AIAG PPAP

PPAP – CO TO JEST ?

PPAP, czyli Production Part Approval Process (Proces Zatwierdzania Części Produkcyjnych), to standardowy proces stosowany w przemyśle motoryzacyjnym oraz innych sektorach produkcyjnych, mający na celu potwierdzenie i zatwierdzenie jakości komponentów przed rozpoczęciem ich masowej produkcji. Jest niezbędny do zapewnienia, że dostawca może konsekwentnie dostarczać produkty spełniające wymagania określone przez klienta.

GŁÓWNE ELEMENTY PROCESU PPAP:

 1. Wprowadzenie do zatwierdzania części, procesu: PPAP rozpoczyna się od zrozumienia ogólnych zasad zatwierdzania części i procesów produkcyjnych, które są kluczowe dla utrzymania jakości w produkcji seryjnej.
 2. Wymagania przedłożenia: Określa się, jakie dokumenty i dowody muszą być dostarczone przez dostawcę, aby wykazać zdolność do spełniania specyfikacji klienta.
 3. Poziomy przedłożenia: W ramach PPAP istnieje kilka poziomów przedłożenia dokumentacji, od pełnego pakietu dokumentów po uproszczone zestawy, w zależności od wymagań klienta i rodzaju części.
 4. Wymagania zapisów/dokumentów w pliku PPAP: Wymaga się szczegółowego zestawu dokumentów, takich jak wyniki badań, certyfikaty materiałowe, wyniki analizy procesu (np. FMEA), plan kontroli, itp.
 5. Wymagania specyficzne klientów a przygotowanie zatwierdzenia: PPAP musi spełniać specyficzne wymagania każdego klienta, co może obejmować dodatkowe badania lub szczegółowe raporty.
 6. Jak przygotować plik PPAP dla klienta: Szkolenie zazwyczaj obejmuje praktyczne instrukcje dotyczące kompilacji i organizacji dokumentów wymaganych do procesu PPAP.
 7. Jak sprawdzać PPAP dostawców: Uczy, jak audytować i weryfikować pliki PPAP dostarczone przez dostawców, aby upewnić się, że spełniają one wszystkie ustalone kryteria.
 8. Przykłady PPAP dla klientów OEM Automotive: Prezentuje studia przypadku i przykłady zastosowania w rzeczywistych projektach dla głównych producentów OEM (Original Equipment Manufacturer) w branży motoryzacyjnej.

ZNACZENIE:

Proces PPAP jest fundamentalny dla zapewnienia jakości i niezawodności produktów w branży motoryzacyjnej oraz innych sektorach przemysłowych. Dzięki temu procesowi możliwe jest minimalizowanie ryzyka błędów produkcyjnych i zapewnienie, że każda partia produkcyjna będzie spełniała rygorystyczne standardy jakościowe ustalone przez klienta.

ZASTOSOWANIE:

PPAP ma zastosowanie do wewnętrznych i zewnętrznych zakładów organizacji dostarczających części produkcyjne, części serwisowe, materiały produkcyjne lub materiały luzem. W przypadku materiałów luzem PPAP nie jest wymagany, chyba że zostanie określony przez upoważnionego przedstawiciela klienta.
Organizacja dostarczająca standardowe katalogowe części produkcyjne lub serwisowe musi przestrzegać PPAP, chyba że upoważniony przedstawiciel klienta formalnie odstąpi od tego wymogu.

PRODUCTION PART APPROVAL PROCESS – ZATWIERDZENIE CZĘŚCI DO PRODUKCJI SERYJNEJ – CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat procesu PPAP (Production Part Approval Process) oraz umiejętności niezbędnych do jego efektywnego zastosowania w praktyce. Szkolenie skupi się na nauczeniu, jak przygotować i ocenić dokumentację w celu zapewnienia zgodności komponentów i procesów produkcyjnych z wymaganiami klientów w branży motoryzacyjnej i innych sektorach przemysłowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

Pre – test

 • Wprowadzenie do zatwierdzania części, procesu.
 • Wymagania przedłożenia.
 • Poziomy przedłożenia.
 • Wymagania zapisów/dokumentów w pliku PPAP.
 • Wymagania specyficzne klientów a przygotowanie zatwierdzenia – PPAP.
 • Jak przygotować plik PPAP dla klienta.
 • Jak sprawdzać PPAP dostawców.
 • Przykłady PPAP dla klientów OEM Automotive.
 • Warsztaty praktyczne.
 • Podsumowanie szkolenia.

Post – test

GRUPA ODBIORCZA:

 • Inżynierowie jakości i pracownicy działów technicznych zaangażowani w rozwój i produkcję części w przemyśle motoryzacyjnym.
 • Dostawcy komponentów dla branży motoryzacyjnej oraz innych branż, gdzie wymagane jest stosowanie PPAP.
 • Audytorzy systemów zarządzania oraz osoby odpowiedzialne za zapewnienie zgodności produktów z wymaganiami jakościowymi klientów.
 • Kierownicy projektów i liderzy zespołów, którzy nadzorują procesy wdrażania nowych produktów.

Wartości dodane po szkoleniu:

 • Zrozumienie wymagań PPAP: Uczestnicy zdobędą dogłębną wiedzę na temat różnych elementów procesu zatwierdzenia części do produkcji seryjnej, w tym wymagań dotyczących dokumentacji i zatwierdzeń, co pozwoli na skuteczniejsze zarządzanie jakością w projektach.
 • Umiejętności praktyczne: Poprzez ćwiczenia praktyczne uczestnicy nauczą się, jak skutecznie przygotować i przeglądać pliki PPAP, co zwiększy ich kompetencje w zakresie kontroli jakości i audytowania dostawców.
 • Zarządzanie ryzykiem: Szkolenie wzmocni zdolności uczestników do identyfikacji potencjalnych ryzyk związanych z niezgodnościami produktów oraz nauczy ich, jak minimalizować te ryzyka poprzez skuteczne stosowanie PPAP.
 • Zwiększenie zadowolenia klientów: Poprawa jakości dostaw i procesów produkcyjnych dzięki zastosowaniu nauk z PPAP przyczyni się do zwiększenia zadowolenia klientów i wzmocnienia pozycji rynkowej firmy.
 • Wsparcie dla ciągłego doskonalenia: Uczestnicy zdobędą umiejętności, które pozwolą na ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych i jakościowych w swoich organizacjach, co jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności w dynamicznie zmieniającym się środowisku przemysłowym.

Szkolenie dostarczy uczestnikom niezbędnych narzędzi do skutecznego zarządzania jakością produktów i procesów, co jest niezbędne w wymagających sektorach takich jak przemysł motoryzacyjny.

Czas trwania szkolenia – 1 dzień

Program szkolenia opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 2, 23.05.2020r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

PPAP_program szkolenia_Sudhara Polska

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Ponadto jeśli szkolenie zostanie przesunięte lub odwołane, Klienci zostaną o tym poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE AUTOMOTIVE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.