PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I

Pre -test 

 1. Wykaz ważniejszych norm związanych z tematyką GD&T.
 2. Wprowadzenie do systemu GD&T:
  • Koncepcja wymiarowania i tolerowania geometrycznego
  • Terminologia z zakresu wymiarowania i tolerowania geometrycznego
  • Symbole tolerowania geometrycznego
  • Podstawowe zasady stosowane w wymiarowaniu i tolerowaniu.  
 3. Bazy pomiarowe.
 4. Tolerancje kształtu – interpretacja wymagań:
  • Tolerancje prostoliniowości
  • Tolerancje  płaskości
  • Tolerancje okrągłości
  • Tolerancje walcowości
  • Tolerancje kształtu wyznaczonego zarysu
  • Tolerancje kształtu wyznaczonej powierzchni.
 5. Tolerancje kierunku – interpretacja wymagań:
  • Tolerancje  nachylenia
  • Tolerancje prostopadłości
  • Tolerancje równoległości.
 6. Tolerancje położenia – interpretacja wymagań:
  • Tolerancje pozycji
  • Tolerancje współosiowości
  • Tolerancje symetrii.
 7. Tolerancje bicia – interpretacja wymagań:
  • Tolerancje bicia promieniowego
  • Tolerancje bicia całkowitego.

Dzień II

 1. Wymagania dodatkowe w tolerowaniu geometrycznym:
  • Zewnętrzne pole tolerancji
  • Tolerowanie  stanu swobodnego 
  • Tolerowanie wymagań SPC.
 2. System GPS a GD&T teoria i praktyka w zastosowaniach przemysłowych.
 3. Praktyczne sposoby pomiarów wymagań geometrycznych:
  • Metody  sprawdzianowe – sprawdziany i zespoły sprawdzianów
  • Metody uniwersalne – systemy pomiarowe optyczne i stykowe
  • Metody współrzędnościowe – maszyny pomiarowe 3D. 
 4. Cyfrowe definiowanie wymagań GD&T w modelach CAD/CAM
 5. Praca z dokumentacją Klienta 
 6. Ćwiczenia
 7. Wytyczne normalizacyjne (Przegląd Norm źródłowych):
  • Wykaz norm standardu ANSI/ASME związanych z systemem GD&T
  • Wykaz norm standardu ISO związanych z systemem GPS.

Post – test

PODSTAWĄ  SZKOLENIA JEST NAJNOWSZE WYDANIE NORMY: ASME Y14.5-2009.

Szkolenie jest kierowane do: osób bezpośrednio zajmujących się użytkowaniem  dokumentacji techniczno-rysunkowej zarówno w obszarze kooperacji jak i produkcji. Aspekt tworzenia i doboru metod pomiaru zinterpretowanych wymagań rysunkowych zainteresuje pracowników służb zapewnienia jakości. 

Celem szkolenia jest: nabycie przez pracowników umiejętności sprawnego interpretowania  wymagań GD&T zawartych w dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej zgodnie z obowiązującymi standardami ASME.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 2, 22.09.2018r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Park Naukowo – Technologiczny w Katowicach (na terenie Euro-Centrum), ul. Ligocka 103, budynek 8 – parking dla Klientów/Gości – obok budynku nr 6

 • Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.
 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy z deserem
 • Koszt 2-dniowego szkolenia: 1550,00 netto za osobę bez zakwaterowania

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Jeśli szkolenie zostanie przesunięte/odwołane, również Klienci będą poinformowani.

Formularz szkolenia otwartego należy pobrać ze strony internetowej w zakładce „do pobrania”.

https://sudharapolska.com/do-pobrania/

Prosimy o wysłanie formularza na poniższy adres email:

otwarte@sudharapolska.com

Zapisz się na szkolenie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Stanowisko (wymagane – pomaga nam dostosować program oraz ćwiczenia)

Ilość osób (wymagane)

Preferencje, dodatkowe potrzeby (mile widziane)