PROGRAM SZKOLENIA AIAG SPC

STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESEM SPC:

STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESEM SPC – Program szkolenia:

 • PRE TEST.
 • Rola i znaczenie metod statystycznych we współczesnych systemach zarządzania jakością – funkcja strat Taguchiego, zastosowanie metod statystycznych.
 • Zmienność – przyczyny przypadkowe i szczególne zmienności.
 • Pojęcie procesu stabilnego (pod kontrolą) i rozregulowanego (poza kontrolą).
 • Statystyczny opis zmienności – obliczanie i interpretacja średniej, mediany, rozstępu, odchylenia standardowego (przykłady, ćwiczenia).
 • Graficzne metody prezentacji danych: konstrukcja i interpretacja histogramu (przykłady, ćwiczenia).
 • Zdolność procesu – obliczanie i interpretacja współczynników zdolności procesu (przykłady, ćwiczenia).
 • Rozkład normalny – właściwości rozkładu normalnego, frakcja realizacji poza granicami specyfikacji (przykłady, ćwiczenia).
 • Dane z procesów o rozkładzie innym niż normalny – obliczanie współczynników zdolności procesu (przykłady, ćwiczenia).
 • Karty kontrolne jako narzędzie monitorowania stabilności procesów – ogólne zasady funkcjonowania.
 • Konstrukcja kart kontrolnych Shewart’a dla cech mierzalnych i według oceny alternatywnej (przykłady, ćwiczenia).
 • Konstruowanie kart kontroli metodą projektową i stabilizacyjną (przykłady, ćwiczenia).
 • POST TEST.

ĆWICZENIA SPC:

Wszystkie powyższe punkty programu mają również formę ćwiczeń obliczeniowych.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 2, 22.02.2022r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

SPC_program szkolenia_Sudhara Polska

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Ponadto jeśli szkolenie zostanie przesunięte czy też odwołane, również Klienci zostaną poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE AUTOMOTIVE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.