PROGRAM SZKOLENIA AIAG SPC ZAAWANSOWANY

 • Przypomnienie wiadomości z zakresu podstaw statystyki:
  • Podstawowe miary statystyczne – średnia, mediana, dominanta, rozstęp, odchylenie standardowe
  • Zmienność – przyczyny przypadkowe i szczególne zmienności. Pojęcie procesu stabilnego (pod kontrolą) i rozregulowanego (poza kontrolą)
  • Zdolność procesu – podstawowa interpretacja współczynników zdolności procesu
 • Rozkład normalny – właściwości rozkładu normalnego, frakcja realizacji poza granicami specyfikacji. Testy normalności rozkładów
 • Dane z procesów o rozkładzie innym niż normalny – obliczanie współczynników zdolności procesu
 • Karty kontrolne jako narzędzie monitorowania stabilności procesów – ogólne zasady funkcjonowania. Karty kontrolne Shewart’a dla cech mierzalnych i oceny atrybutowej
 • Konstruowanie kart kontroli metodą projektową i stabilizacyjną. Przeliczanie kart kontroli przy zmianie liczności próbki oraz zmianie typu karty
 • Interpretacja danych na kartach kontroli z wykorzystaniem przykładów przedstawionych przez uczestników – warsztaty praktyczne.

Czas trwania szkolenia – 2 dni

Program szkolenia opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 1, 11.08.2017r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

SPC_zaawansowany_program szkolenia_Sudhara Polska

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Ponadto jeśli szkolenie zostanie przesunięte czy też odwołane, również Klienci zostaną poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE AUTOMOTIVE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.