ANALIZA RYZYK IATF 16949:2016 – PROGRAM SZKOLENIA

ANALIZA RYZYK IATF 16949:2016 – CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji i umiejętności w zakresie poprawnego definiowania ryzyk oraz dokonywanie poprawnej analizy i zapobieganiu potencjalnych lub już istniejących ryzyk, poprzez:

 • Definiowanie procesów i powiązań między nimi
 • Analizę ryzyka w procesach w zakresie wymagań normy ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016
 • Analizę ryzyka w procesach w zakresie wymagań normy ISO 31000:2018 – zarządzanie ryzykiem – wytyczne
 • Analizę ryzyka w procesach w zakresie wymagań normy ISO 31010:2020 – Techniki zarządzania ryzykiem
 • Wybrane metody zarzadzania ryzykiem

Program szkolenia

 Pre – test

 1. Proces i podejście procesowe:
  • Definicja procesu
  • Schemat żółwia
  • Mapa procesów – powiązania między procesami.

2. Ryzyko:

 • Definicja
 • Prawdopodobieństwo

3. Wymagania norm:

 • Analiza ryzyka w odniesieniu do normy ISO 9001:2015 i standardu motoryzacyjnego IATF 16949:2016
 • Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do normy 31000:2018 – wytyczne
 • Zarządzanie ryzykiem zgodnie z wymaganiem normy ISO 31010:2020 – techniki oceny ryzyka.

4. Wybrane metody zarządzania ryzykiem:

 • SWOT
 • FMEA
 • Diagram Ishikawy
 • Burza mózgów
 • 5 Why i inne.

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

Post – test

Wartości dodane po szkoleniu:

 • Skutecznie i efektywnie zdefiniować procesy i powiązania między nimi
 • Dokonać analizy ryzyka w procesach i pomiędzy procesami
 • Interpretować w praktyce wymagania normy ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 w zakresie analizy ryzyka w procesach
 • Interpretować w praktyce wymagania normy ISO 31000:2018 – zarządzanie ryzykiem – wytyczne
 • Interpretować w praktyce wymagania normy ISO 31010:2020 – Techniki zarządzania ryzykiem
 • Zastosować w praktyce wybrane metody analizy ryzyka
 • Określić i zdefiniować niezbędne działania związane ze określonymi ryzykami.

Czas szkolenia – 2 dni (16 godz)

Nasza Firma

Naszym celem jest oferowanie wsparcia dla Organizacji w jaki sposób poprawnie, efektywnie i skutecznie zarządzać systemami i zagrożeniami dla poprawy i ochrony ich obecnych i przyszłych wyników działalności. Zapewniamy wdrożenia, nadzór i bogatą ofertę szkoleń dedykowanych (zamkniętych) i otwartych z wymagań dotyczących branży automotive. Szkolenia i doradztwo prowadzimy stacjonarnie i ONLINE.

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA W CAŁEJ POLSCE I ZA GRANICĄ. PROPONUJEMY GRUPY SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH (ZAMKNIĘTYCH) JUŻ OD 4 OSÓB (RÓWNIEŻ ONLINE).

Nadchodzące szkolenia otwarte (ONLINE) – HARMONOGRAM i programy szkoleńSzkolenia otwarte

OFERTA WSZYSTKICH SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH (STACJONARNYCH I ONLINE) DLA AUTOMOTIVE – TUTAJ

Zaproszenie na szkolenie uwzględniające założenia organizacyjne – TUTAJ