PROGRAM SZKOLENIA

Bezpieczeństwo wyrobu – Odpowiedzialność producenta w branży motoryzacyjnej – Pełnomocnik ds bezpieczeństwa (PSB) – CEL SZKOLENIA:

 • Nabycie kompleksowej wiedzy o zakresie działalności i odpowiedzialności Pełnomocnika PSB ze szczególnym uwzględnieniem wymagań VW oraz BMW
 • Nabycie wiedzy odnośnie specyficznych wymagań klienta grupy VW
 • Szczegółowe zapoznanie się m.in. z kwalifikacjami, obowiązkami i odpowiedzialnością Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa wyrobu
 • Pogłębienie wiedzy na temat metod i narzędzi jakościowych oraz ich praktyczne zastosowanie (lessons learned, FMEA etc.)
 • Wiedza na temat wdrożenia i utrzymania funkcji Pełnomocnika dla dostawców, pod kątem umiejętności audytowania obszarów dotyczących bezpieczeństwa wyrobu oraz optymalizacji współpracy z klientami i dostawcami

Bezpieczeństwo wyrobu – Odpowiedzialność producenta w branży motoryzacyjnej – Pełnomocnik ds bezpieczeństwa (PSB) – PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień I

Wprowadzenie: 

 • Potrzeba powołania pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa wyrobu
 • Podstawowe elementy systemu zarządzania ryzykiem

Wymagania Specyficzne VW i BMW

Zarządzanie bezpieczeństwem wyrobu oraz rola pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa wyrobu (PSB)

Funkcja Przedstawiciela Bezpieczeństwa Wyrobu :

 • Wymagania IATF/IAOB/AIAG/CSR – w tym Volkswagen i BMW 
  Kwalifikacje Pełnomocnika PSB:
  a) Znajomość wyrobu 
  b) Uregulowania prawne 
  c) Analiza ryzyka 
 • Obowiązki Pełnomocnika PSB:
  a) Współpraca na etapach konstrukcji 
  b) Współpraca z Działem Jakości, Engineeringiem, Produkcją 
  c) Analiza procesów produkcji. Kontrola i monitorowanie procesów i wyrobów 
  d) Reklamacje – optymalizacja pod kątem bezpieczeństwa 
 • Odpowiedzialności PSB w firmie: 
  a) Raportowanie wewnętrzne i zewnętrzne 
  b) Typowe odpowiedzialności, karta pracy i schemat organizacyjny 
  c) Analiza problemów (Problem Analysis)

Warsztaty

 • Bezpieczeństwo – analiza problemów produkcyjnych 
 • Tworzenie List Kontrolnych (m.in. bezpieczeństwa) wykorzystanie metodologii PDCA

Adresaci szkolenia:

 • Dostawcy w przemyśle motoryzacyjnym  
 • Kandydaci na Pełnomocników PSB, oraz Pełnomocnicy PSB – w ramach doskonalenia, 
 • Audytorzy wewnętrzni i realizujący audyty u dostawców, pracownicy działu jakości i produkcji

Dzień drugi

Program szkolenia

 • Charakterystyka aktów prawnych Unii Europejskiej. Rodzaje i zasady stosowania. Relacja do polskich aktów prawnych
 • Homologacja. Odpowiedzialność producenta. Kontrola zgodności produkcji. Sankcje za wprowadzenie produktu do obrotu bez homologacji. Wycofanie produktu
 • Oznakowanie CE. Znak bezpieczeństwa B
 • Zasady dotyczące ogólnego bezpieczeństwa produktów. Obowiązki producenta i dystrybutora. Nadzór nad bezpieczeństwem produktów. Obowiązek informacyjny. Rejestr produktów niebezpiecznych. RAPEX. Akcje przywoławcze. Kary pieniężne
 • Szczególne zasady odpowiedzialności producenta i importera za produkt niebezpieczny. Odpowiedzialność deliktowa. Odpowiedzialność w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała. Renta. Zadośćuczynienie
 • Zasady odpowiedzialności dostawcy w obrocie profesjonalnym (B2B) oraz obrocie konsumenckim (B2C). Odpowiedzialność na podstawie rękojmi oraz gwarancji
 • Zasady dotyczące odpowiedzialności Zarządu za szkodę
 • Zasady dotyczące odpowiedzialności pracownika za szkodę. Odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna i materialna. Zakres odpowiedzialności. Roszczenia regresowe
 • Podsumowanie
 • Dyskusja

Szkolenie w dniu pierwszym poprowadzi wieloletni praktyk – ekspert w sektorze motoryzacyjnym, ponad 20 letnie doświadczenie w Jakości (Polska i obszar CEE).

Szkolenie w ramach drugiego dnia zostanie poprowadzone przez trzech prawników z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – ekspertów zajmujących się branżą motoryzacyjną, doradztwem korporacyjnym i prawem pracy.

Czas trwania szkolenia – 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 3, 7.03.2018r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Park Naukowo – Technologiczny w Katowicach (na terenie Euro-Centrum), ul. Ligocka 103, budynek 8 – parking dla Klientów/Gości – obok budynku nr 6

 • Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.
 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy z deserem
 • Koszt 2-dniowego szkolenia: 1400,00 netto za osobę bez zakwaterowania
 • Koszt 2-dniowego szkolenia ONLINE: 1000,00 netto za osobę

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację  drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Jeśli szkolenie zostanie przesunięte/odwołane, również Klienci będą poinformowani.

Formularz szkolenia otwartego należy pobrać TUTAJ

Prosimy o wysłanie formularza na poniższy adres email:

otwarte@sudharapolska.com

Powiązane szkolenia:

Zapisz się na szkolenie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Stanowisko (wymagane – pomaga nam dostosować program oraz ćwiczenia)

  Ilość osób (wymagane)

  Preferencje, dodatkowe potrzeby (mile widziane)