Effective Micro - Organisms Technology

Najnowsza BIO – TECHNOLOGIA w Europie, która wyprzedziła rozwiązania koncernów chemicznych.

Opis technologii  EMOT

EMOT polega na tworzeniu kompozycji naturalnie występujących szczepów bakterii oraz kompozycji pożywek w celu produkcji preparatów mających zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki. Jest to technologia umożliwiająca rozwiązywanie problemów związanych z ochroną środowiska, gospodarką ściekami oraz odzyskiem wody w procesach produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu. W ramach technologii EMOT opracowano wiele sposobów stosowania preparatów zwiększających ich skuteczność i wydajność.

EMOT umożliwia bezpieczne czyszczenie powierzchni zanieczyszczonych substancjami wraz z jednoczesnym ich rozkładem oraz likwidacją skażeń przez nie wywołanych, zagrażających środowisku naturalnemu i człowiekowi.

EMOT umozliwia produkcję i stosowanie biologicznych, z zawartością żywych mikroorganizmów, preparatów myjących, myjąco – utylizujących i utylizujących substancje.

Zastosowanie technologii EMOT

Produkty ECO ph są w 100% ekologiczne i są przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń: ropopochodnych, olejów mineralnych i syntetycznych, smarów organicznych (np. tłuszcze, cukry, skrobia). Preparaty zawierają enzymy i żywe efektywne mikroorganizmy, które odżywiają się zanieczyszczeniami, rozkładając je na wodę i dwutlenek węgla – biomasę, czyli całkowicie je utylizując. Jedynym czynnikiem myjącym w produktach są pozyskiwane w naturalny sposób enzymy.

Produkty i technologia skierowana jest do:

 • przemysłu metalurgicznego
 • przemysłu mechanicznego
 • przemysłu motoryzacyjnego
 • przemysłu rafineryjnego
 • przemysłu spożywczego
 • przemysłu petrochemicznego.

Bezpieczeństwo technologii EMOT

Produkty mają neutralny odczyn ph7, a mikroorganizmy w nich zawarte posiadają status GRAS (Generally Recognized As Safe) i są całkowicie bezpieczne dla człowieka, nie powodują alergii oraz podrażnień, jak również dla środowiska naturalnego, a w szczególności środowiska wodnego, w którym niwelują niebezpieczne związki chemiczne, takie jak ropy naftowej, fosforany czy niebezpieczne dla człowieka mikroorganizmy.

Wdrożenie technologii EMOT spowoduje:

 • Racjonalizację kosztów związanych ze stosowaniem środków myjących
 • Wydłużenie czasu eksploatacji środków BHP do 80% (odzież robocza, akcesoria sprzątające)
 • Ograniczenie kosztów eksploatacji separatorów do 80%
 • 100 % ograniczenie kosztów związanych z udrażnianiem rur kanalizacyjnych
 • 100% bezpieczeństwa dla Klienta i Pracownika
 • 100% bezpieczeństwa ekologicznego
 • 100% bezpieczeństwa dla czyszczonych powierzchni.

Wyślij zapytanie ofertowe

[contact-form-7 id=”71039″]