PROGRAM SZKOLENIA

PRE TEST

Dzień 1:

 1. Powiązanie wymagań IATF z wymaganiami klientów
 2. Specyficzne Wymagania Klienta STELLANTIS FIAT (FCA) w powiązaniu z IATF:
 • Statement of Requirements (SOR) – Zestawienie Wymagań
 • Basic Requirements – Podstawowe Wymagania
 • Aditionall Quality Requirements (AQR) – Dodatkowe Wymagania Jakościowe
 • Forever Requirements
 • Manufacturing Feasability Assessment (MFA) – Ocena Wykonalności Produkcji
 • Zarządzanie rozwojem Systemu Zarządzania Jakością (Quality Management System – QMS) dostawcy
 • Kryteria eskalacyjne: “OEM Performance Complaint”, “Top Problem Supplier Location Reporting” oraz “Quality New Business Hold”
 • Layered Process Audits (LPA) – Audyty Wielopoziomowe
 1. 07740 – Kwalifikacja nowych wyrobów oraz wyrobów w eksploatacji:
 • Proces zamawiania wzorców pod Benestare przez zakład klienta oraz postępowanie przy negatywnym wyniku  Tworzenie planu badań autokwalifikacji (AQF) pod kątem definiowania i zatwierdzania badań rekwalifikacyjnych 
 • Przekazywanie oraz sprawdzanie wyników testów prób integratywnych (PI) 
 1. 08090 – Odstępstwo – teoria a praktyka
 2. FGP13 – PPA przeprowadzane jako Process Planning Review
 3. FGP14 – Audyt Procesu (PA) i SEA (ex-PSA)
 4. FGP15 – PDR – Product Demonstration Run
 5. 01102 – Jakość Dostaw
 6. 01103 – CQC
 7. 07171 – Plan Wzmocnionej Kontroli (Safe Launch Plan – SLP)
 8. FGP 16 – CSL NBH
 9. 01120 – Charakterystyki report. Wybór, kryteria rejestrowania i przechowywania dokumentacji kontroli
 10. 08018 – Monitorowanie Jakości Dostawców:
 • Podział wskaźników reklamacyjnych
 • Omówienie reguł dla oceny jakościowej dostawców 
 • Uwagi praktyczne przy wprowadzania raportów 8D oraz Cross – out’ów 

Ogólna charakterystyka portalu dostawców.

 • eSupplier Connect
 • MAPS (zmiany w zakresie zatwierdzania wyrobów, wnioskowanie o uchylenie)

Dzień 2

Ogólna charakterystyka portalu dostawców (c.d.)

 • SQP
 • BeSTandard (pozyskiwanie dokumentacji)
 • SSSA (kwestionariusz zrównoważonego rozwoju)
 • CSL (kontrolowane dostawy)

Zarządzanie reklamacjami – SQP.

Post – test

W ramach szkolenia warsztaty w zakresie: analizy wyników jakościowych, statusu zatwierdzenia części produkcyjnej, analizy mocy produkcyjnych.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

CSR STELLANTIS-FCA_program szkolenia_Sudhara Polska

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Jeśli szkolenie zostanie przesunięte/odwołane, również Klienci będą poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE AUTOMOTIVE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.