OCENA PROCESÓW SPECJALNYCH – CQI

Procesy specjalne …. to procesy, których wyniki nie mogą by w pełni zweryfikowane podczas późniejszej kontroli i badania wyrobu oraz jeżeli wady wytworzone podczas procesu mogą ujawnić się dopiero podczas użytkowania wyrobu.

Normy CQI jako ciągłe doskonalenie jakości opublikowane przez organizację AIAG stanowią dodatkowe wymagania w branży automotive i mogą być stosowane przez organizacje, do oceny:

 • wewnętrznych standardów zarządzania procesem specjalnym
 • dostawców
 • produkcji materiału surowego – organizacja może zdecydować, że wymagania są obligatoryjne.

Celem inicjatywy AIAG w publikowaniu norm CQI jest ograniczenie kampanii nawrotowych i gwarancyjnych związanych z komponentami produkowanymi z użyciem procesu specjalnego.

Wymagania są rozwijane przez Grupy Robocze:

 • W oparciu o najlepsze praktyki przemysłowe
 • W myśl filozofii ciągłego doskonalenia
 • Z naciskiem na prewencyjną detekcję, redukcję zmienności i strat w łańcuchu dostaw.

Normy CQI zawierają wymagania dotyczące systemu danego procesu specjalnego, job audyt oraz tabele procesowe.

Nasza Firma

Naszym celem jest oferowanie wsparcia dla Klientów w jaki sposób poprawnie, efektywnie i skutecznie oceniać jakość procesów specjalnych poprzez wykonywanie audytów w organizacjach oraz prowadzenie szkoleń dedykowanych (zamknięte) i otwartych. Zapewniamy pomoc jak ciągle doskonalić dany proces specjalny i zapobiegać niezgodnościom. Szkolenia i doradztwo prowadzimy stacjonarnie i ONLINE.

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA W CAŁEJ POLSCE I ZA GRANICĄ. PROPONUJEMY GRUPY SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH (ZAMKNIĘTYCH) JUŻ OD 4 OSÓB (RÓWNIEŻ ONLINE).

Tematy szkoleń:

 • AIAG CQI – 8 Layered process audit – Audyt warstwowy procesu
 • AIAG CQI – 9 Heat Treat System Assessment — Ocena systemu obróbki cieplnej
 • AIAG CQI – 11 Plating System Assessment – Ocena systemu/ procesów galwanizacji
 • AIAG CQI – 12 Coating System Assessment – Ocena systemu/ procesów nakładania powłok lakierniczych
 • AIAG CQI 14 Automotive Warranty Management Guideline – Niezgodności i działania korygujące (w opracowaniu) – NOWOŚĆ
 • AIAG CQI – 15 Welding System Assessment – Ocena systemu/procesu spawania/zgrzewania
 • AIAG CQI – 17 Soldering System Assessment – Ocena systemu/procesu lutowania
 • AIAG CQI – 19  Sub-Tier Supplier Management Process Guideline – Zarządzanie jakością u dostawcy (w opracowaniu) – NOWOŚĆ
 • AIAG CQI – 20 Effective Problem Solving Practitioners Guide – Przewodnik – NOWOŚĆ
 • AIAG CQI – 23 Molding System Assessment – Ocena systemu/procesu tworzyw sztucznych
 • AIAG CQI – 27 Casting System Assessment – Ocena systemu/procesu w odlewnictwie

Nadchodzące szkolenia otwarte (programy szkoleń – Szkolenia otwarte)