PROGRAM SZKOLENIA WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE MASZYNY POMIAROWE

WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE MASZYNY POMIAROWE – METODYKA POMIARÓW:

WYMAGANIA NORM W ODNIESIENIU DO SPRZĘTU POMIAROWEGO:

ISO 9001:2015 – Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania.

8.5.1 Nadzorowanie produkcji i dostarczanie usługi:

Organizacja powinna realizować produkcją i  dostarczenie usługi w warunkach nadzorowanych. Warunki nadzorowane, gdy ma to zastosowanie powinny obejmować: 

 1. dostępność udokumentowanej informacji, która określa:
  1. właściwości wyrobów, które będą produkowane, usług, które będą dostarczane lub działań, które będą przeprowadzane;
  2. wyniki, które mają być osiągnięte;
 2. dostępność i stosowanie odpowiednich zasobów do monitorowania i pomiarów;
 3. wdrożenie monitorowania i pomiarów na odpowiednich etapach, aby zweryfikować, czy zostały spełnione kryteria nadzoru nad procesami lub danymi wyjściowymi oraz kryteria akceptacji wyrobów i usług;
 4. stosowanie właściwej infrastruktury i środowiska do funkcjonowania procesów;
 5. wyznaczenie kompetentnych osób, z uwzględnieniem wszystkich wymaganych kwalifikacji;
 6. walidację i ponowną okresową walidację zdolności osiągania zaplanowanych wyników procesów produkcji i dostarczenia usług, gdy wyników nie można zweryfikować w późniejszym monitorowaniu lub kolejnych pomiarach;
 7. wdrożenie działań zapobiegających błędom ludzkim;
 8. wdrożenie działań związanych ze zwolnieniem, dostawą i po dostawie.

IATF 16949 STANDARD ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM 

8.5.1.6 IATF 16949:2016 Zarządzanie oprzyrządowaniem produkcyjnym oraz narzędziami i wyposażeniem do produkcji, kontroli i pomiarów.

Organizacja powinna zapewnić zasoby do projektowania, wytwarzania i weryfikacji narzędzi i przyrządów pomiarowych dla materiałów służących do produkcji i usług oraz materiałów masowych, jeżeli ma to zastosowanie.
Organizacja powinna ustanowić i wdrożyć system zarządzania oprzyrządowaniem produkcyjnym, należącym do organizacji lub klienta, obejmujący:

 1. urządzenia i personel do utrzymania ruchu i przeprowadzania napraw,
 2. magazynowanie i regenerację,
 3. ustawianie,
 4. programy wymiany narzędzi zużywalnych,
 5. dokumentację zmian projektu narzędzia, w tym stanu zmian technicznych wyrobu,
 6. modyfikację narzędzia i aktualizację dokumentacji,
 7. identyfikację narzędzia, na przykład numer seryjny lub inwentarzowy; status, taki jak „do produkcji”, ,,do naprawy” lub „do likwidacji”; własność: lokalizacja wyrobu.

Organizacja powinna weryfikować, czy będące własnością klienta narzędzia, wyposażenie do produkcji oraz wyposażenie do badań i kontroli są trwale oznakowane w widocznym miejscu tak, aby określona była własność oraz zastosowanie każdej części.
Organizacja powinna wdrożyć system monitorowania tych czynności, jeżeli którakolwiek z nich wstała przekazana do realizacji na zewnątrz.

VDA 6.1 – System Zarządzania Jakością

Wyciąg z Rozdz. 16 „Nadzór środków kontrolnych”

 • Przed użyciem środków kontrolnych (w tym oprogramowanie i wzorce) należy zapewnić, że środek kontrolny przydatny jest do przewidzianego zadania, np. przez wykazanie zdolności środka kontrolnego albo przez pomiary porównawcze.
 • Środki kontrolne należy wybierać tak, by kontrolowane cechy mogły być mierzone ze znaną i akceptowaną niepewnością.
 • Najwyższa dopuszczalna niepewność pomiarów zależy od specyfikacji procesu, wyrobu oraz metody pomiarowej.
 • „Zdolność środków kontrolnych” określana jest jako stosunek niepewności pomiarów środka do tolerancji kontrolowanej cechy.
 • Badanie zdolności środków kontrolnych musi być oparte na analizie statystycznej serii pomiarowych. Zdolność środków pomiarowych określana jest z powtarzalności i odtwarzalności metodą rozstępów lub metody średnich i rozstępów z uwzględnieniem przedziału ufności (95%, 99%, 99,73%).

WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE MASZYNY POMIAROWE – METODYKA POMIARÓW – Cel szkolenia:

Przedstawienie metodologii pomiaru za pomocą współrzędnościowych maszyn pomiarowych ze szczególnym uwzględnieniem wymagań rysunku technicznego. Zwrócenie uwagę na błędy pomiaru oraz odpowiedni dobór strategii pomiarowej. Przedstawienie budowy maszyn współrzędnościowych. Realizacja praktycznych zadań pomiarowych.

WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE MASZYNY POMIAROWE – METODYKA POMIARÓW – Program szkolenia:

Pre – test

 1. Współrzędnościowa technika pomiarowa – co to jest?
 2. Budowa maszyn pomiarowych, błędy pomiarów.
 3. GPS kontra GD&T.
 4. Wymiary lokalne oraz wymiary globalne – co mówią normy.
 5. Zasada powierzchni przylegających.
 6. Elementy geometryczne i teoretyczne.
 7. Bazy, układy bazowe – analiza rysunku technicznego pod kątem układów bazowych i ich tworzenia podczas programowania maszyn CMM.
 8. Tolerancje kształtu – metodyka pomiarów na maszynach współrzędnościowych.
 9. Tolerancje kierunku – metodyka pomiarów na maszynach współrzędnościowych.
 10. Tolerancje położenia – metodyka pomiarów na maszynach współrzędnościowych.
 11. Zasada maksimum i minimum materiału.
 12. Budowanie programów pomiarowych, określanie strategii pomiaru.

Post – test

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:

Ćwiczenia praktyczne na maszynach współrzędnościowych wykorzystujące przedstawioną teorię.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Program szkolenia opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 1, 15.03.2022r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Jeśli szkolenie zostanie przesunięte/odwołane, również Klienci będą poinformowani.

TERMINY SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE LABORATORIUM I INŻYNIERIA

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.