PROGRAM SZKOLENIA

Pre – test

 • Wprowadzenie do Lean Management
 • Znaczenie kaizenu w przedsiębiorstwie
 • Ciągłe doskonalenie organizacji poprzez system kaizen
 • PDCA
 • Poka Yoke
 • Jak wdrożyć kaizen ?.
  • Wnioski kaizen
  • Akceptacja kaizenu
  • Realizacja
  • Nagradzania i motywowanie pracowników
 • Szkolenia z metodologii kaizen
 • Filozofia Hiyarihatto
 • Hiyarihatto jako narzędzie poprawiające bezpieczeństwo pracy
 • Zarządzanie zmianą, przełamanie oporu na zmianę
 • Gra zespołowa

Post – test

CEL EDUKACYJNY:

 • Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu Kaizenu
 • Otrzymanie niezbędnej wiedzy do wdrożenia metody kaizen w całej organizacji
 • Otrzymanie narzędzia do redukcji kosztów,
 • Poprawa bezpieczeństwa pracy poprzez zapobieganie wypadkom,

EFEKT USŁUGI:

Podczas zajęć uczestnicy poznają teoretyczną jak i praktyczną stronę kaizenu jako podstawowego narzędzia lean manufacturing.

GRUPA DOCELOWA:

Kadra zarządzająca w obszarze produkcji jak i innych działów odpowiedzialnych za optymalizację procesów oraz redukcję kosztów. Operatorzy linii, specjaliści, Osoby z obszaru ciągłego doskonalenia.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 3, 10.01.2019r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Park Naukowo – Technologiczny w Katowicach (na terenie Euro-Centrum), ul. Ligocka 103, budynek 8 – parking dla Klientów/Gości – obok budynku nr 6

 • Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.
 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy z deserem
 • Koszt 1-dniowego szkolenia: 710,00 netto za osobę bez zakwaterowania

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Jeśli szkolenie zostanie przesunięte/odwołane, również Klienci będą poinformowani.

Formularz szkolenia otwartego należy pobrać ze strony internetowej w zakładce „do pobrania”.

https://sudharapolska.com/do-pobrania/

Prosimy o wysłanie formularza na poniższy adres email:

otwarte@sudharapolska.com

Zapisz się na szkolenie

[contact-form-7 id=”73186″]