ZARZĄDZANIE PROCESEM ESKALACJI KLIENTA

ZARZĄDZANIE PROCESEM ESKALACJI KLIENTA – CO TO JEST ? NA CZYM POLEGA ?

Eskalacja to proces, w którym problemy lub niezadowolenie klienta zostają przekazywane do kolejnych poziomów zarządzania w celu ich rozwiązania.

Polega na stopniowym podnoszeniu poziomu zaangażowania lub pilności w celu rozwiązania konkretnego problemu lub sytuacji przy zaangażowaniu wyższego szczebla w organizacji, który może mieć większą wiedzę, kompetencje lub uprawnienia, aby podjąć odpowiednie działania.

W trakcie procesu eskalacji identyfikowane są różne etapy, które w zależności od klienta mogą obejmować takie fazy jak:

 • Przegląd problemów, przedstawienie oczekiwań i monitoring.
 • Bezpośrednie zaangażowanie klienta i dostarczenie wsparcia.
 • Wstrzymanie nowych inwestycji.
 • Zakończenie współpracy.

Umiejętność zarządzania eskalacją klienta  przy wykorzystaniu różnych technik jak np.: skuteczna komunikacja, techniki zarządzania oczekiwaniami klienta, asertywna empatia, i wiele innych, w istotny sposób usprawnia  reagowanie na problemy i niezadowolenie klienta, co przyczynia się do utrzymania wysokiego poziomu satysfakcji klientów oraz budowania pozytywnego wizerunku firmy. 

ZARZĄDZANIE PROCESEM ESKALACJI KLIENTA – CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania eskalacjami i deeskalacjami w obsłudze klienta. Uczestnicy zdobędą głębsze zrozumienie procesu eskalacji, nauczą się działań wyprzedzających eskalacje, identyfikacji przyczyn eskalacji oraz skutecznych metod deeskalacji. Celem jest także rozwinięcie umiejętności negocjacyjnych w sytuacjach konfliktowych oraz zwiększenie świadomości co do skutków eskalacji dla organizacji.

 • Zrozumienie procesu eskalacji oraz identyfikacja jego etapów.
 • Nabycie kompetencji miękkich, narzędzi i metod w procesie eskalacji.
 • Poznanie działań prewencyjnych zmierzających do wyprzedzania eskalacji.
 • Zrozumienie motywacji klienta do eskalacji i nauka sposobów jej unikania.
 • Opanowanie trzystopniowej strategii deeskalacji w kontaktach z klientem.
 • Podniesienie skuteczności działań deeskalacyjnych poprzez rozwój umiejętności komunikacyjnych i emocjonalnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

Pre – test

1. Eskalacja:

 • Czym jest proces eskalacji.
 • Etapy eskalacji.
 • Narzędzia i metody w procesie eskalacji.

2.Działania wyprzedzające eskalacje:

 • Skuteczna komunikacja.
 • Metoda Aikido.
 • Zarządzanie oczekiwaniami klienta.
 • Asertywna empatia.

3.Dlaczego klient eskaluje:

 • Podejście procesowe.
 • Nie spełnione oczekiwania.
 • Ocena ryzyka.
 • Frustracja.

4.Trzystopniowa Deeskalacja:

 • Rozpoznanie emocji klienta.
 • Przeformułowanie rozmowy.
 • Rozwiązanie problemu. 

5.Podniesienie skuteczności deeskalacji.

 • Aktywne słuchanie.
 • Komunikacja partnerska.
 • Inteligencja emocjonalna.
 • Zespół deeskalacyjny i jego zakres uprawnień.

6. Negocjacje w eskalacji:

 • Ocena sytuacji.
 • Zbieranie danych.
 • Określenie celu.
 • Techniki negocjacji.

7. Skutki Eskalacji:

 • Koszty.
 • Stracone szanse.
 • Reputacja.

8. Działania poeskalacyjne:

 • Lessons learned.
 • Najlepsze praktyki.
 • Globalizacja Know How.
 • Odbudowanie zaufania.

Post – test

W trakcie szkolenia wykonywane są, ćwiczenia praktyczne, w tym case studies.

GRUPA ODBIORCZA:

 • Osoby odpowiedzialne za obsługę klienta w tym: kadra managerska, kadra inżynierska, specjaliści ds. obsługi klienta, osoby zarządzające eskalacjami i stanowiskami w strukturach globalnych.
 • Osoby poszukujące ukierunkowanych kompetencji miękkich w zakresie zarządzania eskalacją.

Wartości dodane po szkoleniu:

Szkolenie “Zarządzanie Procesem Eskalacji Klienta” zostało zaprojektowane w celu poprawy efektywności obsługi klienta poprzez skuteczne zarządzanie procesem eskalacji. Uczestnicy nabędą umiejętności, które pozwolą na budowanie pozytywnych relacji z klientami dzięki zastosowaniu pozytywnej komunikacji i empatycznego podejścia. Ponadto, szkolenie skupi się na redukcji konfliktów oraz zwiększeniu lojalności klientów poprzez skuteczne rozwiązywanie problemów. Dzięki lepszemu zrozumieniu potrzeb i oczekiwań klientów, uczestnicy będą mogli zwiększyć satysfakcję klientów. Dodatkowo, podczas szkolenia zostaną rozwinięte kompetencje pracowników w obszarze inteligencji emocjonalnej oraz aktywnego słuchania, co przekłada się na budowanie lepszych relacji zarówno z klientami, jak i wewnątrz zespołu. Warto zaznaczyć, że szkolenie odpowiada na wymagania norm systemów zarządzania, narzędzi rozwiązywania problemów oraz wymagań specyficznych Klientów OEM niezależnie od branży w zakresie ciągłego doskonalenia, komunikacji oraz kompetencji.

Czas trwania szkolenia – 2 dni

Program szkolenia opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 1, 14.01.2024r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 15 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy
  • kolacja

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Ponadto jeśli szkolenie zostanie przesunięte czy też odwołane, również Klienci zostaną poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE DOSKONALĄCE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.