PROGRAM SZKOLENIA WYMAGANIA NORMY ISO 9001:2015

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ – WYMAGANIA NORMY ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 jako przyjęcie Systemu Zarządzania Jakością jest strategiczną decyzją organizacji, która może wspomóc poprawę efektów działania oraz stanowić solidną podstawę do inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju. Potencjalne korzyści dla Organizacji wynikające z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001:2015) opartego na niniejszej Normie Międzynarodowej to:

 • Zdolność do stałego dostarczenia wyrobów i usług, które spełniają wymagania Klienta, oraz mające zastosowanie wymagania prawne i regulacyjne.
 • Stwarzanie szans na zwiększanie zadowolenia Klienta.
 • Uwzględnienia ryzyka i szans związanych z jej kontekstem i celami.
 • Możliwość wykazania zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością.

PODEJŚCIE OPARTE NA RYZYKU:

Podejście oparte na ryzyku jest istotne do osiągnięcia skutecznego Systemu Zarządzania Jakością. Koncepcją podejścia opartego na ryzyku była podana nie wprost w poprzednich wersjach normach ISO 9001, w tym np. w przeprowadzeniu działań zapobiegawczych mających na celu wyeliminowanie potencjalnych niezgodności, analizowaniu wszelkich niezgodności, które się pojawiają, oraz podejmowaniu działań mających na celu zapobieganie ponownemu wystąpieniu niezgodności, odpowiednich do skutków niezgodności.

W celu spełnienia wymagań niniejszej normy ISO 9001:2015 organizacja powinna planować i wdrażać działania, które uwzględniają ryzyka i szanse. Uwzględnianie zarówno ryzyk, jak i szans stanowi podstawę do zwiększenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, poprawy wyników oraz zapobieganie negatywnym efektom.

Szanse mogą pojawić się jako wynik sytuacji sprzyjającej osiągnięciu zamierzonych wyników, takich jak: zbiór okoliczności, które umożliwiają Organizacji przyciągnięcie Klientów, rozwój nowych wyrobów i usług, redukcję odpadów lub poprawę produktywności.

(źródło: norma ISO 9001:2015, PKN)

WYMAGANIA NORMY ISO 9001:2015 – Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej zarządzania nowoczesną firmą z wykorzystaniem wymagań zawartych w normie ISO 9001:2015, pokazanie możliwości powiązania poszczególnych wymagań normy z aktualnie stosowanymi.

WYMAGANIA NORMY ISO 9001:2015 – Program szkolenia:

Pre – test

 • Rola kierownictwa w zarządzaniu środowiskowym. Strategia firmy a jakość wyrobów.
 • Analiza kontekstu firmy w odniesieniu do jakości wyrobów, wymagania zainteresowanych stron.
 • Powiązanie działalności biznesowej z zarządzaniem jakością, określenie zakresu systemu zarządzania jakością.
 • Ryzyko i szanse w zarządzaniu jakością.
 • Podejście procesowe, planowanie procesów.
 • Planowanie: cele i zadania dotyczące jakości.
 • Rola przywództwa w zarządzaniu jakością.
 • Włączenie wymagań dotyczących zarządzania jakością w strukturę zarządzania biznesem:
  • zasoby;
  • kompetencje i świadomość;
  • zarzadzanie wiedzą;
  • komunikacja;
  • dokumentowanie informacji.
 • Powiązanie realizacji procesów biznesowych, produktów i usług z wymaganiami szj. Działania i nadzór nad ich realizacją.
 • Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena procesów i odniesienie uzyskanych wyników do wymagań jakościowych.
 • Audity wewnętrzne i przegląd zarządzania jako narzędzie kierownictwa firmy.
 • Doskonalenie.

Post – test

Wymagania normy ISO 9001:2015 – Adresaci szkolenia:

Osoby zajmujące się wdrożeniem, nadzorowaniem lub dokumentowaniem systemu zarządzania jakością w firmie w całym obszarze działalności lub w wybranej części.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 4, 10.01.2022r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Ponadto jeśli szkolenie zostanie przesunięte czy też odwołane, również Klienci zostaną poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ISO

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.

 

Ważne linki:

Powiązane szkolenia: