PROGRAM SZKOLENIA CSR STELLANTIS FCA

SPECYFICZNE WYMAGANIA KLIENTA STELLANTIS FCA:

Dzień 1

Pre – test

Miejsce CSRów w systemie zarządzanie jakością. 

 • Czym są wymagania specyficzne klienta (CSR) dlaczego należy je stosować, jak je stosować i gdzie je znaleźć.
 • Rodzaje wymagań CSR – wymagania ogólne i szczegółowe.

Specyficzne wymagania klienta STELLANTIS-FCA, w odniesieniu do wymagań IATF 16949 oraz ISO 9001:

 • Statement of Requirements (SOR) – Zestawienie Wymagań.
 • Basic Requirements – Podstawowe Wymagania.
 • Aditionall Quality Requirements (AQR) – Dodatkowe Wymagania Jakościowe.
 • Forever Requirements.
 • Manufacturing Feasability Assessment (MFA) – Ocena Wykonalności Produkcji.
 • Zarządzanie rozwojem Systemu Zarządzania Jakością (Quality Management System – QMS) dostawcy.
 • Kryteria eskalacyjne: “OEM Performance Complaint”, “Top Problem Supplier Location Reporting” oraz “Quality New Business Hold”.
 • Layered Process Audits (LPA) – Audyty Wielopoziomowe.

STELLANTIS FCA – Dokumenty Klienta:

 1. 07740 – Kwalifikacja nowych wyrobów oraz wyrobów w eksploatacji:
  • Proces zamawiania wzorców pod Benestare przez zakład klienta oraz postępowanie przy negatywnym wyniku  Tworzenie planu badań autokwalifikacji (AQF) pod kątem definiowania i zatwierdzania badań rekwalifikacyjnych. 
  • Przekazywanie oraz sprawdzanie wyników testów prób integratywnych (PI). 
 1. 08090 – Odstępstwo – teoria a praktyka.
 2. FGP13 – PPA przeprowadzane jako Process Planning Review.
 3. FGP14 – Audyt Procesu (PA) i SEA (ex-PSA).
 4. FGP15 – PDR – Product Demonstration Run.
 5. 01102 – Jakość Dostaw.
 6. 01103 – CQC.
 7. 07171 – Plan Wzmocnionej Kontroli (Safe Launch Plan – SLP).
 8. FGP 16 – CSL NBH.
 9. 01120 – Charakterystyki report. Wybór, kryteria rejestrowania i przechowywania dokumentacji kontroli.
 10. 08018 – Monitorowanie Jakości Dostawców:
  • Podział wskaźników reklamacyjnych.
  • Omówienie reguł dla oceny jakościowej dostawców.
  • Uwagi praktyczne przy wprowadzania raportów 8D oraz Cross – out’ów.

Ogólna charakterystyka portalu dostawców:

  • eSupplier Connect.
  • MAPS (zmiany w zakresie zatwierdzania wyrobów, wnioskowanie o uchylenie).

Dzień 2

Ogólna charakterystyka portalu dostawców (c.d.):

  • SQP.
  • BeSTandard (pozyskiwanie dokumentacji).
  • SSSA (kwestionariusz zrównoważonego rozwoju).
  • CSL (kontrolowane dostawy).

Zarządzanie reklamacjami – SQP.

Post – test

W ramach szkolenia warsztaty w zakresie: analizy wyników jakościowych, statusu zatwierdzenia części produkcyjnej, analizy mocy produkcyjnych.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

CSR STELLANTIS-FCA_program szkolenia_Sudhara Polska

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Jeśli szkolenie zostanie przesunięte/odwołane, również Klienci będą poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE CSR OEM

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.