PROGRAM SZKOLENIA

PRE TEST

 1. Powiązanie wymagań IATF z wymaganiami klientów
 2. Specyficzne Wymagania Klienta FIAT (FCA) w powiązaniu z IATF:
 • Statement of Requirements (SOR) – Zestawienie Wymagań
 • Basic Requirements – Podstawowe Wymagania
 • Aditionall Quality Requirements (AQR) – Dodatkowe Wymagania Jakościowe
 • Forever Requirements
 • Manufacturing Feasability Assessment (MFA) – Ocena Wykonalności Produkcji
 • Zarządzanie rozwojem Systemu Zarządzania Jakością (Quality Management System – QMS) dostawcy
 • Kryteria eskalacyjne: “OEM Performance Complaint”, “Top Problem Supplier Location Reporting” oraz “Quality New Business Hold”
 • Layered Process Audits (LPA) – Audyty Wielopoziomowe
 1. 07740 – Kwalifikacja nowych wyrobów oraz wyrobów w eksploatacji:
 • Proces zamawiania wzorców pod Benestare przez zakład klienta oraz postępowanie przy negatywnym wyniku  Tworzenie planu badań autokwalifikacji (AQF) pod kątem definiowania i zatwierdzania badań rekwalifikacyjnych 
 • Przekazywanie oraz sprawdzanie wyników testów prób integratywnych (PI) 
 1. 08090 – Odstępstwo – teoria a praktyka
 2. FGP13 – PPA przeprowadzane jako Process Planning Review
 3. FGP14 – Audyt Procesu (PA) i SEA (ex-PSA)
 4. FGP15 – PDR – Product Demonstration Run
 5. 01102 – Jakość Dostaw
 6. 01103 – CQC
 7. 07171 – Plan Wzmocnionej Kontroli (Safe Launch Plan – SLP)
 8. FGP 16 – CSL NBH
 9. 01120 – Charakterystyki report. Wybór, kryteria rejestrowania i przechowywania dokumentacji kontroli
 10. 08018 – Monitorowanie Jakości Dostawców:
 • Podział wskaźników reklamacyjnych
 • Omówienie reguł dla oceny jakościowej dostawców 
 • Uwagi praktyczne przy wprowadzania raportów 8D oraz Cross – out’ów 
 1. Uwagi praktyczne:
 • Codesign – co to jest i dlaczego jest tak istotny dla współpracy z FIAT’em 
 • Kody dostawcy – powiązanie z kodami alfanumerycznymi 
 • Praktyczne uwagi przy współpracy z zakładami klienta zlokalizowanymi w Europie. 
 • Best Practice dla rezydentów z zakładów europejskich.

Uczestnik nauczy się: 

 • Prawidłowej interpretacji wymagań FCA w odniesieniu do IATF
 • Prawidłowego przeprowadzania audytu PA z przykładami dla różnych punktów otwartych w przypadku przeprowadzania PPR oraz PA
 • Zapozna się z głównymi normami obowiązującymi przy współpracy pomiędzy klientem, a dostawcą
 • Pozna praktyczne uwagi przy współpracy z zakładami klienta zlokalizowanymi w Europie
 • Best Practice dla rezydentów z zakładów europejskich
 • Jakie są różnice między teorią a praktyką dla Odstępstwa
 • Jakie fazy uruchomieniowe występują w terminologii FIAT’a oraz co musi być zakończone w poszczególnej fazie uruchomieniowej po stronie dostawcy oraz zakładu klienta
 • Codesign – co to jest i dlaczego jest tak istotny dla współpracy z FIAT’em
 • Kody dostawcy – powiązanie z kodami alfanumerycznymi dla zakładów klienta zlokalizowanych w różnych państwach.

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

 • Zrozumienie zasad funkcjonowania przy przyznawaniu pozytywnego Benestare przyczyni się do uzyskania w optymalnym czasie wyniku pozytywnego z prób Benestare, a co za tym idzie, zwrotu części kosztów zainwestowanego w oprzyrządowanie po stronie dostawcy
 • Na co zwrócić uwagę przy wypisywaniu wniosku o anulowanie wskaźnika (Non Conformity Ticket – NCT) lub częściowego wniosku o anulowanie wskaźnika
 • Pozytywny wpływ na długofalowe budowanie relacji zarówno z FCA SQE jak i działem jakości zakładu klienta poprzez praktyczną znajomość specyficznych wymagań klienta
 • Przyspieszenie czasu reakcji w przypadku zgłaszania problemów jakościowych w zakładach klienta poprzez zdobycie wiedzy na temat rezydentów, którzy mają zbudowane bardzo dobre relacje z działami jakości klienta.

POST TEST

Czas trwania szkolenia: 2 dni

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Park Naukowo – Technologiczny w Katowicach (na terenie Euro-Centrum), ul. Ligocka 103, budynek 8 – parking dla Klientów/Gości – obok budynku nr 6

 • Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.
 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy z deserem
 • Koszt 2-dniowego szkolenia: 1250,00 netto za osobę bez zakwaterowania

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację  drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Jeśli szkolenie zostanie przesunięte/odwołane, również Klienci będą poinformowani.

Formularz szkolenia otwartego należy pobrać ze strony internetowej w zakładce „do pobrania”.

https://sudharapolska.com/do-pobrania/

Prosimy o wysłanie formularza na poniższy adres email:

otwarte@sudharapolska.com

Zapisz się na szkolenie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Stanowisko (wymagane – pomaga nam dostosować program oraz ćwiczenia)

  Ilość osób (wymagane)

  Preferencje, dodatkowe potrzeby (mile widziane)