PROGRAM SZKOLENIA

Pre – test

Czym jest TPM?

 • Historia i przyczyna powstania TPM
 • Zalety wdrożenia TPM.

Utrzymanie ruchu – zarządzanie awariami poprzez prewencję

 • Strategia autonomicznego utrzymania ruchu
 • Zarządzanie awariami
 • Zapobiegawcze utrzymanie ruchu
 • Ciągły rozwój
 • Zarządzanie autonomicznym utrzymaniem ruchu
 • Szkolenie pracowników i ich rozwój
 • Zarządzanie magazynem części zamiennych

Wdrażanie TPM w przedsiębiorstwie

 • Określenie strategii TPM dla firmy
 • Filary i fundamenty TPM w przedsiębiorstwie
 • 5S w organizowaniu miejsca pracy
 • Samodzielne przeglądy
 • Dążenie do ciągłego doskonalenia w oparciu o filozofię Kazein
 • Rola Zarządu we wdrażaniu TPM
 • Szkolenie pracowników

 Współpraca Działu Utrzymania Ruchu i Produkcji                        

 • Zadania naprawcze i konserwacyjne dla pracowników UR oraz Produkcji
 • Analiza przyczyn awarii
 • Modyfikacja i udoskonalenie urządzeń
 • Zapobiegawcze Utrzymanie Ruchu

Wskaźniki efektywności TPM

 • Dobór wskaźników
 • Średni czas pomiędzy awariami – MTBF
 • Średni czas do naprawy awarii – MTTR
 • Optymalizacja procesu produkcyjnego w oparciu o wskaźniki TPM

OEE jako wskaźnik efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń

 • Co to jest wskaźnik OEE
 • Pomiar OEE
 • Poprawa OEE

Samodzielne Przeglądy

 • Czyszczenie wstępne – operator właścicielem maszyny
 • Proponowanie i wdrażanie udoskonaleń – Kaizen
 • Wczesne wykrywanie awarii – współpraca Operator – UR
 • Eliminacja strat

Post – test

Cel edukacyjny

Zwiększenie poziomu wiedzy oraz kompetencji w zakresie Total Productive Maintenance, przekazanie efektywnych wzorców w zakresie autonomicznego zarządzania parkiem maszynowym w organizacjach.

Efekt usługi: 

Uczestnik pozna nowoczesne narzędzia i techniki w obszarze zarządzania parkiem maszynowym w Organizacjach, zwiększy poziom kompetencji w zakresie Total Productive Maintenance.

Grupa docelowa:  

Osoby zarządzające Utrzymaniem Ruchu, Kierownicy, Specjaliści Lean Manufacturing, Kierownicy Produkcji, Osoby zarządzające TPM w firmach.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 3, 10.01.2019r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Park Naukowo – Technologiczny w Katowicach (na terenie Euro-Centrum), ul. Ligocka 103, budynek 8 – parking dla Klientów/Gości – obok budynku nr 6

 • Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.
 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy z deserem
 • Cena nie obejmuje zakwaterowania

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Jeśli szkolenie zostanie przesunięte/odwołane, również Klienci będą poinformowani.

Formularz szkolenia otwartego należy pobrać ze strony internetowej w zakładce „do pobrania”.

https://sudharapolska.com/do-pobrania/

Prosimy o wysłanie formularza na poniższy adres email:

otwarte@sudharapolska.com

Zapisz się na szkolenie

[contact-form-7 id=”73186″]