PROGRAM SZKOLENIA ANALIZA RYZYK AUTOMOTIVE

ANALIZA RYZYK W PROCESACH W MOTORYZACJI – CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji i umiejętności w zakresie poprawnego definiowania ryzyk oraz dokonywanie poprawnej analizy i zapobieganiu potencjalnych lub już istniejących ryzyk, poprzez:

 • Definiowanie procesów i powiązań między nimi
 • Analizę ryzyka w procesach:
  • w zakresie wymagań normy ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016; ISO 31000:2018 – zarządzanie ryzykiem – wytyczne oraz ISO 31010:2020 – Techniki zarządzania ryzykiem
 • Wybrane metody zarzadzania ryzykiem

Analiza ryzyk w procesach w motoryzacji – Program szkolenia:

 Pre – test

 1. Proces i podejście procesowe:
  • Definicja procesu
  • Schemat żółwia
  • Mapa procesów – powiązania między procesami.

2. Ryzyko:

 • Definicja
 • Prawdopodobieństwo

3. Wymagania norm:

 • Analiza ryzyka w odniesieniu do normy ISO 9001:2015 i standardu motoryzacyjnego IATF 16949:2016
 • Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do normy 31000:2018 – wytyczne
 • Zarządzanie ryzykiem zgodnie z wymaganiem normy ISO 31010:2020 – techniki oceny ryzyka.

4. Wybrane metody zarządzania ryzykiem:

 • SWOT
 • FMEA
 • Diagram Ishikawy
 • Burza mózgów
 • 5 Why i inne.

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

Post – test

Analiza ryzyk w procesach w motoryzacji – Wartości dodane po szkoleniu:

 • Skutecznie i efektywnie zdefiniować procesy i powiązania między nimi
 • Dokonać analizy ryzyka w procesach i pomiędzy procesami
 • Interpretować w praktyce wymagania normy:
  • ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 w zakresie analizy ryzyka w procesach,
  • 31000:2018 – zarządzanie ryzykiem – wytyczne,
  • ISO 31010:2020 – Techniki zarządzania ryzykiem.
 • Zastosować w praktyce wybrane metody analizy ryzyka
 • Określić i zdefiniować niezbędne działania związane ze określonymi ryzykami.

Czas szkolenia – 2 dni (16 godz)

Program szkolenia opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 1, 30.01.2018r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE AUTOMOTIVE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.

Ważne linki:

Powiązane szkolenia: