• Zarządzanie kryzysowe. Zarządzanie zmianą w sytuacjach narażenia na utratę stabilności przedsiębiorstwa. Poprawa stabilności w czasie bardzo intensywnego rozwoju firmy (we wszystkich jej obszarach).
  • Zarządzanie w „trudnych czasach” lub w sytuacjach kiedy przez zaniechanie i brak zmian, nietrafione pomysły czy inwestycje doprowadziły do utraty przewagi rynkowej, płynności finansowej i oczekiwanej stabilności z uwzględnieniem planów rozwojowych przedsiębiorstwa.
  • Zdefiniowanie i określenie potencjałów oszczędnościowych, centrów powstawania kosztów w obecnie istniejącym systemie zakupów,  dystrybucji i sprzedaży, ustalenie porządku i priorytetów rozwoju sprawnie działającego systemu dystrybucji, w oparciu o istniejące zasoby i rozwiązania.
  • Doradztwo, przygotowanie firmy do wdrożenia systemów informatycznych i wdrożenie systemu dopasowanego do potrzeb klienta.
  • Audyt logistyczny, ocena zakresu zmian i inwestycji wraz z przygotowaniem zasobów ludzkich do zmian jakie nastąpią w przedsiębiorstwie w trakcie transformacji i po jej zakończeniu. Szkolenie pracowników wszystkich działów tak by zbudować świadomość potrzeby zmian i pokazać zależności wszystkich procesów na całość przedsiębiorstwa i ich działów.
  • Zbudowanie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem wraz z przygotowywaniem firmy do pełnej integracji informatycznej z głównymi dostawcami w ramach integracji systemów informatycznych; budowanie i wdrożenie systemu mobilnej sprzedaży; reorganizacja działu handlowego poprzez sprzedaż mobilną wpływającą na sprawne działanie magazynu w przygotowywaniu dostaw do klienta docelowego (w tym budowa magazynu wysokiego składu z wprowadzeniem systemu skanerowego w całym obrocie towarów, od wejścia poprzez alokację wewnątrz magazynową i wyjście).

Wyślij zapytanie ofertowe

[contact-form-7 id=”71039″]