PPAP/VDA 2

PPAP / VDA 2 – CO TO JEST ?

PPAP (Production Part Approval Process) i VDA 2 to procesy i standardy stosowane w branży motoryzacyjnej oraz innych sektorach produkcyjnych, które służą do potwierdzenia i zatwierdzania jakości części produkcyjnych przed rozpoczęciem ich seryjnej produkcji. PPAP jest standardem głównie stosowanym w Ameryce Północnej i został opracowany przez AIAG (Automotive Industry Action Group), podczas gdy VDA 2 jest europejskim odpowiednikiem tego procesu i został opracowany przez Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (Verband der Automobilindustrie).

Definicja PPAP (Production Part Approval Process) – Proces zatwierdzenia części do produkcji seryjnej.

PPAP jest procesem zatwierdzania części, który wymaga od dostawców przedstawienia dowodów na to, że ich proces projektowania i produkcyjny spełnia wymagania klientów. Jest to zbiór standardowych procedur i dokumentacji, które muszą być wykonane, aby potwierdzić, że proces produkcji jest w stanie niezmiennie produkować części spełniające specyfikacje techniczne i wymagania jakościowe.

Definicja VDA 2 ( Supply Quality Assurance, Production Process and Product Approval (PPF)) – Zapewnienie jakości dostaw, zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu.

VDA 2, podobnie jak PPAP, dotyczy procesu zatwierdzania części, ale jest dostosowany do specyfik i potrzeb europejskiego rynku motoryzacyjnego (niemieckiego). Obejmuje zestaw wytycznych i procedur, które mają na celu zapewnienie, że wszystkie produkty są zgodne z ustalonymi standardami jakości przed rozpoczęciem produkcji seryjnej. VDA 2 szczegółowo reguluje sposób dokumentowania i przedstawiania dowodów na spełnianie przez procesy i produkty ustalonych kryteriów jakościowych.

Obydwa te procesy, PPAP i VDA 2, odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu jakości i spełnianiu oczekiwań klientów w branży motoryzacyjnej, ułatwiając komunikację między dostawcami a producentami oraz minimalizując ryzyko błędów i niezgodności w produkcji seryjnej.

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI DOSTAW, ZATWIERDZENIE PROCESU PRODUKCYJNEGO I WYROBU (PPF) – PPAP VDA2 – CEL SZKOLENIA:

 

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom dogłębnej wiedzy na temat procesów zatwierdzania części produkcyjnych, PPAP (Production Part Approval Process) oraz VDA 2, z uwzględnieniem ich różnic, podobieństw i wzajemnych korelacji. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania procesami zatwierdzania w środowiskach produkcyjnych, szczególnie w branży motoryzacyjnej. Uczestnicy nauczą się, jak przygotować i weryfikować dokumentację wymaganą w tych procesach, zrozumieją specyficzne wymagania klientów oraz dowiedzą się, jak radzić sobie z wyzwaniami związanymi z różnymi poziomami przedłożenia i zarządzaniem zapisami.

PROGRAM SZKOLENIA:

Pre – test

 • Wprowadzenie do zatwierdzania części, procesu.
 • Wymagania przedłożenia.
 • Poziomy przedłożenia.
 • Wymagania zapisów/dokumentów w pliku PPAP.
 • Wymagania specyficzne klientów a przygotowanie zatwierdzenia – PPAP.
 • Fazy przygotowania produkcji.
 • Zdolność jakościowa dostawcy – inne kryteria selekcji.
 • QAA – umowa jakościowa.
 • Zakres zatwierdzenia i kiedy zaczynamy procedurę (PPA).
 • Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu (PPA) – cel/procedura.
 • Proces zatwierdzenia — podstawy PPA.
 • Wymagania przedłożenia — PPA.           
 • Wybór poziomu przedłożenia.
 • Poziomy dokumentowania – DV/PV + weryfikacja/walidacja procesu.
 • Zarządzanie zapisami z zatwierdzenia + wyroby wzorcowe.
 • Status zatwierdzenia – raportowanie: formularze.
 • Samo certyfikacja.
 • Zapewnienie jakości w seryjnych dostawach.
 • Postępowanie z wyrobami niezgodnymi — ”quota’’.
 • BEON QPN — 2TP.
 • Porównanie PPAP—VDA2 (różnice i podobieństwa).
 • Ćwiczenia — Jak przygotować plik PPAP i PPA dla Klienta/ Jak weryfikować PPAP i PPA dostawców.
 • Pytania i dyskusje.
 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Post – test

GRUPA ODBIORCZA:

 • Specjaliści ds. jakości i inżynierowie z branży motoryzacyjnej odpowiedzialni za przeprowadzanie audytów i zatwierdzania części.
 • Pracownicy działów kontroli jakości i R&D, którzy muszą zrozumieć i stosować standardy PPAP i VDA 2 w swojej pracy.
 • Kierownicy projektów oraz menedżerowie produkcji, którzy nadzorują procesy zatwierdzania wyrobów i procesów produkcyjnych.
 • Dostawcy i poddostawcy dla branży motoryzacyjnej, którzy muszą spełniać międzynarodowe standardy jakościowe.

Wartości dodane po szkoleniu:

 • Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia procesów zatwierdzania części PPAP i VDA 2, co pozwoli na lepszą współpracę z klientami i minimalizację ryzyka błędów produkcyjnych.
 • Rozwinięcie zdolności do analizy i porównywania różnic oraz podobieństw między oboma standardami, co pomoże w optymalizacji procesów i spełnieniu specyficznych wymagań klientów na różnych rynkach.
 • Wzmocnienie kompetencji w zakresie zarządzania dokumentacją i zapisami, co jest kluczowe dla zapewnienia zgodności z wymaganiami jakościowymi i audytowymi.
 • Zwiększenie efektywności w procesach produkcyjnych poprzez lepsze zrozumienie wymagań dotyczących zatwierdzania produktów i procesów, co przyczyni się do wzrostu jakości dostaw seryjnych.
 • Praktyczne umiejętności w zakresie radzenia sobie z wyrobami niezgodnymi oraz samocertyfikacji, co podniesie standardy jakościowe i zapewni ciągłą poprawę w działaniach produkcyjnych i jakościowych.
Czas trwania szkolenia – 1 dzień

Program szkolenia opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 1, 23.05.2020r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

PPAP_VDA 2_program szkolenia_Sudhara Polska

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Ponadto jeśli szkolenie zostanie przesunięte lub odwołane, Klienci zostaną o tym poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE AUTOMOTIVE oraz SZKOLENIA OTWARTE VDA

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.