IATF 16949:2016 – NOWY STANDARD DLA SEKTORA MOTORYZACYJNEGO

Pierwsza edycja IATF 16949:2016 reprezentuje innowacyjny dokument, biorąc pod uwagę silną orientację na klienta, z uwzględnieniem szeregu skorelowanych wymagań poprzednich klientów. Celem standardu jest opracowanie systemu zarządzania jakością, który zapewnia ciągłe doskonalenie, kładąc nacisk na zapobieganie defektom oraz ograniczanie zmienności i marnotrawstwa w łańcuchu dostaw sektora motoryzacyjnego.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące aktualizacji IATF 16949 oraz informacje dla lead auditora IATF znajdują się na stronie IATF, TUTAJ:

Nowy standard IATF 16949:2016 jest następcą specyfikacji technicznej ISO/TS 16949 i dotyczy projektowania i rozwoju produktu, produkcji oraz, w stosownych przypadkach, montażu i serwisu produktów związanych z motoryzacją i nie może być uznany za samodzielny standard systemu zarządzania jakością, lecz musi być rozumiany jako uzupełnienie i stosowana w połączeniu z ISO 9001: 2015.

Załącznik A standardu IATF 16949:2016 stanowi plan kontroli, który obejmuje:

 • A.1 fazy planu kontroli, oraz
 • A2. elementy planu kontroli.

Fazy planu kontroli (jeśli ma to zastosowanie) obejmuje trzy fazy:

 • Fazę prototypu
 • Fazę produkcji przedseryjnej
 • Fazę produkcii seryjnej.

Elementy planu kontroli:

 • Dane ogólne
 • Nadzór nad wyrobem
 • Nadzorowanie procesu
 • Metody
 • Plan reagowania.

Załącznik B standardu IATF 16949:2016:

Pokazuje wzajemne powiązanie pomiędzy organizacjami AIAG oraz VDA – QMC dotyczące wymagań z zakresu podręczników jakości (narzędzi – core tools), wymagań VDA oraz procesów specjalnych CQI (continuous quality improvement) oraz wskazuje obecność normy ISO 45001:2018 (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy).

Auditor IATF 16949:2016 lub przyszły Auditor IATF 16949 musi zapoznać się z powyższymi załącznikami lub zaktualizować wiedzę na ich temat.

Narzędzia/podręczniki jakości – Core tools (niezbędne w połączeniu z IATF 16949:2016)

 • Projektowanie wyrobu:
  • Zaawansowane planowanie jakości wyrobu APQP i plan kontroli
  • Analiza przyczyn i skutków niezgodności AIAG FMEA oraz VDA 4
 • Analiza systemów pomiarowych  AIAG MSA oraz przydatność kontroli procesu VDA 5
 • Zatwierdzenie wyrobu – Proces zatwierdzenia części do produkcji AIAG PPAP oraz Zapewnienie jakości dostaw (PPA) VDA 2
 • Narzędzia statystyczne – Statystyczne sterowanie procesem AIAG SPC
 • Zarządzanie jakością u dostawcy – AIAG CQI-19 Sub-Tier Supplier Management Process Guideline oraz Minimum Automotive Quality Management System Requirements for Sub-Tier Suppliers
 • Niezgodności i działania korygujące: AIAG CQI-14 Automotive Warranty Management Guideline, CQI-21 Effective Problem solving Leader Guide.

Wszystkie powyższe wymagania norm i/oraz narzędzi jakości dotyczących IATF 16949:2016 musi znać, oprócz samych wymagań przyszły auditor IATF 16949:2016.

Nasza Firma

Naszym celem jest oferowanie wsparcia dla Organizacji w jaki sposób poprawnie, efektywnie i skutecznie zarządzać systemami i zagrożeniami dla poprawy i ochrony ich obecnych i przyszłych wyników działalności. Zapewniamy wdrożenia, nadzór i bogatą ofertę szkoleń dedykowanych (zamkniętych) i otwartych z wymagań dotyczących branży automotive (IATF 16949). Szkolenia i doradztwo prowadzimy stacjonarnie i ONLINE.

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA W CAŁEJ POLSCE I ZA GRANICĄ. PROPONUJEMY GRUPY SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH (ZAMKNIĘTYCH) JUŻ OD 4 OSÓB (RÓWNIEŻ ONLINE).

IATF16949_AuditorIATF_16949_Sudhara_Polska
 • BIQ-S Built In Quality Supply – Audyt u dostawcy wg wymagań General Motors
 • Specyficzne wymagania Klienta Audi AG
 • Specyficzne wymagania Klienta BMW Group
 • Specyficzne wymagania Klienta Daimler AG
 • Specyficzne wymagania Klienta STELLANTIS Fiat Chrysler Automobiles 
 • Specyficzne wymagania Klienta Ford Motor Company
 • Specyficzne wymagania Klienta General Motors
 • Specyficzne wymagania Klienta Honda Motor Company
 • Specyficzne wymagania Klienta Hyundai Motor Company
 • Specyficzne wymagania Klienta Jaguar Land Rover JLR
 • Specyficzne wymagania Klienta Kia Motors
 • Specyficzne wymagania Klienta Mazda Motor Corporation
 • Specyficzne wymagania Klienta Mitsubishi Motors Corporation
 • Specyficzne wymagania Klienta Porsche AG
 • Specyficzne wymagania Klienta STELLANTIS Groupe PSA – Peugeot Citroën DS
 • Specyficzne wymagania Klienta STELLANTIS Groupe PSA – Opel Vauxhall
 • Specyficzne wymagania Klienta Renault Nissan (ANPQP)
 • Specyficzne wymagania Klienta Scania AB
 • Specyficzne wymagania Klienta Suzuki Motor Corporation
 • Specyficzne wymagania Klienta Toyota Motor Corporation
 • Specyficzne wymagania Klienta Volvo Group
 • Specyficzne wymagania Klienta Volkswagen AG (Formel Q)
 • Auditor procesu VDA 6.3:2016 (wydanie 3, grudzień 2016r.) – szkolenie z EGZAMINEM
 • Audit wyrobu VDA 6.5
 • Audit charakterystyk specjalnych D/TLD
 • PFMEA AIAG VDA 2019 – Analiza przyczyn i skutków niezgodności procesu
 • DFMEA AIAG VDA 2019 – Analiza przyczyn i skutków niezgodności projektu/konstrukcji
 • FMEA MSR 2019 (Supplemental FMEA for Monitoring & System Response) NOWOŚĆ
 • PPAP/VDA 2 – Zapewnienie jakości dostaw, zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu (PPF)
 • Specyficzne wymagania Klientów zgodnie z VDA (VDA 6.1, 6.2, 6.3, 6.5)
 • System Jakości zgodnie z wymaganiem standardu VDA 6.1:2016 (w korelacji, różnicami i porównaniu z IATF 16949:2016)
 • Kontrola czystości technicznej – VDA 19.1
 • Techniczna czystość w montażu – VDA 19.2
 • VDA MLA (Maturity Level Assurance) – Zapewnienie poziomów dojrzałości nowych części NOWOŚĆ
 • VDA FFA – Field Failure Analysis – Analiza zwrotów z rynku NOWOŚĆ
 • Warsztaty doskonalące dla audytorów procesu VDA 6.3:2016 – studia przypadków 
 • Zapewnienie jakości dostaw, zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu (PPF) – VDA 2
 • Zapewnienie jakości na mapie procesów — VDA 4
 • Zdolność systemów pomiarowych VDA 5

Tematy szkoleń dedykowanych (zamkniętych) i ONLINE: CORE TOOLS (NARZĘDZIA I PODRĘCZNIKI JAKOŚCI)

 • AIAG APQP – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu
 • Control Plan, Flow – chart, a analiza ryzyk FMEA
 • AIAG FMEA ( PFMEA, DFMEA) – Analiza przyczyn i skutków niezgodności (procesu/ konstrukcji/ projektu)
 • AIAG MSA – Analiza systemów pomiarowych
 • AIAG PPAP – Proces zatwierdzenia części do produkcji
 • AIAG SPC – Statystyczne sterowanie procesem 
 • PFMEA AIAG VDA 2019 – Analiza przyczyn i skutków niezgodności procesu – NOWOŚĆ
 • DFMEA AIAG VDA 2019 – Analiza przyczyn i skutków niezgodności projektu/konstrukcji – NOWOŚĆ
 • FMEA MSR 2019 (Supplemental FMEA for Monitoring & System Response) – NOWOŚĆ
 • AIAG CQI-14 Automotive Warranty Management Guideline – Niezgodności i działania korygujące (w opracowaniu) – NOWOŚĆ
 • AIAG CQI-19 Sub-Tier Supplier Management Process Guideline – Zarządzanie jakością u dostawcy (w opracowaniu) – NOWOŚĆ
 • AIAG CQI-20 Effective Problem solving Leader Guide (w opracowaniu) – NOWOŚĆ
 • Problem solving methodology

Nadchodzące szkolenia otwarte (HARMONOGRAM i programy szkoleń – Szkolenia otwarte)

Wdrożenia, aktualizacje i konsultacje dotyczące standardu IATF 16949:2016 –  TUTAJ