PROGRAM SZKOLENIA AUDITY U KLIENTA

AUDIT WEWNĘTRZNY IATF 16949:2016

Standard IATF 16949:2016 dla branży motoryzacyjnej, jako pierwsza edycja, została wydana 1 października 2016 roku przez Międzynarodowy Zespół Operacyjny Przemysłu Motoryzacyjnego (International Automotive Task Force, IATF). Reprezentuje innowacyjny dokument, biorąc pod uwagę silną orientację na klienta, z uwzględnieniem szeregu skorelowanych wymagań poprzednich klientów. Celem standardu IATF 16949 jest opracowanie systemu jakości, który zapewnia ciągłe doskonalenie, kładąc nacisk na zapobieganie defektom oraz ograniczanie zmienności i marnotrawstwa w łańcuchu dostaw sektora motoryzacyjnego.

Nowy standard IATF 16949:2016 jest następcą specyfikacji technicznej ISO/TS 16949:2009. Dotyczy projektowania i rozwoju produktu, jak również produkcji oraz, w stosownych przypadkach, montażu i serwisu produktów związanych z motoryzacją. Nie może być uznana za samodzielny standard systemu zarządzania jakością, lecz musi być rozumiana jako uzupełnienie i stosowana w połączeniu z ISO 9001: 2015.

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji i umiejętności w zakresie auditowania standardu motoryzacyjnego.

AUDIT PROCESU VDA 6.3

Audit procesu jest metodą niezależnej analizy i oceny procesów powstawania i realizacji wyrobu i ich skuteczności. Standard VDA 6.3 jest realizowany zgodnie z wytycznymi ISO 19011.

Audity procesu VDA 6.3 mogą być realizowane zarówno wewnątrz organizacji, jak i w relacjach zewnętrznych w całym cyklu życia wyrobu i są zgodne z wymaganiami IATF 16949. Audit procesu jest odpowiedni dla małych, średnich i dużych organizacji.

Zastosowanie auditu procesu wg VDA 6.3 może zmieniać się w zależności od wyboru elementów procesu i czasu jego przeprowadzenia w produkcji seryjnej. Audit procesu służy regularnemu nadzorowi procesów seryjnych i może być ponadto używany w sposób zorientowany na zdarzenia.

Celem auditu procesu jest sprawdzenie zgodności rozpatrywanych procesów/ kroków procesu z wymaganiami dla procesu i wyrobu. Rozpoznawanie niezgodności oceniane są systemem punktowym w odniesieniu do ryzyka dla procesów/wyrobu oraz dokumentowane są jako ustalenie auditowe.

Standard auditu VDA 6.3 może być stosowany w całym cyklu życia wyrobu, począwszy od wyboru potencjalnych dostawców (P! Analiza potencjału), poprzez rozwój wyrobu i procesu produkcyjnego (P2-P4), aż do obsługi seryjnej i obsługi po zakończeniu produkcji seryjnej (P5-P7).

AUDITY U KLIENTA – JAK NALEŻY JE PROWADZIĆ ? – PROGRAM SZKOLENIA:

 • Wprowadzenie.
 • Przypomnienie  podstawowych terminów, definicji.
 • ISO 19011 – przypomnienie.
 • Analiza normatywu IATF, VDA6.3, VDA 6.5: 4 kroki – jak przygotować się do auditu klienta.
 • Budowa pytań audytowych pytania otwarte – pytania pomocnicze – pytania zamknięte – jak odpowiadać na pytania klienta. 
 • Techniki prowadzenia auditu + stany osobowości audytora klienta.  
 • Zbieranie informacji audytowej + dokumentowanie – jak pokierować audytorem klienta.

Ćwiczenia: przygotowanie i przeprowadzenie auditu klienta:

 • System.
 • Proces.
 • Wyrób.
 • Podsumowanie i zakończenie.

Czas szkolenia – 2 dni

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 1, 23.09.2023r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa trenera Sudhara Polska.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE AUTOMOTIVE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.