SZ W LABORATORIUM ISO/IEC 17025

SYSTEM ZARZĄDZANIA W LABORATORIUM BADAWCZYM WEDŁUG NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

ISO/IEC 17025:2018 to ogólne normy dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. W przypadku laboratoriów działających w określonych branżach, mogą istnieć normy branżowe, które dodają specyficzne wymagania do ISO/IEC 17025. Poniżej przedstawiamy przykłady niektórych branż, gdzie mogą występować dodatkowe lub bardziej szczegółowe wymagania:

 1. Farmaceutyczna (GMP/GLP):

  • Wymogi związane z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP) lub dobrej praktyki wytwarzania (GMP).
  • Dodatkowe kontrole dotyczące procesów testowania substancji czynnych i produktów końcowych.
 2. Medyczna (ISO 15189):
  • Specyficzne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów medycznych.
  • Zasady dotyczące diagnostyki laboratoryjnej, w tym przechowywania próbek, kwalifikacji personelu, raportowania wyników itp.
 3. Żywnościowa (ISO/IEC 17025 w połączeniu z ISO 22000):
  • Kontrola jakości żywności, analiza mikrobiologiczna, analiza składu chemicznego.
  • Integracja systemu zarządzania laboratoryjnego z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO 22000).
 4. Środowiskowa (ISO 17025 w połączeniu z ISO 14001):
  • Badania środowiskowe, np. analizy wody, gleby, powietrza.
  • Integracja systemu zarządzania laboratoryjnego z systemem zarządzania środowiskowego (ISO 14001).
 5. Energetyczna (ISO 17025 w połączeniu z ISO 50001):
  • Analiza składu paliw, testy efektywności energetycznej.
  • Integracja systemu zarządzania laboratoryjnego z systemem zarządzania energią (ISO 50001).
 6. Budowlana (ASTM E329, ASTM C109):
  • Wymagania dotyczące testowania materiałów budowlanych, np. betonu, stali, drewna.
  • Zastosowanie norm specyficznych dla materiałów budowlanych.
 7. Motoryzacyjna (ISO 17025 w połączeniu z IATF 16949):
  • Wymagania dotyczące kalibracji i badania materiałów, np. metali, tworzyw sztucznych, gumy, itp.
  • Testowanie materiałów i komponentów samochodowych, takich jak: silniki, elementy karoserii, czy układy elektryczne.

SYSTEM ISO 17025:2018 – CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy dotyczącej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz kompetencji do pracy z systemem zarządzania w laboratorium badawczym opartym na wyżej wymienionej normie.

SYSTEM ISO 17025:2018 – PROGRAM SZKOLENIA:

Pre – test

 1. Porozmawiajmy o normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – wprowadzenie.
 2. Wymagania ogólne:
  • Bezstronność i poufność w ujęciu realizowanej działalności laboratoryjnej.
 3. Wymagania dotyczące struktury:
  • Laboratorium i jego struktura.
  • Kierownictwo laboratorium – kto faktycznie stanowi kierownictwo laboratorium?
  • Personel jako element struktury laboratorium.
 4. Wymagania dotyczące zasobów:
  • Personel i jego kompetencje, jako element sukcesu w pracy laboratorium.
  • Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dotyczącej pomieszczeń laboratoryjnych i warunków środowiskowych.
  • Wyposażenie pomiarowe stosowane w realizacji działalności laboratoryjnej – czym mierzyć i jak nadzorować sprzęt laboratoryjny, w tym jak zapewnić spójność pomiarową wyników pomiarów?
  • Zakupy w laboratorium – jak kupować zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02?
 5. Wymagania dotyczące procesu:
  • Praca z klientem laboratorium – jak spełnić wymagania klienta i zabezpieczyć laboratorium przed nieoczekiwanymi konsekwencjami?
  • Wybór odpowiednich metod stosowanych w realizacji działalności laboratoryjnej, ich walidacja i weryfikacja.
  • Pobieranie próbek, jako jeden z elementów działalności laboratoryjnej.
  • Postępowanie z obiektami do badań – jak postępować z badanymi obiektami, aby zapewnić ważność uzyskiwanych wyników badań.
  • Zapisy techniczne i ich rola w realizacji działalności laboratoryjnej.
  • Niepewność pomiaru – ocena i szacowanie budżetu niepewności.
  • Możliwości potwierdzenia ważności wyników – jak sterować jakością w laboratorium?
  • Sprawozdanie z badań jako efekt finalny pracy laboratorium – wymagania dotyczące raportowania.
  • Prace niezgodne z wymaganiami – jako postępować w sytuacji identyfikacji badań niezgodnych?
  • Laboratoryjny system zarządzania informacją – od zapisów papierowych do rozbudowanych form w postaci systemów LIMS.
 6. Wymagania dotyczące systemu zarządzania:
  • Jak ustanowić, udokumentować, wdrożyć i utrzymywać system zarządzania w laboratorium?
  • Nadzorowanie dokumentów systemu zarządzania i zapisów codziennej działalności laboratoryjnej.
  • Działalność laboratoryjna oparta na ryzyku i szansach – algorytm postępowania z ryzykiem i szansami.
  • Doskonalenie systemu zarządzania.
  • Kiedy i w jaki sposób realizować działania korygujące?

Post – test

Korzyści ze szkolenia:

Nabycie wiedzy i kompetencji niezbędnych do realizacji działalności laboratoryjnej, zaświadczenie ze szkolenia.

Wymagania dla Uczestników:

Podstawowa wiedza z zakresu systemów zarządzania i realizacji działalności laboratoryjnej.

SYSTEM ISO 17025:2018 – Adresaci szkolenia:

Pracownicy laboratoriów badawczych oraz osoby, chcące podjąć pracę w laboratorium badawczym posiadającym wdrożony system zarządzania ISO 17025.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 4, 18.01.2024r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Ponadto jeśli szkolenie zostanie przesunięte czy też odwołane, również Klienci zostaną poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE LABORATORIUM I INŻYNIERIA

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.

 

Ważne linki:

Powiązane szkolenia: