PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1: Interpretacja wymagań normy ISO 50001:2018

Prezentacja normy ISO 50001:2018 – przegląd poszczególnych wymagań:

 • Planowanie: Kontekst organizacji, Przywództwo, Planowanie i przegląd energetyczny
 • Realizacja: Wsparcie, Działania operacyjne
 • Monitorowanie: Ocena efektów działalności
 • Doskonalenie

Ćwiczenia:

 • Określenie kontekstu biznesowego i energetycznego organizacji.
 • Identyfikacja stron zainteresowanych wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich oczekiwań.
 • Ryzyka i szanse – dla organizacji z uwzględnieniem kontekstu biznesowego i energetycznego.
 • Zużycia i wykorzystania energii – identyfikacja, uwzględnienie ryzyk i szans.
 • Procesy – cele dotyczące wyniku energetycznego powiązane ze wskaźnikami wyniku energetycznego.
 • Znaczące zużycia i wykorzystania energii – planowanie i sterowanie operacyjne.
 • Niezgodności i działania korygujące – sytuacje auditowe.
 • Dowody zgodności – poszczególne wymagania normy.

Dzień 2: Zasady auditowania wg ISO 19011:2018

Omówienie zasad auditu wewnętrznego:

 • Cele auditu wewnętrznego.
 • Etapy auditu wewnętrznego.
 • Kwalifikacje i wymagania. Zadania zespołu Auditorów
 • Przygotowanie do auditu (ocena dokumentacji, zaplanowanie auditu, tworzenie listy pytań).
 • Badanie na miejscu (spotkanie otwierające, analiza auditowanego obszaru i wyciąganie wniosków, techniki wywiadów, zadawanie pytań i elementy komunikacji, zbieranie dowodów, dokumentowanie zgodności, niezgodności, propozycji doskonalenia).
 • Zakończenie auditu (spotkanie zamykające, formułowanie niezgodności i wniosków, przygotowanie raportu z auditu).
 • Działania poauditowe.

Ćwiczenia:

 • Kryteria auditu wewnętrznego w poszczególnych procesach
 • Listy pytań – przygotowanie do auditu wewnętrznego
 • Opracowanie planów auditów wewnętrznych
 • Prowadzenie zapisów z auditu
 • Opracowanie raportów i wniosków z audytów

Egzamin

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Szkolenie prowadzone przez audytora jednostki certyfikującej.

Certyfikat ukończenia szkolenia zawiera informację o tym, iż Uczestnik zdał egzamin i ukończył szkolenie. Certyfikat zawiera  również informację dotyczącą modułu ISO 19011:2018 – zasady i wytyczne dotyczące audytowania.

 

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 3, 10.01.2019r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Park Naukowo – Technologiczny w Katowicach (na terenie Euro-Centrum), ul. Ligocka 103, budynek 8 – parking dla Klientów/Gości – obok budynku nr 6

 • Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.
 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy z deserem
 • Koszt 2-dniowego szkolenia: 1190,00 netto za osobę bez zakwaterowania

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Jeśli szkolenie zostanie przesunięte/odwołane, również Klienci będą poinformowani.

Formularz szkolenia otwartego należy pobrać ze strony internetowej w zakładce „do pobrania”.

https://sudharapolska.com/do-pobrania/

Prosimy o wysłanie formularza na poniższy adres email:

otwarte@sudharapolska.com

Zapisz się na szkolenie

[contact-form-7 id=”73186″]