AIAG APQP

NOWE SZKOLENIE APQP 2024 – ZAAWANSOWANE PLANOWANIE JAKOŚCI WYROBU

APQP – CO TO JEST ? 

APQP, czyli Advanced Product Quality Planning (Zaawansowane Planowanie Jakości Produktu), to metoda stosowana głównie w branży motoryzacyjnej, której celem jest zapewnienie, że produkty spełniają wymagania klientów oraz są dostarczane w określonym czasie i z odpowiednią jakością. Proces APQP jest zorganizowany wokół pięciu głównych faz, które umożliwiają systematyczne podejście do procesu planowania jakości. Te fazy to:

 1. Planowanie i definiowanie programu – Faza ta obejmuje identyfikację potrzeb i oczekiwań klienta, analizę ryzyka oraz planowanie wymagań i celów jakościowych.
 2. Projektowanie i rozwój produktu – W tej fazie skupia się na tworzeniu konstrukcji produktu, przeprowadzaniu analiz ryzyka dla projektu produktu (DFMEA), a także na opracowaniu wstępnych planów kontroli.
 3. Projektowanie i rozwój procesu – Obejmuje to opracowanie szczegółowego procesu produkcji, w tym analizę ryzyka dla procesu (PFMEA) oraz opracowanie dokumentacji technologicznej i kontrolnej.
 4. Walidacja produktu i procesu – W tej fazie przeprowadza się testy i walidacje zarówno produktu, jak i procesu produkcyjnego, aby upewnić się, że wszystko funkcjonuje zgodnie z planem i spełnia ustalone kryteria jakościowe.
 5. Uruchomienie, ocena i działania korygujące – Ostatnia faza skupia się na monitorowaniu produktu i procesu w okresie początkowej produkcji, zbieraniu informacji zwrotnych od klientów i wprowadzaniu niezbędnych działań korygujących.

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA APQP.

 • Poprawa jakości: Systematyczne planowanie jakości od wczesnych etapów projektu pozwala na wykrywanie i eliminowanie potencjalnych problemów zanim staną się one kosztowne.
 • Większa satysfakcja klienta: Dzięki skupieniu na oczekiwaniach i wymaganiach klienta produkty lepiej spełniają ich potrzeby.
 • Redukcja kosztów: Minimalizacja błędów i poprawa efektywności procesów produkcyjnych przekłada się na niższe koszty operacyjne.
 • Lepsza współpraca między działami: APQP wymaga koordynacji pracy wielu działów w organizacji, co poprawia komunikację i współpracę.

APQP jest szczególnie ważne w branżach, gdzie wysoka jakość produktów jest krytyczna, a koszty związane z błędami mogą być bardzo wysokie, jak np. w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym czy medycznym.

AIAG APQP ZAAWANSOWANE PLANOWANIE JAKOŚCI WYROBU – 3 EDYCJA (MARZEC 2024) – CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom zaawansowanej wiedzy na temat metodologii APQP (Advanced Product Quality Planning) wersja 3 oraz planowania kontroli CP (Control Plan) wersja 1. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w narzędzia i techniki niezbędne do efektywnego planowania, projektowania, wdrażania oraz monitorowania jakości w procesach produkcyjnych. Uczestnicy nauczą się, jak stosować cykl PDCA, realizować zaawansowane planowanie jakości, rozpoznawać i zarządzać ryzykiem, a także efektywnie komunikować się  i współpracować w ramach zespołów projektowych.

PROGRAM SZKOLENIA: NOWE APQP:

Pre-test

Wprowadzenie :

 • Podstawy planowania jakości APQP (zawansowane planowanie).
 • Cel i odpowiedzialności.
 • Cykl PDCA (planuj, realizuj, sprawdzaj, działaj).
Różnice APQP v2 a APQP v3:

1. Przygotowanie do planowania i realizacja:

 • Zespół APQP ( zaawansowanego planowania) + CP (plan kontroli, wersja 1 2024).
 • Zakres projektu.
 • TtT (Team to Team – koordynacja zespołów w projekcie).
 • Nominacje dostawców.
 • Klient i zaangażowanie organizacji.
 • SE (symultaniczne podejście).
 • CP- plany kontroli.
 • Rozwiązanie problemów.
 • Plan czasowy.
 • Plan projektu a plan czasowy. 
2. Planowanie i definiowanie.
 • Od głosu klienta do RAMP (risk assessment mitigation plan) – ocena ryzyka – plan redukcji ryzyka.
 • Ćwiczenie: przygotowanie oceny załącznik A – APQP (nowe) + GM (,,Gate managemnt’’- zarządzanie bramkami projektu).
3. Projektowanie i rozwój wyrobu.
 • Od DFMEA (analizy ryzyka w wyrobie) do TFC: Team Feasibility Commitment i LS: Leader Support ( zobowiązanie do wykonalności i wsparcie liderów).
 • Ćwiczenie: Opracowanie planu projektowania wyrobu.
4. Projektowanie i rozwój procesu.
 • Od specyfikacji pakowania, dokumentacji procesu ( ,,WIELKA TRÓJKA’’ Proces flow/CP/PFMEA) do LS (Leader Support – Wsparcie Liderów).
 • Ćwiczenie: Opracowanie planu rozwoju procesu.
5. Walidacja wyrobu i procesu.
 • Od SPR: Significant Production Run (znacząca partia produkcyjna) do podpisania planowania jakości i LS (Leader Support – wsparcie liderów).
 • Ćwiczenie: Opracowanie planu walidacji wyrobu + przygotowanie planu weryfikacji procesu.
6. Ocena i sprzężenie zwrotne.
 • Od Redukcji zmienności do L&L (Lessons Learned: nauka z doświadczenia + dobre praktyki).

7. Podsumowanie i zakończenie.

Post-test.

GRUPA ODBIORCZA SZKOLENIA:

 • Kierownicy projektów i liderzy zespołów w przedsiębiorstwach produkcyjnych, szczególnie w branży motoryzacyjnej.
 • Inżynierowie jakości i menedżerowie jakości odpowiedzialni za wdrażanie i nadzorowanie systemów zarządzania jakością.
 • Specjaliści ds. rozwoju produktu i procesu zainteresowani implementacją APQP i CP w swoich projektach.
 • Audytorzy jakości oraz konsultanci chcący zaktualizować swoją wiedzę o najnowsze standardy i praktyki w zakresie zarządzania jakością.

Wartości dodane po szkoleniu:

 • Zrozumienie nowych wymagań i standardów: Uczestnicy zdobędą aktualną wiedzę na temat wersji 3 APQP oraz wersji 1 CP, co pozwoli im na zwiększenie skuteczności planowania i kontroli jakości.
 • Umiejętności w zarządzaniu ryzykiem i planowaniu projektu: Uczestnicy nauczą się identyfikować potencjalne ryzyka i odpowiednio je zarządzać, a także efektywnie planować i realizować projekty zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami branżowymi.
 • Praktyczne umiejętności w zakresie kontroli jakości: Przez ćwiczenia praktyczne, uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie tworzenia i implementacji planów kontroli, co zwiększy ich zdolność do monitorowania i zapewnienia jakości w produkcji.
 • Kompetencje w komunikacji i pracy zespołowej: Szkolenie zwiększy umiejętności uczestników w zakresie efektywnej komunikacji i współpracy między działami i zespołami, co jest kluczowe dla sukcesu projektów wielodyscyplinarnych.
 • Szkolenie to stanowi doskonałą okazję dla specjalistów ds. jakości i kierowników projektów do pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie zaawansowanego planowania jakości, co bezpośrednio przyczyni się do podniesienia standardów produkcyjnych i zwiększenia satysfakcji klientów.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 3, 15.03.2024r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

AIAG APQP_program szkolenia_Sudhara Polska

TERMINY SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE AUTOMOTIVE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.