PROGRAM SZKOLENIA PODEJŚCIE PROCESOWE AUTOMOTIVE

PODEJŚCIE PROCESOWE W MOTORYZACJI W PRAKTYCE – CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest:

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnego wdrażania systemu zarządzania procesami w sposób wieloetapowy
 • Zapoznanie z zaawansowanymi technikami dającymi możliwość optymalizacji własnych procesów i podnoszenia w ten sposób efektywności organizacji
 • Zdobycie wiedzy, jak wygląda modelowanie procesu biznesowego w organizacji
 • Nauka opisywania zdarzeń i przypisywania jednoznaczne ról procesowych
 • Zastosowanie w praktyce różnych sposobów i technik opisywania procesu
 • Zapoznanie jak właściwie określać mierniki efektywności procesu i koncentrować uwagę na działaniach optymalizujących konkretne procesy.

PODEJŚCIE PROCESOWE W MOTORYZACJI W PRAKTYCE – PROGRAM SZKOLENIA:

PRE – TEST

 1. PODEJŚCIE PROCESOWE A IDENTYFIKACJA PROCESÓW:
 • Właściciel procesu (rola, zadania, relacje z kierownikami funkcjonalnymi)
 • Utrzymanie procesu (dane i sprzężenie zwrotne, łańcuchy i sieci)
 • Rodzaje procesów i ich przebieg
 • Identyfikacja procesów strategicznych i wspierających
 • Definiowanie celów.

2. PODEJŚCIE PROCESOWE A OPERACYJNE ZARZĄDZANIE PROCESEM:

 • Tworzenie wartości i wewnętrzna zasada klienta
 • Zarządzanie procesowe nastawione na zmiany (rodzina norm ISO serii 9000, LEAN)
 • Orientacja na proces i produkt (wynik działań i zdarzeń)
 • Przebieg procesów w istniejącej strukturze firmy.

3. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM CIĄGŁEGO DOSKONALENIA:

 •     Projektowanie strumienia wartości
 •     Doskonalenie strumienia wartości
 •     Tradycyjna strategia zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa
 •     Narzędzia ciągłego doskonalenia
 •     Mapowanie docelowego stanu.

4. KLUCZOWE TERMINY I POJĘCIA ZARZĄDZANIA MODELOWANIEM PROCESÓW:

 •     Modelowanie procesu, zarządzanie procesowe i doskonalenie procesów
 •     Działania w ramach zarządzania procesowego
 •     Model przebiegu pracy
 •     Kluczowe korzyści z zarządzania modelowaniem procesów
 •     Etapy projektu doskonalenia procesów
 •     Zarządzanie zmianami organizacyjnymi
 •     Zarządzanie ryzykiem w procesach
 •     Przebieg procesów w istniejącej strukturze firmy.

5. PODEJŚCIE PROCESOWE DO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ:

 • Etapy wdrażania zarządzania procesowego
 • Architektura procesowa
 • Zarządzanie pojedynczymi procesami/ właściciel procesu
 • Model dojrzałości procesowej.

6. OPTYMALIZACJA PROCESÓW:

 • Metody i techniki doskonalenia procesów biznesowych
 • Doskonalenie procesów – cykl PDCA
 • Wprowadzanie zarządzania zorientowanego procesowo
 • Modele usprawniania procesów biznesowych (DIMAC)
 • Standaryzacja procesu.

7. MAPOWANIE I POPRAWA PROCESÓW:

 • Wybór procesu i celu poprawy
 • Tworzenie zespołu poprawy procesu
 • Mapowanie procesu
 • Uproszczenie procesu
 • Formularz i zbieranie danych
 • Stabilność i zdolność procesu
 • Plan wdrożenia zmiany procesu.

8. PODSUMOWANIE:

 • Podsumowanie warsztatów i wnioski końcowe.

POST-TEST

Czas trwania szkolenia – 2 dni

Program szkolenia opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 2, 20.04.2020r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Ponadto jeśli szkolenie zostanie przesunięte czy też odwołane, Klienci również zostaną poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE AUTOMOTIVE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.