PROGRAM SZKOLENIA

Cele szkolenia: 

Zaprezentowanie formularza PPA (Process Planning and Audit) według procedury FGP.13 (byłej Process Planing Review) z rozbiciem na przeprowadzanie PPR od fazy sourcingowej do fazy Weryfikacji Procesu (VP) oraz przeprowadzanie audytu Process Audit (PA) od fazy Weryfikacji Procesu do bieżącej produkcji w oparciu o normę FGP.14.

 • Budowanie jakości wyrobu na całym etapie życia wyrobu dla branży motoryzacyjnej. 
 • Powiązania pomiędzy etapami wdrażania nowych wyrobów.  
 • Praktyczne przedstawienie casów

Szacunkowy udział części praktycznej szkolenia : 30% 

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie

 • Historia
 • Przejście z PA na PPA
 • Cel

2. PPA:

 • Fazy wykonywania
 • Scoring
 • Timing oraz Kamienie Milowe

3. Kompleksowe omówienie wymagań formularza PPA :

Z wyszczególnieniem jak oceniać poszczególne punkty audytowe w fazie uruchomieniowej od sourcingu do VP przy użyciu PPR’a oraz od fazy VP do bieżącej produkcji przy użyciu PA. W celu utrwalenia wiedzy uczestników szkolenia dla każdej sekcji (1-9) wymagań będzie przedstawiana część praktyczna w formie caesów symulujące punkty otwarte z audytów PPR oraz PA. 

Sekcja 1 – Projektowanie Części

 • 1A – Pakiet sourcingowy & Przegląd techniczny
 • 1B – Design FMEA
 • 1C – Model projektu & zwolnienie projektu
 • 1D – charakterystyki specjalne
 • 1E – Zarządzanie zmianą

Sekcja 2 – Rozwój procesu

 • 2A – Program Management & Timing
 • 2B – Flow Chart
 • 2C – PFMEA
 • 2D – Rozwój narzędzi oraz części pilotażowe
 • 2E – Rozwój podkomponentów

Sekcja 3 – Kontrola Procesu

 • 3A – Plan Kontroli
 • 3B – Kontrole na wejściu oraz Audyt Wyrobu Gotowego
 • 3C – Error & Mistake Proofing
 • 3D – Sprawdziany i narzędzia pomiarowe
 • 3E – Safe Launch Plan

Sekcja 4 – Kontrola Procesu

 • 4A – Monitorowanie Procesu
 • 4B – Layered Process Audit
 • 4C – Charakterystyki Bezpieczeństwa i Report
 • 4D – Zatwierdzenie pierwszej dobrej sztuki  

Sekcja 5 – Operacje

 • 5A – Instrukcje Stanowiskowe
 • 5B – Utrzymanie Ruchu
 • 5C – Przeróbki / Naprawy
 • 5D – Szkolenia
 • 5E – Przepisy BHP

Sekcja 6 – Logistyka

 • 6A – Przemieszczanie materiału
 • 6B – Traceability & Identyfikacja części
 • 6C – Opakowanie
 • 6D – Sekwencyjna Dostawa Części (SPD)
 • 6E – CAPMAN

Sekcja 7 – Weryfikacja

 • 7A – Wolumen, wydajność, PDR
 • 7B – Zdolność produkcyjna (SPC)
 • 7C – Audit SQE
 • 7D – Zatwierdzenie podkomponentów
 • 7E – Coroczne Zatwierdzenie/Okresowa Recertyfikacja

Sekcja 8 – Systemy jakości

 • 8A – Zarządzanie Częściami Niezgodnymi/Działania korygujące
 • 8B – Zarządzanie poddostawcami
 • 8C – Lessons Learned
 • 8D – Gwarancja
 • 8E – Certyfikaty Jakości & Przechowywanie dokumentacji

Sekcja 9 – Pełne zatwierdzenie

 • 9A – Planowanie badań autokwalifikacyjnych (AQF)
 • 9B – Planowanie Testów Integracyjnych (PI)
 • 9C – Planowanie montowalności oraz Benestare (BE)
 • 9D – IMDS

 Ćwiczenia:

Dla każdej sekcji wymagań będą przedstawiana część praktyczna w formie case’ów symulujące (studia przypadku) punkty otwarte z audytów PPR oraz PA.

Adresaci:

 • Inżynierowie procesu, technolodzy
 • Inżynierowie projektu, konstruktorzy
 • Inżynierowie jakości procesowej
 • Inżynierowie jakości klienta
 • SQE’s/SQA’s
 • Specjaliści ds. Logistyki
 • Właściciele procesów
 • Kierownicy Projektów
 • Kierownictwo

Czas trwania szkolenia – 2 dni

Korzyści dla Uczestnika:

Poprzez uczestnictwo w szkoleniu Uczestnik nauczy się:

 • Prawidłowej interpretacji wymagań z formularza PPA podczas przeprowadzania PPR’a oraz audytu procesu PA
 • Które normy FCA / AIAG / ISO są dokumentami odniesienia w przypadku audytu przeprowadzanego przez FCA SQE (dla PPR oraz PPA)
 • Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania przez zakład produkcyjny dostawcy od inżynieringu organizacji, w celu optymalizacji wymagań dla procesu produkcyjnego w docelowej lokalizacji oraz dla produkowanego wyrobu
 • Zrozumie powiązania między poszczególnymi osobami w strukturach FCA, które pomoże w poprawie komunikacji między organizacją, a klientem finalnym.

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są możliwości negocjacji z klientem punktów otwartych z audytu FCA SQE, w celu ich deeskalacji,
 • Dlaczego poprzez uczestnictwo w spotkaniach Process Planning Review reprezentanta z zakładu produkcyjnego można zminimalizować problemy w dalszym uruchomieniu projektu
 • Pozna praktyczne uwagi przy współpracy z zakładami klienta zlokalizowanymi w Europie
 • Jakie fazy uruchomieniowe występują w terminologii FCA oraz co musi być zakończone w poszczególnej fazie po stronie dostawcy oraz zakładu klienta,
 • Codesign – czyli kto jest odpowiedzialny za rozwój projektu oraz konsekwencje w przypadku problemów projektowych

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

Praktyczna znajomość wymagań klienta w odniesieniu do Process Planning and Audit, która wpłynie pozytywnie na:

 • Długofalowe budowanie relacji zarówno z FCA SQE jak i działem jakości zakładu klienta
 • Poprawę komunikacji między dostawcą a inżynieringiem klienta
 • Skrócenie czasu otrzymania pełniej kwalifikacji wyrobu (AQF, PI) oraz procesu produkcyjnego (PA)
 • Skrócenie czasu przy przyznawaniu pozytywnego Benestare przez zakład klienta, dzięki czemu będzie możliwe uzyskanie zwrotu części kosztów zainwestowanego w oprzyrządowanie po stronie dostawcy.

Czas trwania szkolenia – 2 dni

Program szkolenia opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 1, 11.08.2017r.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Park Naukowo – Technologiczny w Katowicach (na terenie Euro-Centrum), ul. Ligocka 103, budynek 8 – parking dla Klientów/Gości – obok budynku nr 6

 • Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.
 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy z deserem
 • Koszt 2-dniowego szkolenia: 1250,00 netto za osobę bez zakwaterowania

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację  drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Jeśli szkolenie zostanie przesunięte/odwołane, również Klienci będą poinformowani.

Formularz szkolenia otwartego należy pobrać ze strony internetowej w zakładce „do pobrania”.

https://sudharapolska.com/do-pobrania/

Prosimy o wysłanie formularza na poniższy adres email:

otwarte@sudharapolska.com

Zapisz się na szkolenie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Stanowisko (wymagane – pomaga nam dostosować program oraz ćwiczenia)

  Ilość osób (wymagane)

  Preferencje, dodatkowe potrzeby (mile widziane)