CONTROL PLAN & FLOW-CHART

PLAN KONTROLI (1 EDYCJA, MARZEC 2024) I DIAGRAM PRZEPŁYWU PROCESU (CONTROL PLAN & FLOW- CHART) – CO TO JEST ? NA CZYM POLEGAJĄ ?

Plan kontroli (CP – Control Plan) to szczegółowy dokument opracowywany w ramach zaawansowanego planowania jakości (APQP), który określa konkretne procedury, metody i kryteria kontroli niezbędne do zapewnienia jakości produktu lub procesu produkcyjnego. Jest to narzędzie, które pomaga zapobiegać błędom i defektom poprzez identyfikację potencjalnych problemów oraz ustalenie metod ich monitorowania i zarządzania. Plan kontroli obejmuje takie elementy jak:

 1. Wprowadzenie: Określenie celu dokumentu i jego roli w procesie zapewniania jakości, oraz wyjaśnienie znaczenia poszczególnych sekcji.
 2. Wymagania i wytyczne: Określenie ogólnych wymagań oraz standardów dotyczących kontroli jakości, jak również wytycznych dotyczących sposobu opracowania i wdrożenia planu.
 3. Opracowanie planu kontroli: Proces tworzenia planu, obejmujący identyfikację kluczowych punktów kontroli, określenie odpowiedzialności za ich monitorowanie oraz harmonogram działań.
 4. Fazy planu kontroli: Opis poszczególnych faz lub etapów procesu produkcji, wraz z metodami kontroli i monitorowania jakości w każdej z nich.
 5. Skuteczne realizowanie planu kontroli: Omówienie działań niezbędnych do skutecznego wdrożenia planu oraz monitorowania jego efektywności.

Diagram przepływu procesu to graficzna reprezentacja kolejnych etapów lub operacji w procesie produkcyjnym. Jest to narzędzie wizualne, które ilustruje sekwencję działań, relacje między nimi oraz przepływ materiałów lub informacji. Diagram przepływu procesu pozwala lepiej zrozumieć strukturę i funkcjonowanie procesu produkcyjnego, identyfikować potencjalne obszary problemowe oraz optymalizować przepływ pracy. Może być wykorzystywany do analizy procesów, identyfikacji punktów kontrolnych oraz usprawniania działań w celu zwiększenia efektywności i jakości produkcji.

CONTROL PLAN & FLOW- CHART – PLANY KONTROLI I DIAGRAM PRZEPŁYWU PROCESU (WYDANIE 1, MARZEC 2024) – CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procesem tworzenia i wdrażania Planu Kontroli (CP) w ramach zaawansowanego planowania jakości (APQP). Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wymagań oraz wytycznych dotyczących planu kontroli, nauczą się opracowywać plan kontroli krok po kroku oraz skutecznie realizować jego założenia.

PROGRAM SZKOLENIA PLANY KONTROLI, DIAGRAM PRZEPŁYWU PROCESU (CONTROL PLAN – FLOW CHART):

Pre – test

1. Wprowadzenie do 1 edycji, marzec 2024:

Od PQPC: Product Quality, Planning Cycle (Cykl Planowania Jakości) do planu kontroli w procesie.

2. Plan kontroli: wymagania i wytyczne:

Od formularza CP:  Control plan do DS: directed supply ( postępowanie z dostawcą wskazanym  przez klienta).

3. Opracowanie planu kontroli:

Plan czasowy i koordynacja działań APQP – CP.

4. Fazy Planu kontroli – CP:

Od prototypu do produkcji seryjnej + dynamiczne planowanie kontroli.

5. Skuteczne realizowanie planu kontroli:

Od ,,reverse PFMEA’’ do czynników zakłócających w procesie produkcyjnym.

6. Podsumowanie i zakończenie.

Ćwiczenia praktyczne: Opracowanie skutecznego planu kontroli – krok po kroku.

Post – test.

GRUPA ODBIORCZA:

Grupa odbiorcza szkolenia obejmuje pracowników związanych z zarządzaniem jakością, inżynierów produkcji, specjalistów ds. jakości oraz wszystkich pracowników zaangażowanych w procesy produkcyjne, którzy są odpowiedzialni za zapewnienie jakości produktów.

Wartości dodane po szkoleniu:

 • Zrozumienie procesu tworzenia i wdrażania Planu Kontroli (CP).
 • Umiejętność identyfikacji wymagań i wytycznych dotyczących planu kontroli.
 • Zdobycie umiejętności opracowywania planu kontroli, uwzględniając planowanie czasowe i koordynację działań z APQP.
 • Poznanie różnych faz Planu Kontroli (CP) – od prototypu do produkcji seryjnej oraz umiejętność dynamicznego planowania kontroli.
 • Nabycie umiejętności skutecznego realizowania planu kontroli, w tym analizy czynników zakłócających w procesie produkcyjnym.
 • Praktyczne ćwiczenie opracowania skutecznego planu kontroli, krok po kroku.
 • Podsumowanie i omówienie kluczowych zagadnień, umożliwiające lepsze zrozumienie procesu oraz efektywne wdrożenie w praktyce.

Czas trwania szkolenia – 1 dzień

Program szkolenia opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 1, 1.04.2024r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Ponadto jeśli szkolenie zostanie przesunięte czy też odwołane, również Klienci zostaną poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE AUTOMOTIVE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.