PROGRAM SZKOLENIA METROLOGIA DŁUGOŚCI I KĄTA

METROLOGIA DŁUGOŚCI I KĄTA – KLUCZ DO PRECYZJI W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ

Metrologia, nauka o pomiarach, stanowi fundament nie tylko w naukach ścisłych i inżynierii, ale również w codziennej działalności przemysłowej. Precyzyjne pomiary są niezbędne do zapewnienia jakości i spełnienia wymagań technicznych w wielu dziedzinach, od produkcji pościeli aż po skomplikowane komponenty lotnicze. Program szkolenia z zakresu metrologii długości i kąta w praktyce laboratoryjnej jest odpowiedzią na rosnące wymagania rynku w zakresie dokładności i precyzji pomiarów.

WYMAGANIA NORM W ODNIESIENIU DO METROLOGII:

ISO 9001:2015 – Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania.

8.5.1 Nadzorowanie produkcji i dostarczanie usługi:

Organizacja powinna realizować produkcją i  dostarczenie usługi w warunkach nadzorowanych. Warunki nadzorowane, gdy ma to zastosowanie powinny obejmować: 

 1. dostępność udokumentowanej informacji, która określa:
  1. właściwości wyrobów, które będą produkowane, usług, które będą dostarczane lub działań, które będą przeprowadzane;
  2. wyniki, które mają być osiągnięte;
 2. dostępność i stosowanie odpowiednich zasobów do monitorowania i pomiarów;
 3. wdrożenie monitorowania i pomiarów na odpowiednich etapach, aby zweryfikować, czy zostały spełnione kryteria nadzoru nad procesami lub danymi wyjściowymi oraz kryteria akceptacji wyrobów i usług;
 4. stosowanie właściwej infrastruktury i środowiska do funkcjonowania procesów;
 5. wyznaczenie kompetentnych osób, z uwzględnieniem wszystkich wymaganych kwalifikacji;
 6. walidację i ponowną okresową walidację zdolności osiągania zaplanowanych wyników procesów produkcji i dostarczenia usług, gdy wyników nie można zweryfikować w późniejszym monitorowaniu lub kolejnych pomiarach;
 7. wdrożenie działań zapobiegających błędom ludzkim;
 8. wdrożenie działań związanych ze zwolnieniem, dostawą i po dostawie.

IATF 16949 STANDARD ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM 

7.1.5.1.1 IATF 16949:2016 Analiza systemów pomiarowych.

W celu przeanalizowania odchylenia występującego w wynikach uzyskanych przy zastosowaniu każdego rodzaju wyposażenia do przeprowadzania pomiarów i badań należy przeprowadzić analizy statystyczne. Wymaganie to dotyczy systemów pomiarowych podanych w planie kontroli. Zastosowane metody analityczne oraz kryteria zatwierdzania powinny być zgodne z podanymi w podręcznikach klienta, które dotyczą analizy systemów pomiarowych. O ile uzyskana zostanie zgoda klienta, dopuszcza się stosowanie innych metod analitycznych i kryteriów akceptacji.

8.1.2 Znajomość podstawowych zagadnień statystycznych.

Podstawowe zagadnienia takie jak rozrzut, stabilność, zdolność procesu i przeregulowanie powinny być zrozumiałe i stosowane w całej organizacji.

VDA 6.1 – System Zarządzania Jakością

Wyciąg z Rozdz. 16 „Nadzór środków kontrolnych”

 • Przed użyciem środków kontrolnych (w tym oprogramowanie i wzorce) należy zapewnienić, że środek kontrolny przydatny jest do przewidzianego zadania, np. przez wykazanie zdolności środka kontrolnego albo przez pomiary porównawcze.
 • Środki kontrolne należy wybierać tak, by kontrolowane cechy mogły być mierzone ze znaną i akceptowaną niepewnością.
 • Najwyższa dopuszczalna niepewność pomiarów zależy od specyfikacji procesu, wyrobu oraz metody pomiarowej.
 • „Zdolność środków kontrolnych” określana jest jako stosunek niepewności pomiarów środka do tolerancji kontrolowanej cechy.
 • Badanie zdolności środków kontrolnych musi być oparte na analizie statystycznej serii pomiarowych. Zdolność środków pomiarowych określana jest z powtarzalności i odtwarzalności metodą rozstępów lub metody średnich i rozstępów z uwzględnieniem przedziału ufności (95%, 99%, 99,73%).

METROLOGIA DŁUGOŚCI I KĄTA – CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do precyzyjnego wykonywania pomiarów długości i kąta, a także zrozumienia podstawowych zasad tolerowania wymiarów liniowych. Uczestnicy nauczą się interpretować wyniki pomiarów, oceniać ich dokładność i precyzję oraz wykorzystywać w praktyce różne metody i narzędzia pomiarowe. Kurs kładzie również nacisk na zrozumienie terminologii stosowanej w metrologii i jakości, zgodnie z normami PN-EN ISO 10012 i PN-EN ISO 14253-1, co pozwala na lepszą komunikację i zrozumienie dokumentacji technicznej.

METROLOGIA DŁUGOŚCI I KĄTA – PROGRAM SZKOLENIA:

Szkolenie obejmuje szeroki zakres tematów, od podstawowych definicji i zasad, przez dokładność i precyzję pomiarów, aż po zaawansowane techniki i narzędzia pomiarowe. Uczestnicy zapoznają się z metodami wyrażania i zapisywania wyników pomiarów, obliczania błędów oraz wyznaczania niepewności. Dodatkowo, program oferuje praktyczne wskazówki dotyczące organizacji pomieszczeń do pomiarów oraz doboru wyposażenia pomiarowego. Szkolenie jest uzupełnione dyskusją na temat możliwości pomiarowych różnych przyrządów, co pozwala na lepsze zrozumienie praktycznych aspektów metrologii.

Pre -test 

 • Wprowadzenie do terminologii stosowanej w metrologii i jakości – Słownik VIM, normy PN-EN ISO 10012, PN-EN ISO 14253-1.
 • Dokładność i precyzja pomiarów.
 • Podstawy wyrażania i zapisywania wyników pomiarów, obliczania błędów oraz wyznaczania niepewności.
 • Czytanie rysunków i specyfikacji. Tolerowanie wymiarów liniowych. Porównywanie wyników pomiarów z wymaganiami.
 • Ocena i interpretacja wyników pomiarów.
 • Podstawy organizacji pomieszczeń do pomiarów geometrii oraz doboru wyposażenia pomiarowego do zamierzonych celów.
 • Zasady wykonywania pomiarów długości i kąta oraz odchyłek kształtu.
 • Przedstawienie metod stosowanych przy pomiarach długości i kąta.
 • Przedstawienie możliwości pomiarowych podstawowych przyrządów pomiarowych do pomiarów długości   i kata (suwmiarki, mikrometry, czujniki długości, przymiary).
 • Prezentacja metod pomiarowych geometrii.
 • Dyskusja.
 • Podsumowanie szkolenia.
 • Rozdanie certyfikatów uczestnikom szkolenia.

ĆWICZENIA OBEJMUJĄ KAŻDY PUNKT PROGRAMU,

Post – test

METROLOGIA DŁUGOŚCI I KĄTA – ADRESACI SZKOLENIA:

Kurs adresowany jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych metrologią i jakością, w tym:

 • Inżynierów i techników zajmujących się pomiarową kontrolą jakości w różnych sektorach przemysłu.
 • Pracowników laboratoriów pomiarowych i kalibracyjnych chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie pomiarów długości i kąta.
 • Osób odpowiedzialnych za utrzymanie i zapewnienie jakości pomiarów w procesach produkcyjnych.
 • Studentów i wykładowców uczelni technicznych poszukujących praktycznego uzupełnienia wiedzy teoretycznej.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 2, 22.09.2021r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Ponadto jeśli szkolenie zostanie przesunięte czy też odwołane, również Klienci zostaną poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE LABORATORIUM I INŻYNIERIA

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.

Ważne linki:

Powiązane szkolenia: