PROGRAM SZKOLENIA

Pre – test

 • Rozpoczęcie szkolenia, zapoznanie uczestników, zawarcie kontraktu z uczestnikami, ustalenie zasad społecznych oraz potrzeb szkoleniowych, przedstawienie programu szkolenia
 • Wprowadzenie do Lean Management oraz systemu 5S
 • Selekcja – pierwszy krok systemu, akcja czerwonej etykiety
 • Naczelne hasło sortowania, wprowadzenie do wizualizacji
 • Visual management – poznanie zasad zarządzania wzrokowego oraz sposobów praktycznego zastosowania tej techniki
 • Zdefiniowanie trzeciego kroku systemu 5S, tworzenie przykładowych harmonogramów czyszczenia
 • Zdefiniowanie pojęcia – standaryzacja
 • Tworzenie instrukcji i procedur, poznanie przykładowych standardów, wykazanie plusów i minusów standaryzacji
 • Omówienie znaczenia samodyscypliny, poznanie narzędzi promujących samodyscyplinę
 • Formularze auditowe – ćwiczenia praktyczne
 • Metodologia wdrażania poszczególnych kroków 5S
 • Tworzenie przykładowej tablicy 5S
 • Korzyści z wdrażania systemu 5S oraz rola liderów podczas wdrożenia
 • System ciągniony, Kanban
 • Just in Time, One Piece Flow
 • Mapowanie strumienia wartości
 • Praca standaryzowana – definicje, takt time, cykle time, sekwencje pracy
 • Kaizen – nieustanne rozwiązywanie problemów
 • Poka-Yoke – zadania, narzędzia oraz cechy charakterystyczne systemu
 • SMED – podstawowe zasady zastosowania systemu oraz etapy zastosowania i wynikające z tego korzyści
 • TPM
 • Podstawy efektywnej komunikacji interpersonalnej w organizacji Lean
 • Panel dyskusji
 • Ćwiczenia

Post – test

Czas trwania szkolenia: 3 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 3, 10.01.2019r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Park Naukowo – Technologiczny w Katowicach (na terenie Euro-Centrum), ul. Ligocka 103, budynek 8 – parking dla Klientów/Gości – obok budynku nr 6

 • Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.
 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy z deserem
 • Koszt 3-dniowego szkolenia: 1450,00 netto za osobę bez zakwaterowania

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Jeśli szkolenie zostanie przesunięte/odwołane, również Klienci będą poinformowani.

Formularz szkolenia otwartego należy pobrać ze strony internetowej w zakładce „do pobrania”.

https://sudharapolska.com/do-pobrania/

Prosimy o wysłanie formularza na poniższy adres email:

otwarte@sudharapolska.com

Zapisz się na szkolenie

[contact-form-7 id=”73186″]