CERTYFIKACJA CCC – PROGRAM SZKOLENIA

CERTYFIKACJA CCC DLA WYROBÓW EKSPORTOWANYCH DO CHIN – PROGRAM SZKOLENIA:

Pre – test

 1. Podstawowe informacje na temat znaku (CCC)
 2. Kontrola towarów wejściowych na teren Chińskiej Republiki Ludowej w kontekście oznaczenia ich za pomocą znaku (CCC)
 3. Informacje na temat grup towarów, które podlegają certyfikacji
 4. (CCC) dla komponentów motoryzacyjnych – „Chinese Safety/Test Standard”
 5. Organizacja (CCC) w Chińskiej Republice Ludowej
 6. Przebieg procesu certyfikacji 
 7. Przebieg procesu rocznej re-certyfikacji
 8. Przebieg audytu zakładu produkcyjnego przez organizację (CCC)
 9. Omówienie wzoru certyfikatu oraz logo (CCC)
 10. Omówienie „Permission of Printing/Impressing China Compulsory Certification Mark”
 11. Nowe zasady certyfikacji zgodne z CNCA
 12. Różnice pomiędzy CNCA-XX-XXX:2005 i CNCA-XX-XXX:2014 oraz zmiany z nich wynikające
 13. Procedura zgłoszenia zakładu do certyfikacji – wymagane dokumenty
 14. Omówienie karty kontrolnej „(CCC) inspection document list”:
 • Odpowiedzialności
 • Dokumenty i zapisy dotyczące jakości
 • Nadzór nad dostawcami
 •  Nadzór nad krytycznymi komponentami
 • Nadzór nad procesem produkcyjnym
 • Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym
 • Nadzór nad wyrobem niezgodnym
 • Audyty wewnętrzne
 • Nadzór nad wysyłkami
 • Procedury powiązane z użyciem znaku (CCC).

Ćwiczenie praktyczne – praca w grupach: „Przeprowadzenie pre-audytu w zakładzie produkcyjnym”. 

Podsumowanie szkolenia

Post – test

Czas trwania szkolenia – 1 dzień

Nasza Firma

Naszym celem jest oferowanie wsparcia dla Organizacji w jaki sposób poprawnie, efektywnie i skutecznie zarządzać systemami i zagrożeniami dla poprawy i ochrony ich obecnych i przyszłych wyników działalności. Zapewniamy wdrożenia, nadzór i bogatą ofertę szkoleń dedykowanych (zamkniętych) i otwartych z wymagań dotyczących branży automotive. Szkolenia i doradztwo prowadzimy stacjonarnie i ONLINE.

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA W CAŁEJ POLSCE I ZA GRANICĄ. PROPONUJEMY GRUPY SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH (ZAMKNIĘTYCH) JUŻ OD 4 OSÓB (RÓWNIEŻ ONLINE).

Nadchodzące szkolenia otwarte (ONLINE) – HARMONOGRAM i programy szkoleń – Szkolenia otwarte

OFERTA WSZYSTKICH SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH (STACJONARNYCH I ONLINE) DLA AUTOMOTIVE: TUTAJ

Zaproszenie na szkolenie uwzględniające założenia organizacyjne – TUTAJ