LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA

Podniesienie kompetencji pracowników sektora lotniczo – kosmicznego. Projekt doradczo – szkoleniowy dla mikro, małych i dużych Przedsiębiorstw.

Tematy szkoleń i doradztwa dla Organizacji HANDLINGOWYCH

 • Obsługa bagażu.
 • Obsługa transportu materiałów niebezpiecznych (DGR, kategorie 1–17).
 • Obsługa pasażera o ograniczonej mobilności.
 • Obsługa towarów wymagających kontrolowanej temperatury.
 • Obsługa w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo.
 • Organizacja i zarządzanie zespołami obsługi naziemnej w portach lotniczych.

Tematy szkoleń i doradztwa dla Organizacji PRODUKCYJNO - OBSŁUGOWYCH

 • Zapewnianie bezpieczeństwa zgodnie z zasadami SMS (SMS – Safety Management System) – poziom podstawowy.
 • Zapewnianie bezpieczeństwa zgodnie z SMS (SMS – Safety Management System) – poziom zaawansowany.
 • Kierowanie zespołem SMS (SMS – Safety Management System) (kierownik bezpieczeństwa).
 • Zarządzanie zapewnieniem zgodności/jakości) (kierownik działu zapewnienia zgodności/jakości).
 • Audytowanie systemów zapewnienia zgodności/jakości (dawniej – audytor wiodący).
 • Audytowanie w strukturach wewnętrznego systemu zapewnienia zgodności/jakości (dawniej audytor wewnętrzny).
 • Zarządzanie małym zespołem ludzkim w organizacji lotniczej.

Szkolenia dla lotnictwa, kosmonautyki i przemysłu obronnego, uzupełniające w oparciu o projekt – Lotnictwo i kosmonautyka. Przemysł obronny.