Anna Dratwa Brak komentarzy

FORMEL Q KONKRET – Brand Specific Supplements

Wdrażanie Standardów Formel Q Konkret w Przemyśle Motoryzacyjnym: Klucz do Jakości i Zadowolenia Klienta

W obliczu nieustannie rosnących oczekiwań klientów i zwiększającej się konkurencji na globalnym rynku motoryzacyjnym, producenci samochodów i ich dostawcy poszukują nieustannie sposobów na poprawę jakości oraz efektywności swoich procesów produkcyjnych. Dokument “Formel Q konkret – Brand specific supplements” stanowi odpowiedź na te potrzeby, oferując wytyczne dotyczące kontroli jakości i wymagań specyficznych dla poszczególnych marek w Grupie Volkswagen, takich jak AUDI, Porsche, ŠKODA AUTO, Bentley, oraz wielu innych.

Zrozumienie Formel Q Konkret.

Ogólne Postanowienia i Wymagania Specyficzne dla Marki.

Formel Q Konkret to zbiór procedur i wytycznych stworzonych przez Grupę Volkswagen dla swoich dostawców. Dokument ten zawiera szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących wprowadzania danych do systemu IMDS dla części złożonych, listy osób kontaktowych odpowiedzialnych za “Zgodność Produkcji” (CoP) w zakładach Audi, jak również regulacje dotyczące dalszego obciążania dostawców za reklamacje związane z defektami pola 0km i CKD.

Rola Standardów w Zapewnieniu Jakości

Standardy Formel Q Konkret odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu wysokiego poziomu jakości i zadowolenia klienta. Przez określenie jasnych wymagań i procedur dla dostawców, Volkswagen AG dąży do minimalizacji ryzyka wystąpienia wad i zwiększenia efektywności swojej globalnej sieci produkcji.

Specyficzne Wymagania Marek

Audi – Pionierskie Rozwiązania w Kontroli Jakości.

Audi, jako część Grupy Volkswagen, wymaga od swoich dostawców stosowania oprogramowania qs-STAT oraz wytycznych dotyczących “Dowodu zdolności systemów pomiarowych”. Marka stawia również na zapewnienie odpowiednich połączeń IT oraz formatów plików dostawców, aby usprawnić analizę danych i kontrolę jakości.

Porsche – Wyjątkowe Standardy Kontroli.

Porsche wyróżnia się swoimi specyficznymi wymaganiami, takimi jak niewymaganie stosowania VW 99000, i stosowanie Formel Q Neuteile Integral, co podkreśla unikatowe podejście tej marki do zarządzania jakością i kontroli produkcji.

ŠKODA AUTO – Innowacyjność i Dokładność.

ŠKODA AUTO wprowadza własne wymagania, takie jak TLD-BZD, warunki ramowe dla pomiarów i laboratorium, czy analizę projektów Skoda (PAN). Marka ta kładzie nacisk na dokładność i innowacyjność w swoich procesach kontrolnych.

Wnioski.

Formel Q Konkret stanowi nieocenione źródło wiedzy i wytycznych dla dostawców Grupy Volkswagen, umożliwiając im spełnienie wysokich standardów jakości i zadowolenia klienta. Jego zastosowanie jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności i efektywności na globalnym rynku motoryzacyjnym.

Dokument ten nie tylko ułatwia zrozumienie specyfikacji i oczekiwań poszczególnych marek należących do Grupy Volkswagen, ale również stanowi fundament dla długotrwałych relacji pomiędzy producentem a dostawcami, opartych na wzajemnym zaufaniu i dążeniu do ciągłego doskonalenia.

 

Ważne linki:

Tematy powiązane:

Anna Dratwa Brak komentarzy

Automotive SPICE

Automotive SPICE Guideline Assessor Edition 2023 – Przewodnik do doskonałości w rozwoju oprogramowania samochodowego.

Co to jest Automotive SPICE?

Automotive SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination) to standard oceny i ulepszania procesów rozwoju oprogramowania w branży motoryzacyjnej. Jest adaptacją ogólnego modelu SPICE i ma na celu poprawę jakości i efektywności procesów produkcyjnych w zakresie oprogramowania samochodowego. Został opracowany z myślą o producentach samochodów i ich dostawcach, oferując ramy do oceny zdolności procesów rozwojowych.

Nowości w edycji 2023.

Edycja 2023 przynosi aktualizacje i ulepszenia, skupiając się na potrzebach branży motoryzacyjnej, która dynamicznie się rozwija. Uwzględnia najnowsze trendy i wyzwania, takie jak: cyfryzacja, bezpieczeństwo oprogramowania oraz zintegrowane systemy w pojazdach.

Kluczowe zmiany i ulepszenia.

 • Zaktualizowane praktyki i metodyki:

Edycja 2023 oferuje przegląd i aktualizację metod i praktyk, wskazując na najlepsze strategie zarządzania projektami oprogramowania samochodowego.

 • Skupienie na innowacjach:

Nowa edycja podkreśla znaczenie innowacji i ciągłego doskonalenia w procesach tworzenia oprogramowania, zachęcając do implementacji nowoczesnych technologii i rozwiązań.

 • Bezpieczeństwo i niezawodność:

Wzmożona uwaga poświęcona jest bezpieczeństwu oprogramowania i jego odporności na błędy, co jest kluczowe w kontekście rosnącej złożoności systemów samochodowych.

Dla kogo jest ta edycja?

Edycja 2023 skierowana jest do oceniających procesy rozwoju oprogramowania w branży motoryzacyjnej, w tym auditorów wewnętrznych, zewnętrznych dostawców, jak również zespołów deweloperskich dążących do poprawy swoich procesów produkcyjnych.

Dlaczego warto stosować Automotive SPICE?

 • Poprawa jakości: Standard pomaga w identyfikacji słabych punktów w procesach rozwojowych i oferuje rozwiązania do ich eliminacji.

 • Międzynarodowe uznania: Zgodność z Automotive SPICE jest często wymagana przez globalnych producentów samochodów, otwierając drogę do współpracy z czołowymi markami.

 • Optymalizacja procesów: Umożliwia efektywne zarządzanie projektami i procesami rozwojowymi, skracając czas wprowadzenia produktu na rynek.

Podsumowanie.

Automotive SPICE Guideline Assessor Edition 2023 jest niezbędnym przewodnikiem dla wszystkich zainteresowanych doskonaleniem procesów rozwoju oprogramowania w branży motoryzacyjnej. Dostarcza aktualnych informacji i najlepszych praktyk, które odpowiadają na najnowsze wyzwania branży. Jest to kluczowe narzędzie dla oceniających, dostawców oraz producentów samochodów, które pozwala na utrzymanie wysokiej jakości i konkurencyjności na rynku motoryzacyjnym.

Dzięki zrozumieniu i wdrażaniu wytycznych z edycji 2023, firmy mogą nie tylko poprawić jakość swoich produktów, ale również zapewnić ich bezpieczeństwo i niezawodność. Jest to kluczowe w kontekście ciągłego postępu technologicznego i rosnących oczekiwań konsumentów.

Ważne linki:

Tematy powiązane:

 

Anna Dratwa Brak komentarzy

VDA 1 – Udokumentowane informacje i ich archiwizacja

VDA 1 – Informacje udokumentowane i ich przechowywanie (edycja 4, sierpień 2018).

W obliczu rosnących wyzwań, takich jak elektryfikacja i cyfryzacja w branży motoryzacyjnej, aktualizacja wytycznych dotyczących dokumentacji i jej przechowywania stała się niezbędna. Czwarta edycja VDA 1 z sierpnia 2018 roku, zatytułowana “Informacje udokumentowane i ich przechowywanie”, odpowiada na te wyzwania, oferując przedsiębiorstwom motoryzacyjnym przewodnik do zarządzania złożonością i zapewnienia wysokiej jakości standardów w dokumentacji produktów.

Zmieniające się warunki w branży motoryzacyjnej.

Rozwój produktów w branży motoryzacyjnej uległ znacznej przyspieszeniu w ostatnich latach, głównie za sprawą postępów w elektryfikacji i cyfryzacji. Skutkuje to nie tylko większą złożonością produktów, ale również zwiększa zakres i głębokość wymaganej dokumentacji. Aby sprostać tym wyzwaniom, VDA 1 edycja 4 podkreśla znaczenie kompleksowego regulowania informacji i dokumentacji w całym cyklu życia produktu.

Główne założenia VDA 1 edycja 4.

Zarządzanie informacjami i dokumentacją:

Czwarta edycja VDA 1 zwraca uwagę na konieczność integracji procesów zarządzania dokumentacją z cyklem życia produktu. Podkreśla, że odpowiedzialność za regulowanie informacji i dokumentacji spoczywa na przedsiębiorstwach. Wymaga od nich stosowania się do określonych wytycznych, aby zapewnić spójność i wysoką jakość dokumentacji.

Dobrowolność stosowania wytycznych:

Chociaż VDA 1 służy jako wytyczna i jej stosowanie jest dobrowolne, firmy, które zdecydują się na implementację zaleceń, muszą spełnić opisane w niej wymagania. Jest to kluczowe dla zapewnienia, że dokumentacja produktów motoryzacyjnych spełnia najwyższe standardy jakości.

Dlaczego warto stosować VDA 1 edycja 4?

Stosowanie się do wytycznych VDA 1 edycja 4 ma kluczowe znaczenie dla producentów w branży motoryzacyjnej, ponieważ:

 • Zapewnia zgodność z wysokimi standardami jakości: Przestrzeganie wytycznych pomaga w utrzymaniu i poprawie jakości dokumentacji, co jest niezbędne w kontekście rosnącej złożoności produktów motoryzacyjnych.
 • Ułatwia zarządzanie informacjami: Wprowadza systematyczne podejście do zarządzania dokumentacją, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania cyklem życia produktu.
 • Poprawia efektywność: Przejrzyste wytyczne i standardy pomagają uniknąć niejasności i błędów, co przekłada się na większą efektywność procesów.
 • Wspiera innowacyjność: Dzięki jasnym ramom dla dokumentacji, firmy mogą skupić się na innowacjach i rozwoju nowych technologii, mając pewność, że aspekty dokumentacyjne są odpowiednio zarządzane.

Podsumowanie.

Czwarta edycja VDA 1 “Informacje udokumentowane i ich przechowywanie” stanowi istotny krok naprzód w dostosowaniu procesów dokumentacyjnych branży motoryzacyjnej do szybko zmieniającego się środowiska technologicznego. Przedsiębiorstwa motoryzacyjne, stosując się do wytycznych zawartych w tej edycji, mogą lepiej zarządzać złożonością swoich produktów oraz zapewnić wysoką jakość i spójność dokumentacji.

VDA 1 edycja 4 “Informacje udokumentowane i ich przechowywanie” dostarcza przedsiębiorstwom motoryzacyjnym kompleksowych wytycznych dotyczących zarządzania dokumentacją w erze cyfryzacji i elektryfikacji. Dzięki adekwatnemu stosowaniu tych zasad, firmy mogą nie tylko poprawić jakość i spójność swojej dokumentacji, ale również efektywniej zarządzać informacjami i wspierać innowacyjność. Jest to kluczowe dla utrzymania konkurencyjności na szybko zmieniającym się rynku motoryzacyjnym.

 

Ważne linki:

Tematy powiązane:

SZKOLENIA VDA – Verband Der Automobilindustries

 

Anna Dratwa Brak komentarzy

ISO 19011:2018 – ZASADY I WYTYCZNE DOTYCZĄCE AUDITOWANIA

ISO 19011:2018 – Co to jest i do czego służy ?

ISO 19011:2018 to międzynarodowa norma dotycząca audytu systemów zarządzania. Zawartość ISO 19011 zawiera wytyczne dotyczące przeprowadzania auditów wewnętrznych i zewnętrznych systemów zarządzania, w tym systemów zarządzania jakością. ISO 19011 jest międzynarodowo uznaną normą dotyczącą auditowania systemów zarządzania, na przykład systemów zarządzania jakością wg ISO 9001 lub systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001, środowiska ISO 14001, itp.

Jaki jest cel normy ISO 19011:2018 ?

Jej głównym celem jest dostarczenie spójnych i skorelowanych wytycznych dla organizacji oraz osób przeprowadzających audity. Poniżej przedstawiamy główne cele normy ISO 19011:2018:

 • Zapewnienie spójności w przeprowadzaniu auditów: Norma ma na celu ustanowienie spójnych zasad i wytycznych dotyczących przeprowadzania auditów systemów zarządzania, co pomaga w uniknięciu niejednoznaczności i zwiększa zgodność podejścia do auditów.
 • Ułatwienie doskonalenia systemów zarządzania: Poprzez dostarczenie wytycznych dotyczących auditów, norma ISO 19011:2018 wspiera organizacje w identyfikowaniu obszarów do doskonalenia w swoich systemach zarządzania.
 • Zapewnienie efektywności i skuteczności auditów: Norma kładzie nacisk na efektywne i skuteczne przeprowadzanie auditów, co przyczynia się do osiągnięcia zamierzonych celów auditu.
 • Rozwinięcie zasad etyki i profesjonalizmu w auditach: ISO 19011:2018 promuje zasady etyki, niezależności, obiektywności, integralności i poufności, które są istotne dla profesjonalizmu w dziedzinie audytu.
 • Ułatwienie działalności wewnętrznych i zewnętrznych auditorów: Norma wspomaga osoby przeprowadzające audity, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, dostarczając im narzędzi, zasad i wytycznych, które ułatwiają skuteczne pełnienie ich roli.
 • Zwiększenie zaufania w auditach zewnętrznych: W przypadku auditów zewnętrznych norma ISO 19011:2018 pomaga zwiększyć zaufanie stron zainteresowanych do wyników auditów poprzez ustanowienie norm i standardów dla tych procesów.
 • Ułatwienie zgodności z wymaganiami norm branżowych: Norma pomaga organizacjom w dostosowaniu się do różnych norm branżowych, które mogą wymagać przeprowadzania auditów systemów zarządzania.
 • Podniesienie kwalifikacji personelu auditującego: ISO 19011:2018 wspomaga podniesienie kwalifikacji personelu auditującego poprzez dostarczenie standardów kompetecyjnych i wytycznych dotyczących szkoleń.

Poprzez realizację tych celów, norma ISO 19011:2018 przyczynia się do skutecznego zarządzania auditami systemów zarządzania, co z kolei wspomaga doskonalenie systemów zarządzania w organizacjach na różnych poziomach.

Podejście oparte na ryzyku oraz główne różnice pomiędzy poprzednim a aktualnym wydaniem normy. 

Trzecie wydanie normy i zastępuje wydanie drugie (ISO 19011:2011), które zostało technicznie zmodyfikowane i poprawione. Główne różnice w porównaniu z drugą edycją są następujące:

 • Dodanie podejścia opartego na ryzyku do zasad auditu.
 • Rozszerzenie wytycznych dotyczących zarządzania programem auditu, w tym ryzyka związanego z programem auditu.
 • Rozszerzenie wytycznych dotyczących przeprowadzania auditu, w szczególności sekcji dotyczącej planowania auditu.
 • Rozszerzenie ogólnych wymogów dotyczących kompetencji auditorów.
 • Dostosowanie terminologii w celu odzwierciedlenia procesu, a nie obiektu (“rzeczy”).
 • Usunięcie załącznika zawierającego wymagania kompetencyjne dotyczące auditowania określonych dyscyplin systemów zarządzania (ze względu na dużą liczbę poszczególnych norm systemów zarządzania uwzględnienie wymagań kompetencyjnych dla wszystkich dyscyplin nie byłoby praktyczne).
 • Rozszerzenie załącznika A w celu zapewnienia wytycznych dotyczących (nowych) koncepcji auditu, takich jak kontekst organizacji, przywództwo i zaangażowanie, audity zdalne, zgodność i łańcuch dostaw.

Auditowanie systemów zarządzania według wymagań normy ISO 19011:2018.

Auditowanie systemów zarządzania zgodnie z normą ISO 19011:2018 obejmuje przestrzeganie wytycznych tej normy. Są one kluczowe dla skutecznego i efektywnego przeprowadzania auditów. Poniżej przedstawiamy ogólne kroki i aspekty związane z auditowaniem systemów zarządzania zgodnie z ISO 19011:2018:

 1. Planowanie auditu:
  • Określenie celu auditu.
  • Identyfikacja zakresu auditu i obszarów ryzyka.
  • Ustalenie kryteriów auditu.
  • Określenie planu auditu, w tym harmonogramu, zasobów i odpowiedzialności.
 2. Przeprowadzanie auditu:
  • Przeprowadzenie otwarcia auditu, obejmującego prezentację celów, zakresu i planu auditu.
  • Zbieranie danych i dowodów zgodnie z określonymi kryteriami auditu.
  • Wywiady z pracownikami w celu uzyskania informacji.
  • Analiza dokumentacji systemu zarządzania.
 3. Ocena zgodności:
  • Ocena zgodności ze standardami i kryteriami auditu.
  • Identyfikacja obszarów zgodnych i niezgodnych.
  • Dokumentowanie dowodów i wniosków.
 4. Raportowanie wyników auditu:
  • Przygotowanie raportu auditu zawierającego ustalenia, wnioski i rekomendacje.
  • Zapewnienie, że raport jest obiektywny, zrozumiały i zgodny z wytycznymi normy ISO 19011:2018.
 5. Zamykanie auditu:
  • Przeprowadzenie spotkania kończącego audit, podczas którego przedstawiane są ustalenia i rekomendacje.
  • Ocena skuteczności działań korygujących w przypadku wcześniej zidentyfikowanych niezgodności.
  • Zakończenie auditu.
 6. Doskonalenie procesu auditu:
  • Analiza działań korygujących i zapobiegawczych w procesie auditu.
  • Ocena skuteczności przeprowadzonych auditów.
  • Wdrażanie ulepszeń w kolejnych cyklach auditowych.
 7. Zasady etyczne:
  • Przestrzeganie zasad etyki zawartych w normie ISO 19011:2018, takich jak niezależność, obiektywność, integralność i poufność.
 8. Szkolenie i rozwój:
  • Zapewnienie, że personel przeprowadzający audity posiada odpowiednie kwalifikacje i jest regularnie szkolony.
  • Dbałość o rozwój umiejętności zgodnie z aktualnymi wytycznymi i normami branżowymi.

Przeprowadzanie auditów zgodnie z normą ISO 19011:2018 wymaga systematycznego podejścia i przestrzegania określonych procedur. Ważne jest to, aby personel auditujący był dobrze zaznajomiony z treścią normy oraz przestrzegał zasad etyki i standardów zawartych w wytycznych normy.

Auditorzy wewnętrzni Systemów zarządzania według wytycznych ISO 19011:2018.

Auditorzy wewnętrzni odgrywają kluczową rolę w procesie zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem itp. Są to pracownicy organizacji, którzy są przeszkoleni i wyznaczeni do i oceny skuteczności i zgodności z wymaganiami systemu zarządzania.

Według normy ISO 19011:2018, auditorzy wewnętrzni powinni spełniać określone wymagania. Muszą efektywnie i zgodnie z zasadami przeprowadzać audity systemów zarządzania. Poniżej znajdują się kluczowe kompetencje auditora wewnętrznego zgodnie z normą ISO 19011:

 • Wiedza o systemie zarządzania: Zrozumienie zasad i wymagań systemu zarządzania obowiązującego w danej organizacji, np. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, itp.
 • Wiedza dotycząca procesu auditu: Znajomość procesu auditu, w tym planowania, przeprowadzania, dokumentowania wyników i raportowania.
 • Umiejętności auditorskie: Umiejętność stosowania różnych technik auditorskich, takich jak wywiady, obserwacje, analiza dokumentów, analiza dowodów, itp.
 • Komunikacja: Dobre umiejętności komunikacyjne, zarówno w zakresie słuchania, zadawania pytań, jak i przekazywania wyników auditu w sposób zrozumiały.
 • Negocjacje: Umiejętność prowadzenia skutecznych rozmów i negocjacji, szczególnie w przypadku identyfikacji niezgodności i negocjacji działań korygujących.
 • Analiza i ocena ryzyka: Umiejętność analizy ryzyka związana z funkcjonowaniem systemu zarządzania i określanie obszarów wymagających szczególnej uwagi.
 • Znajomość przepisów i standardów: Znajomość obowiązujących przepisów, standardów branżowych i wymagań norm systemów zarządzania.
 • Zasady etyki auditorskiej: Przestrzeganie zasad etyki auditorskiej, takich jak niezależność, obiektywność, integralność i poufność.
 • Zrozumienie organizacji: Znajomość struktury organizacji, jej celów, procesów i kontekstu organizacji (operacyjnego).
 • Umiejętność raportowania: Umiejętność przygotowywania klarownych i zrozumiałych raportów auditorskich, w tym przedstawianie wniosków i zaleceń.
 • Zarządzanie czasem (sobą w czasie): Skuteczne zarządzanie sobą w czasie podczas przeprowadzania auditu, w tym określanie priorytetów i przestrzeganie harmonogramu.
 • Umiejętność doskonalenia: Chęć i zdolność do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności poprzez szkolenia, doświadczenia praktyczne i zdobywanie wiedzy branżowej.

Wymienione kompetencje obejmują zarówno umiejętności techniczne, jak i miękkie, które są istotne dla skutecznego i zgodnego z zasadami auditowania. Wspomniana wyżej lista nie jest wyczerpująca. Auditorzy wewnętrzni powinni być gotowi dostosowywać swoje kompetencje do specyfiki organizacji i rodzaju auditowanego systemu zarządzania.

Powiązane tematy:

Ważne linki:

Anna Dratwa Brak komentarzy

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – Wymagania normy ISO 45001

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY – WYMAGANIA NORMY ISO PN-ISO 45001.

System Zarządzania BHP ISO PN-ISO 45001 – co to jest i do czego służy ?

ISO 45001 to międzynarodowa norma dotycząca zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Została opublikowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) i stanowi ramy do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacjach.

Norma ISO 45001 zastępuje wcześniejszą normę PN-N 18001 lub OHSAS 18001 i jest skierowana do organizacji, które chcą skutecznie zarządzać ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników. Jej celem jest ułatwienie organizacjom identyfikacji i kontroli zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz poprawa warunków pracy i minimalizacja ryzyka zawodowego.

Nowa norma skupia się na szeregu kwestii, takich jak polityka bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, identyfikacja ryzyka i szans, zarządzanie zmianami, zaangażowanie pracowników oraz monitorowanie i ocena skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wprowadzenie systemu zgodnego z ISO 45001 może pomóc organizacjom w spełnieniu wymagań prawnych związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników, uzyskać zamierzone wyniki swojego systemu zarządzania oraz poprawić ogólną wydajność i efektywność firmy.

Dążenie do zgodności z normą ISO 45001 może być szczególnie istotne dla organizacji, które chcą pokazać zaangażowanie w zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla swoich pracowników, co może przyczynić się do budowania zaufania zarówno wśród pracowników, jak i wszelkich stron zainteresowanych, w tym partnerów biznesowych.

Wdrożenie ISO 45001 – wdrażanie nowej normy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z wymaganiem normy PN-ISO 45001 a certyfikacja.

 

Wdrożenie normy ISO 45001 ma na celu ustanowienie skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji. Główne cele wdrożenia ISO 45001 obejmują:

 • Zapewnienie Bezpieczeństwa Pracowników:

Jednym z głównych celów systemu BHP jest zminimalizowanie ryzyka wypadków, chorób zawodowych i obrażeń w miejscu pracy. Poprzez identyfikację i ocenę ryzyka, organizacje starają się wprowadzać skuteczne środki zaradcze – działania korygujące i zapobiegawcze, aby chronić zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników.

 • Zgodność z Przepisami Prawnymi:

Wprowadzenie polityki BHP na zgodność z ISO 45001 pomaga organizacjom spełniać obowiązujące przepisy prawa związane z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników. Skuteczna implementacja systemu zarządzania BHP w organizacji normy może chronić przed potencjalnymi sankcjami i karami oraz zminimalizować ryzyko sporów prawnych.

 • Poprawa Efektywności Operacyjnej:

ISO 45001 zachęca do ciągłego doskonalenia procesów na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Poprzez monitorowanie, pomiar i analizę wyników, organizacje dążą do identyfikacji obszarów, w których można wprowadzić ulepszenia, co przyczynia się do ogólnej efektywności operacyjnej w zakresie systemu zarządzania.

 • Zaangażowanie Pracowników:

Norma kładzie duży nacisk na zaangażowanie pracowników na wszystkich poziomach organizacji. Uznaje się, że aktywne uczestnictwo pracowników w kwestiach bezpieczeństwa i zdrowia wpływa korzystnie na skuteczność systemu zarządzania.

 • Budowanie Pozytywnego Wizerunku:

Organizacje dążące do certyfikacji ISO 45001 mogą zyskać pozytywny wizerunek jako pracodawcy, który dba o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. To może przyczynić się do budowania zaufania zarówno wśród pracowników, jak i klientów, dostawców oraz partnerów biznesowych.

 • Redukcja Kosztów:

Poprzez eliminację wypadków i chorób zawodowych, organizacje mogą zmniejszyć koszty związane z absencją pracowników, leczeniem oraz ewentualnymi odszkodowaniami i kosztami związanymi z utratą wydajności.

W sumie, celem ISO 45001 jest nie tylko zminimalizowanie ryzyka wypadków i chorób zawodowych, ale także stworzenie kultury bezpieczeństwa w organizacji, która przyczynia się do ogólnego sukcesu i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ W ZAKRESIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIEGIENĄ PRACY.

Identyfikacja zagrożeń w kontekście normy ISO 45001 to kluczowy krok do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w każdej organizacji. Proces ten obejmuje rozpoznawanie potencjalnych niebezpieczeństw, które mogą wpływać na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy. Poniżej przedstawione są kroki związane z identyfikacją zagrożeń zgodnie z ISO 45001:

 1. Zbieranie Informacji:
  • Przeprowadź dokładną analizę miejsc pracy, procesów produkcyjnych i wszelkich działań związanych z pracą.
  • Zbieraj informacje na temat istniejących i potencjalnych zagrożeń, w tym czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych, ergonomicznych i psychospołecznych.
 2. Identyfikacja Źródeł Zagrożeń:
  • Zidentyfikuj źródła potencjalnych zagrożeń, takie jak maszyny, substancje chemiczne, narzędzia, warunki atmosferyczne, organizacja pracy, itp.
  • Uwzględnij także zagrożenia związane z czynnikami ludzkimi, takie jak błędy ludzkie, brak szkoleń, zmęczenie pracowników itp.
 3. Ocena Ryzyka:
  • Ocenić ryzyko związane z każdym zidentyfikowanym zagrożeniem. Wprowadź skalę oceny ryzyka, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia danego zagrożenia i jego potencjalne konsekwencje.
 4. Hierarchia Kontroli:
  • Wykorzystaj hierarchię kontroli do oceny i wyboru odpowiednich środków zaradczych. Hierarchia kontroli obejmuje eliminację źródła zagrożenia, substytucję, zastosowanie zabezpieczeń technicznych, organizacyjnych i środków ochrony indywidualnej.
 5. Zaangażowanie Pracowników:
  • Włącz pracowników do procesu identyfikacji zagrożeń, ponieważ są oni często najlepszym źródłem informacji dotyczących codziennych ryzyk w miejscu pracy.
  • Stworzenie kultury, w której pracownicy są świadomi zagrożeń i zobowiązani do raportowania potencjalnych niebezpieczeństw, może znacznie poprawić skuteczność systemu zarządzania bezpieczeństwem.
 6. Dokumentacja:
  • Zapisz identyfikowane zagrożenia, ocenę ryzyka oraz podjęte środki zaradcze w dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Identyfikacja zagrożeń jest procesem ciągłym, który wymaga regularnej aktualizacji i monitorowania. Organizacje posiadające wdrożony system w zakresie BHP (ISO 45001) są zobowiązane do przeglądu i aktualizacji swoich analiz zagrożeń, zwłaszcza w przypadku wprowadzania nowych procesów, technologii czy zmian w organizacji pracy. To podejście pozwala na skuteczne reagowanie na zmieniające się warunki i minimalizowanie ryzyka dla pracowników.

Audity wewnętrzne prowadzone zgodnie z PN-ISO 45001.

Audity wewnętrzne zgodnie z normą ISO 45001 to ważny element systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Przeprowadzanie regularnych auditów wewnętrznych pomaga organizacjom ocenić skuteczność i zgodność z wymaganiami normy ISO 45001, dokonać oceny zgodności lub niezgodności oraz identyfikować obszary, które mogą wymagać ulepszeń. Poniżej przedstawiamy kroki do przeprowadzenia auditów wewnętrznych zgodnie z ISO 45001:

 1. Planowanie Auditu:
  • Określ zakres auditu, obejmujący obszary związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.
  • Powołaj odpowiedni zespół auditowy, zazwyczaj składający się z wykwalifikowanych i niezależnych osób.
  • Zorganizuj szkolenie dla auditorów wewnętrznych podczas wdrażania systemu zarządzania bhp.
  • Ustal harmonogram auditu, uwzględniając różne obszary i procesy w organizacji.
 2. Przygotowanie Auditu:
  • Dokonaj przeglądu dokumentacji związanej z systemem zarządzania bezpieczeństwem, takiej jak polityka, procedury, instrukcje, analizy i oceny, rejestr niebezpiecznych substancji, wyniki przeglądów ryzyka, itp.
  • Przygotuj listę pytań auditorskich związanych z wymaganiami normy ISO 45001.
 3. Przeprowadzenie Auditu:
  • Rozpocznij audit zgodnie z przygotowanym harmonogramem.
  • Przeprowadź wywiady z pracownikami na różnych poziomach organizacji, aby ocenić ich zrozumienie i stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Sprawdź, czy dokumentacja jest zgodna z wymaganiami normy i czy jest dostępna dla pracowników.
 4. Dokumentacja Wyników:
  • Dokumentuj wyniki audytu, wskazując zarówno mocne strony, jak i obszary do poprawy.
  • Przyporządkuj ewentualne niezgodności do konkretnych wymagań normy ISO 45001.
 5. Raportowanie:
  • Przygotuj raport z wynikami audytu, uwzględniając zalecenia dotyczące ulepszeń.
  • Przedstaw wyniki audytu interesującym się stronom, w tym kierownictwu i pracownikom.
 6. Podjęcie Działań Korygujących:
  • Wdróż zalecenia i działania korygujące, aby naprawić wykryte niezgodności.
  • Upewnij się, że działań korekcyjnych dokonuje się w sposób skuteczny i w terminie.
 7. Przegląd Systemu:
  • Regularnie przeglądaj wyniki audytów i skuteczność podjętych działań korekcyjnych.
  • Dokonuj dostosowań w systemie zarządzania, jeśli to konieczne.

Przeprowadzanie auditów wewnętrznych zgodnie z ISO 45001 jest kluczowe dla utrzymania skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz dążenia do ciągłego doskonalenia.

Szkolenia pracowników w zakresie zarządzania BHP w Organizacji.

Szkolenie z zakresu zarządzania BHP wg wymagań normy ISO 45001,  jest ważnym krokiem dla pracowników i kierownictwa w organizacji, która dąży do zgodności z tym standardem. Oto ogólne kroki, jakie można podjąć w zakresie szkolenia z ISO 45001:

 1. Szkolenie Ogólne dla Personelu:
  • Organizuj szkolenia ogólne dla wszystkich pracowników, aby zwiększyć ich świadomość w zakresie bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy.
  • Omów podstawowe koncepcje normy ISO 45001, takie jak polityka bezpieczeństwa, identyfikacja ryzyka, obowiązki pracowników, procedury awaryjne, itp.
 2. Szkolenia Dedykowane dla Różnych Poziomów Pracowników:
  • Dostosuj szkolenia do różnych poziomów pracowników, obejmując zarówno personel operacyjny, jak i kadry zarządzające.
  • Przygotuj specjalistyczne szkolenia dla pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w pracy.
 3. Szkolenie dla Kierownictwa:
  • Zorganizuj szkolenia dla kierownictwa w zakresie ich roli w implementacji i utrzymaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem.
  • Omów zaangażowanie kierownictwa, ich odpowiedzialności i uprawnienia, przywództwo w zakresie bezpieczeństwa, alokację zasobów, itp.
 4. Szkolenia z Procedur i Praktyk Bezpieczeństwa:
  • Przeprowadź szkolenia związane z konkretnymi procedurami bezpieczeństwa i praktykami zgodnymi z normą ISO 45001.
  • Skoncentruj się na obszarach takich jak zarządzanie zmianą, postępowanie w sytuacjach awaryjnych, procedury reagowania na wypadki (zapobieganie urazom), itp.
 5. Szkolenia dla Auditorów Wewnętrznych:
  • Szkolenie pracowników do przeprowadzania auditów wewnętrznych zgodnie z wymaganiami ISO 45001.
  • Zaznacz, jakie umiejętności i wiedzę potrzebują audytorzy, aby skutecznie przeprowadzać oceny zgodności.
 6. Szkolenie w Obszarze Ciągłego Doskonalenia:
  • Zachęć do szkoleń dotyczących ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem.
  • Przekazuj narzędzia i techniki, które mogą pomóc pracownikom w identyfikowaniu obszarów ulepszeń,  aby osiągnąć zamierzone wyniki swojego systemu.
 7. Szkolenia z Zarządzania Ryzykiem:
  • Zapewnij szkolenia związane z identyfikacją, oceną i zarządzaniem ryzykiem zgodnie z normą ISO 45001.
  • Wyszkol personel w stosowaniu narzędzi do oceny ryzyka i podejmowania działań zapobiegawczych.

Warto również zwrócić uwagę na dostosowanie szkoleń do specyfiki branży i rodzaju działalności organizacji. Szkolenia powinny być interaktywne, praktyczne i dostosowane do potrzeb firmy i uczestników, aby skutecznie przyczynić się do zrozumienia i wdrożenia wymagań ISO 45001.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń i konsultacji:

Ważne linki: