AUTO, Bentley, oraz wielu innych.

Zrozumienie Formel Q Konkret.

Ogólne Postanowienia i Wymagania Specyficzne dla Marki.

Formel Q Konkret to zbiór procedur i wytycznych stworzonych przez Grupę Volkswagen dla swoich dostawców. Dokument ten zawiera szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących wprowadzania danych do systemu IMDS dla części złożonych, listy osób kontaktowych odpowiedzialnych za “Zgodność Produkcji” (CoP) w zakładach Audi, jak również regulacje dotyczące dalszego obciążania dostawców za reklamacje związane z defektami pola 0km i CKD.

Rola Standardów w Zapewnieniu Jakości

Standardy Formel Q Konkret odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu wysokiego poziomu jakości i zadowolenia klienta. Przez określenie jasnych wymagań i procedur dla dostawców, Volkswagen AG dąży do minimalizacji ryzyka wystąpienia wad i zwiększenia efektywności swojej globalnej sieci produkcji.

Specyficzne Wymagania Marek

Audi – Pionierskie Rozwiązania w Kontroli Jakości.

Audi, jako część Grupy Volkswagen, wymaga od swoich dostawców stosowania oprogramowania qs-STAT oraz wytycznych dotyczących “Dowodu zdolności systemów pomiarowych”. Marka stawia również na zapewnienie odpowiednich połączeń IT oraz formatów plików dostawców, aby usprawnić analizę danych i kontrolę jakości.

Porsche – Wyjątkowe Standardy Kontroli.

Porsche wyróżnia się swoimi specyficznymi wymaganiami, takimi jak niewymaganie stosowania VW 99000, i stosowanie Formel Q Neuteile Integral, co podkreśla unikatowe podejście tej marki do zarządzania jakością i kontroli produkcji.

ŠKODA AUTO – Innowacyjność i Dokładność.

ŠKODA AUTO wprowadza własne wymagania, takie jak TLD-BZD, warunki ramowe dla pomiarów i laboratorium, czy analizę projektów Skoda (PAN). Marka ta kładzie nacisk na dokładność i innowacyjność w swoich procesach kontrolnych.

Wnioski.

Formel Q Konkret stanowi nieocenione źródło wiedzy i wytycznych dla dostawców Grupy Volkswagen, umożliwiając im spełnienie wysokich standardów jakości i zadowolenia klienta. Jego zastosowanie jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności i efektywności na globalnym rynku motoryzacyjnym.

Dokument ten nie tylko ułatwia zrozumienie specyfikacji i oczekiwań poszczególnych marek należących do Grupy Volkswagen, ale również stanowi fundament dla długotrwałych relacji pomiędzy producentem a dostawcami, opartych na wzajemnym zaufaniu i dążeniu do ciągłego doskonalenia.

 

Ważne linki:

Tematy powiązane: