PROGRAM SZKOLENIA AUDITOR WEWNĘTRZNY AS/EN 9100:2016

AUDITOR WEWNĘTRZNY WEDŁUG WYMAGAŃ NORMY AS/EN 9100:2016

 • System bezpieczeństwa w organizacji produkującej wg AS9100   
 • System jakości w organizacjach AS9100 oraz relacje z SMS i zarządzaniem ochroną
 • Audytowanie jako element integralny systemu (w przypadku posiadania kilku certyfikatów)  
 • Podstawa prawna audytowania
 • Audytor, jego rola i cechy dobrego audytora
 • Opracowanie list kontrolnych głównej i pomocniczej
 • Roczny program audytów
 • Planowanie audytu
 • Zarządzanie audytem
 • Poszukiwanie dowodów
 • Użycie list kontrolnych
 • Realizacja audytu
 • Notatki audytora
 • Zbieranie dowodów
 • Formułowanie niezgodności
 • Raport z audytu
 • Działania poaudytowe
 • Podsumowanie
 • EGZAMIN

Auditor wewnętrzny AS/EN 9100 – Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników do pełnienia roli audytorów wewnętrznych w organizacji produkujących w obszarze przemysłu lotniczego, kosmicznego lub wojskowego certyfikowanych wg standardu AS/EN 9100. W ramach szkolenia przewidziano ćwiczenia praktyczne realizacji symulowanego audytu.

Grupa docelowa:

Kandydaci na audytorów wewnętrznych w organizacji produkującej wg standardu AS/EN9100, audytorzy bez przeszkolenia lub chcący uzupełnić swoją wiedzę, personel SMS oraz personel kierowniczy.

Wartość dodana: W czasie szkolenia wykładowca przekazuje realną wiedzę i doświadczenie aktywnego audytora oraz posługuje się przykładami z zrealizowanych audytów.

Czas trwania szkolenia: 3 dni (12 godzin ćwiczeń)

Czas trwania szkolenia: 2 dni (JEŚLI UCZESTNIK SZKOLENIA ODBYŁ SZKOLENIE Z WYMAGAŃ NORMY EN/AS 9100:2016, REV. D)

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 2, 22.09.2020r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Jeśli szkolenie zostanie przesunięte/odwołane, również Klienci będą poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE LOTNICTWO

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.