PROGRAM SZKOLENIA AIAG SPC W MINITAB

Pre – test

 • Zmienność – przyczyny zwykłe i szczególne zmienności. Statystyczny opis zmienności –  obliczanie oraz interpretacja średniej, mediany, rozstępu, odchylenia standardowego.
 • Graficzne metody prezentacji danych: konstrukcja i interpretacja histogramu.
 • Badanie normalności rozkładu.
 • Konstrukcja, dobór i funkcjonowanie kart kontrolnych przy liczbowej ocenie właściwości – karty kontrolne wartości średniej i rozstępu, pojedynczych obserwacji i ruchomego rozstępu. Konstrukcja kart kontrolnych Shewarta dla cech mierzalnych (wartości średniej i rozstępu, wartości średniej i odchylenia standardowego, mediany i rozstępu, pojedynczych obserwacji i ruchomego rozstępu).
 • Ocena zdolności i stanu funkcjonowania procesu – wyznaczanie i interpretacja wskaźników Cp, Cpk, Pp i Ppk oraz Cm i Cmk.
 • Ocena zdolności dla rozkładów innych niż normalny.
 • Zdolność procesu, a wadliwość.
 • Pojęcie funkcji straty.

ĆWICZENIA:

 • Badanie normalności rozkładu.
 • Konstrukcja kart kontrolnych: wartości średniej i rozstępu, pojedynczych obserwacji i ruchomego rozstępu.
 • Obliczanie współczynników zdolności Cp i Cpk oraz funkcjonowania procesu Pp i Ppk.
 • Interpretacja kart kontrolnych.

Post – test

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 2, 22.02.2022r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

SPC_w_MINITAB_program szkolenia_Sudhara Polska

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE AUTOMOTIVE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.