IATF 16949:2016 – NOWY STANDARD DLA SEKTORA MOTORYZACYJNEGO

IATF 16949: 2016 (1 edycja) reprezentuje innowacyjny dokument, biorąc pod uwagę silną orientację na klienta, z uwzględnieniem szeregu skorelowanych wymagań poprzednich klientów.

Celem standardu jest opracowanie systemu zarządzania jakością, który zapewnia ciągłe doskonalenie, kładąc nacisk na zapobieganie defektom oraz ograniczanie zmienności i marnotrawstwa w łańcuchu dostaw sektora motoryzacyjnego.

Standard IATF 16949:2016 dotyczy projektowania i rozwoju produktu, produkcji oraz, w stosownych przypadkach, montażu i serwisu produktów związanych z motoryzacją i nie może być uznana za samodzielny standard systemu zarządzania jakością, lecz musi być rozumiana jako uzupełnienie i stosowana w połączeniu z ISO 9001: 2015.

Załącznik A standardu IATF 16949:2016 stanowi plan kontroli, który obejmuje:

 • A.1 fazy planu kontroli, oraz
 • A2. elementy planu kontroli.

Fazy planu kontroli (jeśli ma to zastosowanie) obejmuje trzy fazy:

 • Fazę prototypu
 • Fazę produkcji przedseryjnej
 • Fazę produkcii seryjnej.

Elementy planu kontroli:

 • Dane ogólne
 • Nadzór nad wyrobem
 • Nadzorowanie procesu
 • Metody
 • Plan reagowania.

Ponadto załącznik B standardu IATF 16949:2016 pokazuje wzajemne powiązanie pomiędzy organizacjami AIAG oraz VDA – QMC dotyczące wymagań z zakresu podręczników jakości (narzędzi – core tools), wymagań VDA oraz procesów specjalnych CQI (continuous quality improvement) oraz wskazuje obecność normy ISO 45001:2018 (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy).

Narzędzia/podręczniki jakości – Core tools

 • Projektowanie wyrobu:
  • Zaawansowane planowanie jakości wyrobu APQP i plan kontroli
  • Analiza przyczyn i skutków niezgodności AIAG FMEA oraz VDA 4
 • Analiza systemów pomiarowych  AIAG MSA oraz przydatność kontroli procesu VDA 5
 • Zatwierdzenie wyrobu – Proces zatwierdzenia części do produkcji AIAG PPAP oraz Zapewnienie jakości dostaw (PPA) VDA 2
 • Narzędzia statystyczne – Statystyczne sterowanie procesem AIAG SPC
 • Zarządzanie jakością u dostawcy – AIAG CQI-19 Sub-Tier Supplier Management Process Guideline oraz Minimum Automotive Quality Management System Requirements for Sub-Tier Suppliers
 • Niezgodności i działania korygujące: AIAG CQI-14 Automotive Warranty Management Guideline, CQI-21 Effective Problem solving Leader Guide.

Nasza Firma

Naszym celem jest oferowanie wsparcia dla Organizacji w jaki sposób poprawnie, efektywnie i skutecznie zarządzać systemami i zagrożeniami dla poprawy i ochrony ich obecnych i przyszłych wyników działalności. Zapewniamy wdrożenia, nadzór i bogatą ofertę szkoleń z wymagań dotyczących branży automotive.

Tematy szkoleń:

 • Analiza ryzyka w odniesieniu do wymagań standardu IATF 16949:2016 – NOWOŚĆ !!!
 • Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym zgodnie z wymaganiem standardu IATF 16949:2016
 • Audyty u dostawcy w przemyśle motoryzacyjnym
 • Bezpieczeństwo wyrobu — odpowiedzialność producenta w branży motoryzacyjnej w odniesieniu do wymagań IATF 16949 i VDA
 • Działania korygujące i zapobiegawcze w odniesieniu do wymagań IATF 16949:2016
 • Ocena ryzyka metodą FMEA w zakresie BHP
 • Podejście procesowe w motoryzacji w teorii i praktyce
 • Certyfikacja CCC dla wyrobów eksportowanych do Chin
 • Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym zgodnie z wymaganiem standardu IATF 16949:2016
 • Wymagania standardu MMOG/LE 4th edition
 • Wymagania standardu IATF 16949:2016
 • Wymagania standardu IATF 16949:2016 dla działu inżynieringu – NOWOŚĆ !!!
 • Zarządzanie projektem w branży motoryzacyjnej/Manager projektu
 • BIQ-S Built In Quality Supply – Audyt u dostawcy wg wymagań General Motors
 • Specyficzne wymagania Klienta Audi AG
 • Specyficzne wymagania Klienta BMW Group
 • Specyficzne wymagania Klienta Daimler AG
 • Specyficzne wymagania Klienta Fiat Chrysler Automobiles 
 • Specyficzne wymagania Klienta Ford Motor Company
 • Specyficzne wymagania Klienta General Motors
 • Specyficzne wymagania Klienta Honda Motor Company
 • Specyficzne wymagania Klienta Hyundai Motor Company
 • Specyficzne wymagania Klienta Jaguar Land Rover JLR
 • Specyficzne wymagania Klienta Kia Motors
 • Specyficzne wymagania Klienta Mazda Motor Corporation
 • Specyficzne wymagania Klienta Mitsubishi Motors Corporation
 • Specyficzne wymagania Klienta Porsche AG
 • Specyficzne wymagania Klienta Groupe PSA – Peugeot Citroën DS
 • Specyficzne wymagania Klienta Groupe PSA – Opel Vauxhall
 • Specyficzne wymagania Klienta Renault Nissan (ANPQP)
 • Specyficzne wymagania Klienta Scania AB
 • Specyficzne wymagania Klienta Suzuki Motor Corporation
 • Specyficzne wymagania Klienta Toyota Motor Corporation
 • Specyficzne wymagania Klienta Volvo Group
 • Specyficzne wymagania Klienta Volkswagen AG
 • Audyt Systemu Jakości zgodnie z wymaganiem standardu VDA 6.1:2016 (w korelacji, różnicami i porównaniu z IATF 16949:2016) – NOWOŚĆ
 • Audytor procesu VDA 6.3:2016 (wydanie 3, grudzień 2016r.)
 • Audyt wyrobu VDA 6.5
 • Audyt charakterystyk specjalnych D/TLD
 • FMEA wg VDA 4
 • PPAP/VDA 2
 • Specyficzne wymagania Klientów zgodnie z VDA (VDA 6.1, 6.2, 6.3, 6.5)
 • Kontrola czystości technicznej – VDA 19.1
 • Techniczna czystość w montażu – VDA 19.2
 • VDA MLA – NOWOŚĆ
 • Warsztaty doskonalące dla audytorów procesu VDA 6.3:2016 – studia przypadków – NOWOŚĆ
 • Zapewnienie jakości dostaw, zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu (PPF) – VDA 2
 • Zapewnienie jakości na mapie procesów — VDA 4
 • Zdolność systemów pomiarowych VDA 5
 • APQP – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu
 • Control Plan, Flow – chart, a analiza ryzyk FMEA
 • FMEA ( PFMEA, DFMEA) – Analiza przyczyn i skutków niezgodności (procesu konstrukcji/ projektu)
 • MSA – Analiza systemów pomiarowych
 • PPAP – Proces zatwierdzenia części do produkcji
 • SPC – Statystyczne sterowanie procesem 
 • AIAG CQI-14 Automotive Warranty Management Guideline – Niezgodności i działania korygujące (w opracowaniu) – NOWOŚĆ
 • AIAG CQI-19 Sub-Tier Supplier Management Process Guideline – Zarządzanie jakością u dostawcy (w opracowaniu) – NOWOŚĆ
 • AIAG CQI-20 Effective Problem solving Leader Guide (w opracowaniu) – NOWOŚĆ
 • Podejście procesowe w motoryzacji w teorii i praktyce:
  • 21-22.02.2019, Katowice; Cena – 1250,00 netto
  • 7-8.10.2019, Katowice; Cena – 1250,00 netto
 • Analiza ryzyka w procesach w odniesieniu do IATF 16949:2016:
  • 8.03.2019, Katowice; Cena – 710,00 netto
  • 4.09.2019, Katowice; Cena – 710,00 netto
 • Wymagania standardu IATF 16949:2016:
  • 1-2.04.2019, Katowice; Cena – 1250,00 netto
  • 10-11.10.2019, Katowice; Cena – 1250,00 netto
 • Zarządzanie projektem w branży motoryzacyjnej/Manager projektu:
  • 6-7.05.2019; Katowice; Cena – 1250,00 netto
  • 5-6.11.2019; Katowice; Cena – 1250,00 netto
 • Audytor wewnętrzny standardu IATF 16949:2016:
  • 3-4.06.2019, Katowice/Ustroń; Cena – 1250,00
  • 21-22.11.2019, Katowice/Ustroń; Cena – 1250,00
 • Wymagania standardu IATF 16949:2016 dla działu inżynieringu:
  • 17-18.06.2019, Katowice; Cena – 1280,00 netto
  • 5-6.12.2019, Katowice; Cena – 1280,00 netto

 

 • VDA MLA:
  • 28.02-1.03.2019, Katowice; Cena – 1250,00 netto
  • 23-24.10.2019, Katowice; Cena – 1250,00 netto
 • Audyt Systemu Jakości zgodnie z wymaganiem standardu VDA 6.1:2016 (w korelacji, różnicami i porównaniu z IATF 16949:2016) – NOWOŚĆ: 
  • 30-31.05.2019r., Katowice; Cena – 1280,00 netto
  • 28-29.10.2019r., Katowice; Cena – 1280,00 netto
 • Audytor procesu VDA 6.3:2016 (wydanie 3, grudzień 2016):
  • 5-7.06.2019, Katowice; Cena – 1450,00 netto
  • 9-11.09.2019, Katowice; Cena – 1450,00 netto
 • VDA 5 – Przydatność kontroli procesu:
  • 27.03.2019, Katowice; Cena – 710,00 netto
  • 4.12.2019, Katowice; Cena – 710,00 netto
 • Audyt wyrobu wg VDA 6.5:
  • 19.06.2019, Katowice; Cena – 710,00 netto
  • 13.11.2019, Katowice; Cena – 710,00 netto
 • Warsztaty doskonalące dla audytorów procesu VDA 6.3:2016 – studia przypadków:
  • 6-7.03.2019, Katowice; Cena – 1250,00 netto
  • 9-10.12.2019, Katowice; Cena – 1250,00 netto
 • PPAP/VDA2 – Zapewnienie jakości dostaw, zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu (PPF):
  • 12.06.2019, Katowice; Cena – 710,00 netto
  • 25.09.2019, Katowice; Cena – 710,00 netto
 • VDA2 – Zapewnienie jakości dostaw, zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu (PPF):
  • 16.12.2019, Katowice; Cena – 710,00 netto
 • Bezpieczeństwo wyrobu. Odpowiedzialność producenta w branży motoryzacyjnej w odniesieniu do wymagań IATF 16949:2016 i VDA – Pełnomocnik ds bezpieczeństwa (PSB):
  • 27-28.05.2019, Katowice; Cena – 1400,00 netto
  • 27-28.11.2019, Katowice; Cena – 1400,00 netto
 • Kontrola czystości technicznej VDA 19.1:
  • 16.10.2019, Katowice; Cena – 710,00 netto
 • Techniczna czystość w montażu VDA 19.2:
  • 20.11.2019, Katowice; Cena – 710,00 netto
 • APQP AIAG – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu:
  • 30-31.01.2019, Katowice; Cena – 1250,00 netto
  • 2-3.09.2019, Katowice; Cena – 1250,00 netto
 • PPAP AIAG – Proces zatwierdzenia części do produkcji:
  • 15.02.2019, Katowice; Cena 710,00 netto
  • 2.10.2019, Katowice; Cena 710,00 netto
 • SPC AIAG – Statystyczne sterowanie procesem (poziom do średniozaawansowanego):
  • 11-12.03.2019, Katowice; Cena – 1250,00 netto
  • 26-27.09.2019, Katowice; Cena – 1250,00 netto
 • Plany kontroli CP i diagram przepływu Flow-chart (warsztaty):
  • 3.04.2019, Katowice; Cena – 690,00 netto
  • 4.11.2019, Katowice; Cena – 690,00 netto
 • MSA AIAG – Analiza systemów pomiarowych:
  • 10.04.2019, Katowice; Cena – 710,00 netto
  • 25.10.2019, Katowice; Cena – 710,00 netto
 • Problem solving 8D – metoda indywidualna i zespołowa (Global 8D):
  • 4-5.04.2019, Katowice; Cena – 1250,00 netto
  • 30-31.10.2019, Katowice; Cena – 1250,00 netto
 • SPC AIAG – Statystyczne sterowanie procesem (poziom zaawansowany):
  • 24-25.06.2019, Katowice; Cena – 1250,00 netto
  • 19-20.12.2019, Katowice; Cena – 1250,00 netto

Hotel Campanile, Sowińskiego 48, 40-028 Katowice (przy A4), ok 6 km od terenu Euro – Centrum

Ceny:

 • Pokój 1 osobowy ze śniadaniem – 150,00 pln
 • Pokój 2 osobowy ze śniadaniem – 175,00 pln
 • Parking przed wejściem do hotelu – bezpłatny
 • Parking za hotelem – monitorowany: 30,00 pln

Aby skorzystać z naszych, wynegocjowanych cen należy powołać się na firmę Sudhara Polska i wysłać informację na maila: Asystent Campanile Katowice: asystent@campanile.com.pl

Hotel Marysin Dwór, ul. Pukowca 17a Katowice ( obwodnica Bocheńskiego, przy Drogowej Trasie Średnicowej), ok 4 km od terenu Euro – Centrum

Ceny:

 • Pokój 1 osobowy ze śniadaniem – 130,00 pln + parking 20,00 pln
 • Pokój 2 osobowy ze śniadaniem – 160,00 pln + parking 20,00 pln

Aby skorzystać z naszych, wynegocjowanych cen należy powołać się na firmę Sudhara Polska i wysłać informację na recepcję, proszę podać również ceny.

Park Hotel Diament **** Katowice, ul. Wita Stwosza, ok 5 km od siedziby Sudhara Polska, tuż przy autostradzie A4, 3 km od ścisłego centrum Katowic

Ceny:

Dla uczestników szkoleń i kontrahentów współpracujących z Sudhara Polska w okresie szkoleń oferujemy pokoje 1 i 2 osobowe ze śniadaniem z 25 % zniżką od ceny dnia.

 • Parking przed wejściem do hotelu – bezpłatny
 • Parking za hotelem – zamknięty i monitorowany: 35,00 pln /doba     

Aby zarezerwować pokój na wyżej wymienionych warunkach proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny: kkiedrowicz@hotelediament.pl, tel. +48 512 971 568