PROGRAM SZKOLENIA CSR DAIMLER AG

SPECYFICZNE WYMAGANIA KLIENTA CSR DAIMLER AG (MERCEDES-BENZ):

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat wymagań Specyficznych Klienta (CSR) Mercedes-Benz, zrozumienia ich zastosowania oraz wpływu na procesy produkcyjne i logistyczne w kontekście normy IATF 16949:2016. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do skutecznego wdrażania tych wymagań w praktyce operacyjnej ich firm, poprawy jakości oraz efektywności procesów zgodnie z oczekiwaniami i standardami Mercedes-Benz. Dodatkowo, uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do przeprowadzania audytów wewnętrznych, które umożliwią ciągłe monitorowanie i doskonalenie procesów zgodnie z CSR.

 • Wyjaśnienie, czym są specyficzne wymagania klientów zgodnie z wymaganiami IATF 16949:2016.
 • Nabycie umiejętności analizy CSR oraz dostosowywanie Systemu Zarządzania do wymagań klientów.
 • Zapewnianie uwzględniania CSR w procesie projektowania oraz realizacji wyrobu.
 • Zapoznanie się z Wymaganiami specyficznymi MBST- Mercedes /Daimler.

PROGRAM SZKOLENIA:

PRE –  TEST

Dzień 1: Podstawy CSR i wprowadzenie do wymagań Mercedes-Benz:

1: Wprowadzenie do normy IATF 16949 i CSR:
 • Omówienie normy IATF 16949:2016 i jej znaczenia dla przemysłu motoryzacyjnego.
 • Czym są Wymagania Specyficzne Klienta (CSR) i dlaczego są kluczowe dla dostawców Mercedes-Benz.
2: Rozumienie CSR Mercedes-Benz:
 • Przegląd specyficznych wymagań MBST dla dostawców: MBST 2021.
 • Analiza wymagań ogólnych i szczegółowych CSR: MBST 2022.
3: Warsztaty – Interpretacja i stosowanie CSR.
 • Praktyczne ćwiczenia na przykładach specyficznych wymagań CSR dla różnych obszarów produkcji i serwisu.
 • Metody zapewnienia zgodności z CSR w codziennej działalności.
4: CSR w rozwoju produktu i zakupach:
 • Szczegółowe omówienie MBST dotyczących rozwoju produktu (MBST 01/14).
 • Szczegółowe omówienie MBST dotyczące zakupów (MBST 31/12, MBST 34/06).
 • Dyskusja na temat wpływu tych wymagań na procesy projektowania i dostawy.
5: CSR w jakości i logistyce.
 • Omówienie MBST dotyczących jakości (MBST 13/15, MBST 14/14, MBST 18/10, MBST 27/09).
 • Omówienie MBST dotyczących logistyki (MBST 04/18, MBST 17/23, MBST 28/18, MBST 35/12, MBST 40/01).
 • Przykłady i ćwiczenia na zastosowanie tych standardów w praktyce produkcyjnej i logistycznej.
Sesja 6: CSR w ochronie środowiska.
 • Szczegółowe omówienie MBST dotyczących zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska (MBST 36/15).
 • Dyskusja na temat wpływu tych wymagań na strategie środowiskowe firm oraz praktyczne aspekty ich wdrażania.
Dzień 2: Warsztaty praktyczne – Implementacja CSR w organizacji i znajomość portalu Klienta:

1. Znajomość Portalu Daimler Covisint:

 • SQMS.
 • DocMaster.

2. PPA Zatwierdzenie procesu produkcji:

 • Zajęcia warsztatowe – Planowanie PPA.
 • Przygotowanie dokumentacji.
 • Praca w portalu SQMS/PIA

3. DPA – Audit procesu (wg VDA 6.3):

 • Zajęcia warsztatowe – Przegląd wymagań wg Daimler.

4, Program eskalacyjny Q-Help.

 • Zajęcia warsztatowe – analiza przypadku.

Podsumowanie kluczowych zagadnień.

POST -TEST.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Pracownicy działów jakości, R&D, produkcji i logistyki.
 • Kierownicy produkcji i liderzy zespołów technicznych.
 • Specjaliści ds. logistyki i zakupów.
 • Audytorzy wewnętrzni i zewnętrzni.

WARTOŚCI DODANE PO SZKOLENIU:

 • Lepsze zrozumienie i umiejętność stosowania specyficznych wymagań Mercedes-Benz, co przekłada się na zwiększenie zgodności produktów i usług.
 • Poprawa jakości i efektywności procesów produkcyjnych i logistycznych poprzez stosowanie najlepszych praktyk.
 • Wzrost kompetencji pracowników w zakresie zarządzania jakością i procesami, co jest istotne dla utrzymania konkurencyjności na rynku.

Czas trwania szkolenia – 2 dni

Program szkolenia opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 4, 31.03.2022r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie.
  • kwalifikowanego trenera.
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki.
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR.
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek.
  • obiad 2 daniowy.

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Jeśli szkolenie zostanie przesunięte/odwołane, również Klienci będą poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE CSR OEM

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.