Anna Dratwa Brak komentarzy

STANDARD IATF 16949:2016 dla branży motoryzacyjnej – Co się zmieniło ?

Standard IATF 16949:2016 dla branży motoryzacyjnej, jako pierwsza edycja, została wydana 1 października 2016 roku przez Międzynarodowy Zespół Operacyjny Przemysłu Motoryzacyjnego (International Automotive Task Force, IATF). Reprezentuje innowacyjny dokument, biorąc pod uwagę silną orientację na klienta, z uwzględnieniem szeregu skorelowanych wymagań poprzednich klientów. Celem standardu IATF 16949 jest opracowanie systemu jakości, który zapewnia ciągłe doskonalenie, kładąc nacisk na zapobieganie defektom oraz ograniczanie zmienności i marnotrawstwa w łańcuchu dostaw sektora motoryzacyjnego.

Organizacja IATF – International Automotive Task Force

IATF to grupa producentów samochodów na całym świecie i ich odpowiednich stowarzyszeń handlowych. Utworzona została w celu dostarczania lepszej jakości produktów dla klientów z całego świata. Cele, w szczególności dla których ustanowiono IATF, to:

 • Opracowanie konsensusu dotyczącego międzynarodowych podstawowych wymagań dotyczących systemu jakości, przede wszystkim dla bezpośrednich dostawców materiałów produkcyjnych, produktów lub części usługowych lub usług wykończeniowych (np. obróbka cieplna, malowanie i powlekanie). Wymagania te będą również dostępne dla innych zainteresowanych stron z branży motoryzacyjnej
 • Opracowanie zasad i procedur dla wspólnego systemu rejestracji stron trzecich IATF w celu zapewnienia spójności na całym świecie
 • Zapewnienie odpowiedniego szkolenia w celu spełnienia wymagań standardu IATF 16949 i schematu rejestracji IATF
 • Nawiązanie formalnych kontaktów z odpowiednimi organami w celu wsparcia celów IATF.

Członkami IATF są następujący producenci pojazdów: BMW Group, Daimler AG, FCA, Ford Motor Company, General Motors, Jaguar Land Rover (JLR) Limited, Groupe PSA, Groupe Renault, Volkswagen AG oraz odpowiednie stowarzyszenia handlowe producentów pojazdów: AIAG (US), ANFIA (Włochy), FIEV (Francja), SMMT (Wielka Brytania) i VDA QMC (Niemcy).

Wszelkie informacje na temat działań Organizacji IATF oraz skorelowanych specyficznych wymagań Klientów OEM do standardu IATF 16949 znajdziemy TUTAJ oraz aktualizacje dotyczące wymagań CSR OEM’s: TUTAJ.

IATF 16949:2016 – składowe “normy”

Nowy standard IATF 16949:2016 jest następcą specyfikacji technicznej ISO/TS 16949:2009. Dotyczy projektowania i rozwoju produktu, jak również produkcji oraz, w stosownych przypadkach, montażu i serwisu produktów związanych z motoryzacją. Nie może być uznana za samodzielny standard systemu zarządzania jakością, lecz musi być rozumiana jako uzupełnienie i stosowana w połączeniu z ISO 9001: 2015.

Załącznik A standardu IATF 16949:2016 stanowi plan kontroli, który obejmuje:

 • A.1 fazy planu kontroli (jeśli ma to zastosowanie) obejmuje: fazę prototypu, produkcji przedseryjnej, produkcii seryjnej oraz
 • A2. elementy planu kontroli:
  • Dane ogólne
  • Nadzór nad wyrobem
  • Nadzorowanie procesu
  • Metody
  • Plan reagowania.

Standard IATF 16949:2016 – załącznik B:

Pokazuje wzajemne powiązanie pomiędzy organizacjami AIAG oraz VDA – QMC dotyczące wymagań z zakresu podręczników jakości (narzędzi – core tools), wymagań VDA oraz procesów specjalnych CQI (continuous quality improvement). Wskazuje także obecność normy ISO 45001:2018 (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy).

Co się zmieniło ? Wymagania ogólne

 • Wymaga się podejścia procesowego PDCA (Plan – Do – Check – Act) plus podejścia opartego na  ryzyku
 • PDCA – zapewnienie zasobów dla procesów, powiązania miedzy procesami, zarządzanie procesami, identyfikacja szans na poprawę procesów oraz
 • Podejście oparte na analizie ryzyka :
  • identyfikacja czynników powodujących odchylenia od   zaplanowanych wyników dotyczących procesów  i Systemu Zarządzania Jakością
  • wprowadzenie środków nadzoru – minimalizacja negatywnych skutków /maksymalne wykorzystanie szans.

Analiza ryzyka po raz pierwszy pojawia się w normie ISO 9001:2015 oraz pozostałych zintegrowanych z nią normach ISO (środowisko, energia, BHP, laboratorium, itp.). Całe zarządzanie ryzykiem przedstawia norma ISO 31000:2018 oraz dodatkowo: Techniki zarządzania ryzykiem – norma ISO 31010:2020.

Zasady zarządzania jakością w IATF 16949 to:

 • Orientacja na Klienta
 • Przywództwo
 • Zaangażowanie ludzi
 • Podejście procesowe
 • Doskonalenie
 • Podejmowanie decyzji na podstawie dowodów
 • Zarządzanie relacjami.

Różnice w wymaganiach: specyfikacja techniczna ISO TS 16949 a standard IATF 16949:2016

standard iatf 16949;2016, procesy, ryzyko

Możemy zauważyć, iż nastąpiła zmiana konstrukcji poprzedniej specyfikacji technicznej ISO/TS 16949, a między nowym IATF 16949 (wymagania IATF 16949).

ISO/TS 16949 rozpoczynało wymagania specyfikacji od wymagania nazywanym: System zarządzania jakością (jak również poprzednie ISO 9001. To na tejże normie opierało się całe ISO/TS 16949), natomiast obecnie nowa “norma” zaczyna się od “Kontekstu Organizacji).

Zarówno wcześniej ISO TS 16949 w punkcie 6 (Zarządzanie zasobami), 6.2 – Zasoby ludzkie -> 6.2.2.2 – Szkolenie, w którym to organizacja powinna ustanowić i utrzymywać udokumentowane procedury identyfikowania potrzeb szkolenia i osiągania kompetencji przez cały personel wykonujący czynności mające wpływ na jakość wyrobu oraz personel wykonujący poszczególne wyznaczone zadania powinien mieć wymagane kwalifikacje, ze szczególnym zwróceniem uwagi na spełnienie wymagań klienta, a obecne wydanie (z 2016 roku) standardu IATF (WYMAGANIA iatf 16949) 16949:2016 – punkcie 7 (Wsparcie), 7.2.1 -> Kompetencje, w którym to organizacja powinna ustanowić i utrzymać udokumentowane procesy w celu identyfikacji potrzeb szkoleniowych, w tym świadomości (patrz rozdział 7.3.1) i osiągnięcia kompetencji przez cały personel, wykonujący czynności mające wpływ na zgodność wyrobu i procesu z wymaganiami, kładzie ogromny nacisk na doskonalenie pracowników.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z ZAKRESU IATF 16949:2016

Przygotowaliśmy bardzo bogatą ofertę szkoleń z zakresu zarządzania systemem jakości w przemyśle samochodowym:

oraz doradztwo i wdrożenia IATF 16949, CSR, CQI, VDA: