VDA MLA (RGA)

VDA MLA – MATURITY LEVEL ASSURANCE (RGA) – CO TO JEST ?

VDA MLA (Maturity Level Assurance), znany również jako RGA (Reifegradabsicherung in der Serienanlauf), to proces stosowany głównie w przemyśle motoryzacyjnym (na rynku niemieckim) w celu oceny i zapewnienia poziomu dojrzałości procesów i produktów przed rozpoczęciem produkcji seryjnej. Ten system jest wykorzystywany do identyfikacji potencjalnych ryzyk i problemów, które mogą wystąpić podczas wdrożenia nowych części lub produktów na rynek, co pozwala na wczesne interweniowanie i minimalizację potencjalnych przestojów oraz innych problemów produkcyjnych.

Cel i zakres VDA MLA:

Celem VDA MLA jest zapewnienie, że wszystkie aspekty nowego produktu lub procesu są odpowiednio rozwinięte i gotowe do produkcji seryjnej. MLA skupia się na kluczowych obszarach ryzyka i ‘ścieżkach krytycznych’, które mogą wpływać na jakość i wydajność produkcji.

Klasyfikacja ryzyka i identyfikacja ścieżki krytycznej:

W ramach procesu MLA, ryzyko związane z każdym etapem rozwoju produktu jest klasyfikowane (zazwyczaj jako A, B lub C), a ścieżki krytyczne są identyfikowane w celu skupienia uwagi na najbardziej krytycznych elementach, które wymagają szczególnego nadzoru.

Zastosowanie MLA w łańcuchu dostaw:

MLA jest stosowane w całym łańcuchu dostaw, aby zapewnić, że wszyscy dostawcy i podwykonawcy również przestrzegają ustalonych standardów jakościowych i są w stanie odpowiednio zarządzać ryzykiem na swoich etapach produkcji.

Ocena poziomu dojrzałości:

W procesie MLA stosuje się różne narzędzia i kryteria oceny, które pozwalają na systematyczne sprawdzanie dojrzałości procesów i produktów na różnych etapach ich rozwoju, od ML0 do ML7, gdzie każdy poziom odzwierciedla różne etapy gotowości produktu do produkcji seryjnej.

Korzyści z implementacji VDA MLA:

Implementacja procesu MLA pozwala organizacjom na wczesne wykrywanie problemów na etapie projektowania i ich rozwiązanie przed rozpoczęciem produkcji seryjnej, co znacząco redukuje koszty związane z błędami produkcyjnymi i zapewnia lepszą jakość produktu końcowego. Proces ten sprzyja również lepszej komunikacji i współpracy w łańcuchu dostaw, co jest kluczowe dla sprawnego wdrożenia nowych produktów na rynek.

VDA MLA jest więc integralnym elementem systemu zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej, który przyczynia się do zwiększenia efektywności i skuteczności procesów produkcyjnych poprzez rygorystyczne zarządzanie ryzykiem i jakością na każdym etapie rozwoju produktu.

VDA MLA – MATURITY LEVEL ASSURANCE (RGA) – CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w kompleksową wiedzę oraz praktyczne umiejętności związane z procesem VDA MLA (Maturity Level Assurance), znanym również jako RGA (Reifegradabsicherung in der Serienanlauf). Szkolenie skupia się na zrozumieniu i stosowaniu metod oceny dojrzałości procesów i produktów przed rozpoczęciem produkcji seryjnej, co pozwala na efektywne zarządzanie ryzykiem oraz optymalizację procesów produkcyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1

 • Formel Q New Parts Integral – Program kwalifikacji nowych części oraz „2 dniowy dzień produkcji”.
 • Dokumentacja jakościowa dla pre-serii VDA MLA:
  • Cel i zakres VDA MLA.
  • Klasyfikacja ryzyka (ABC) oraz identyfikacja „ścieżki krytycznej”.
  • Zastosowanie MLA w łańcuchu dostaw w zależności od oceny ryzyka.
  • Podstawowe zasady wykorzystania MLA.
  • Zawartość i narzędzia oceny poziomu dojrzałości.

Dzień 2

  • Wykorzystanie VDA MLA w procesie rozwoju nowego wyrobu.
  • Korelacja APQP / MLA / PCP (Product Creation Process) z uwzględnieniem przykładowego procesu dostawcy.
  • Przegląd kryteriów oceny poziomów dojrzałości ML0-ML7.
  • Wskaźniki poziomu dojrzałości dla poszczególnych kamieni milowych.
  • „Okrągły stół” – zasady komunikacji i współpracy w łańcuchu dostaw.
  • Cena, raportowanie i eskalacja.

VDA MLA – MATURITY LEVEL ASSURANCE (RGA) – WARSZTATY:

  • Przegląd kryteriów oceny poziomów dojrzałości ML0-ML7.

Dyskusja i pytania. Podsumowanie szkolenia.

GRUPA ODBIORCZA:

 • Menedżerowie i inżynierowie ds. jakości w przemyśle motoryzacyjnym (rynek niemiecki)
 • Specjaliści ds. rozwoju produktu odpowiedzialni za wdrażanie nowych wyrobów dla klientów OEM niemieckich.
 • Pracownicy działów produkcji oraz R&D, którzy uczestniczą w procesie rozwoju i wdrażania nowych produktów dla klientów OEM niemieckich.
 • Dostawcy komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego, którzy muszą spełniać standardy jakości i zarządzania ryzykiem.

Wartości dodane po szkoleniu:

 • Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat klasyfikacji ryzyka i identyfikacji ścieżek krytycznych w procesach produkcyjnych, co pozwoli na skoncentrowanie wysiłków na najbardziej newralgicznych aspektach projektu.
 • Nabędą umiejętności w zakresie stosowania narzędzi VDA MLA do oceny poziomu dojrzałości procesów i produktów, co umożliwi wczesne wykrywanie potencjalnych problemów i ich rozwiązywanie przed rozpoczęciem produkcji seryjnej.
 • Nauczą się, jak efektywnie zarządzać łańcuchem dostaw w kontekście wymagań VDA MLA, co zwiększy jakość współpracy oraz efektywność produkcji.
 • Zdobędą wiedzę o korelacji pomiędzy procesami APQP, MLA i PCP (Product Creation Process), co przyczyni się do lepszego zrozumienia i integracji tych standardów w codziennych praktykach.
 • Rozwiną kompetencje w zakresie raportowania i komunikacji w ramach procesu VDA MLA, co poprawi przepływ informacji wewnątrz organizacji i między partnerami biznesowymi.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 1, 1.03.2019r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

MLA_VDA_program szkolenia_Sudhara Polska

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Ponadto jeśli szkolenie zostanie przesunięte lub odwołane, Klienci zostaną o tym poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE VDA

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.