BEZPIECZEŃSTWO WYROBU – Pełnomocnik ds bezpieczeństwa (PSB) – PROGRAM SZKOLENIA

Bezpieczeństwo wyrobu – Pełnomocnik ds bezpieczeństwa (PSB) – CEL SZKOLENIA:

 • Nabycie kompleksowej wiedzy o zakresie działalności i odpowiedzialności Pełnomocnika PSB ze szczególnym uwzględnieniem wymagań VW oraz BMW
 • Nabycie wiedzy odnośnie specyficznych wymagań klienta grupy VWAG
 • Szczegółowe zapoznanie się m.in. z kwalifikacjami, obowiązkami i odpowiedzialnością Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa wyrobu
 • Pogłębienie wiedzy na temat metod i narzędzi jakościowych oraz ich praktyczne zastosowanie (lessons learned, FMEA etc.)
 • Wiedza na temat wdrożenia i utrzymania funkcji Pełnomocnika dla dostawców, pod kątem umiejętności auditowania obszarów dotyczących bezpieczeństwa wyrobu oraz optymalizacji współpracy z klientami i dostawcami

Bezpieczeństwo wyrobu – Pełnomocnik ds bezpieczeństwa (PSB) – PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień I

Wprowadzenie: 

 • Potrzeba powołania pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa wyrobu
 • Podstawowe elementy systemu zarządzania ryzykiem

Wymagania Specyficzne VW AG i BMW GROUP

Zarządzanie bezpieczeństwem wyrobu oraz rola pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa wyrobu (PSB)

Funkcja Przedstawiciela Bezpieczeństwa Wyrobu :

 • Wymagania IATF/IAOB/AIAG/CSR – w tym Volkswagen i BMW

Kwalifikacje Pełnomocnika PSB:

  • Znajomość wyrobu
  • Uregulowania prawne
  • Analiza ryzyka 

Obowiązki Pełnomocnika PSB:

 • Współpraca na etapach konstrukcji
 • Współpraca z Działem Jakości, Engineeringiem, Produkcją
 • Analiza procesów produkcji. Kontrola i monitorowanie procesów i wyrobów
 • Reklamacje – optymalizacja pod kątem bezpieczeństwa 

Odpowiedzialności PSB w firmie:

 • Raportowanie wewnętrzne i zewnętrzne
 • Typowe odpowiedzialności, karta pracy i schemat organizacyjny
 • Analiza problemów (Problem Analysis)

Warsztaty

 • Bezpieczeństwo – analiza problemów produkcyjnych 
 • Tworzenie List Kontrolnych (m.in. bezpieczeństwa) wykorzystanie metodologii PDCA

Adresaci szkolenia:

 • Dostawcy w przemyśle motoryzacyjnym  
 • Kandydaci na Pełnomocników PSB, oraz Pełnomocnicy PSB – w ramach doskonalenia, 
 • Audytorzy wewnętrzni i realizujący audyty u dostawców, pracownicy działu jakości i produkcji

Dzień II

Program szkolenia

 • Charakterystyka aktów prawnych Unii Europejskiej. Rodzaje i zasady stosowania. Relacja do polskich aktów prawnych
 • Homologacja. Odpowiedzialność producenta. Kontrola zgodności produkcji. Sankcje za wprowadzenie produktu do obrotu bez homologacji. Wycofanie produktu
 • Oznakowanie CE. Znak bezpieczeństwa B
 • Zasady dotyczące ogólnego bezpieczeństwa produktów. Obowiązki producenta i dystrybutora. Nadzór nad bezpieczeństwem produktów. Obowiązek informacyjny. Rejestr produktów niebezpiecznych. RAPEX. Akcje przywoławcze. Kary pieniężne
 • Szczególne zasady odpowiedzialności producenta i importera za produkt niebezpieczny. Odpowiedzialność deliktowa. Odpowiedzialność w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała. Renta. Zadośćuczynienie
 • Zasady odpowiedzialności dostawcy w obrocie profesjonalnym (B2B) oraz obrocie konsumenckim (B2C). Odpowiedzialność na podstawie rękojmi oraz gwarancji
 • Zasady dotyczące odpowiedzialności Zarządu za szkodę
 • Zasady dotyczące odpowiedzialności pracownika za szkodę. Odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna i materialna. Zakres odpowiedzialności. Roszczenia regresowe
 • Podsumowanie
 • Dyskusja

Szkolenie w dniu pierwszym poprowadzi wieloletni praktyk – ekspert w sektorze motoryzacyjnym, ponad 20 letnie doświadczenie w Jakości (Polska i obszar CEE).

Szkolenie w ramach drugiego dnia zostanie poprowadzone przez trzech prawników z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – ekspertów zajmujących się branżą motoryzacyjną, doradztwem korporacyjnym i prawem pracy.

Czas trwania szkolenia – 2 dni

Nasza Firma

Naszym celem jest oferowanie wsparcia dla Organizacji w jaki sposób poprawnie, efektywnie i skutecznie zarządzać systemami i zagrożeniami dla poprawy i ochrony ich obecnych i przyszłych wyników działalności. Zapewniamy wdrożenia, nadzór i bogatą ofertę szkoleń dedykowanych (zamkniętych) i otwartych z wymagań dotyczących branży automotive. Szkolenia i doradztwo prowadzimy stacjonarnie i ONLINE.

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA W CAŁEJ POLSCE I ZA GRANICĄ. PROPONUJEMY GRUPY SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH (ZAMKNIĘTYCH) JUŻ OD 4 OSÓB (RÓWNIEŻ ONLINE).

Nadchodzące szkolenia otwarte (ONLINE) – HARMONOGRAM i programy szkoleń – Szkolenia otwarte

OFERTA WSZYSTKICH SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH (STACJONARNYCH I ONLINE) DLA AUTOMOTIVE: TUTAJ

Zaproszenie na szkolenie uwzględniając założenia organizacyjne: TUTAJ