PROGRAM SZKOLENIA AIAG APQP

AIAG APQP – ZAAWANSOWANE PLANOWANIE JAKOŚCI WYROBU

 1. Wymagania podręcznika APQP:
 • fazy wdrożenia wyrobu i procesu,
 • identyfikacja wymagań klienta względem wyrobu i procesu,
 • dokumentacja procesu produkcji.
 • APQP i MLA podstawowe różnice
 • definicja typowych przykładów realizacji 5 faz APQP wraz z ćwiczeniami z Core Tools:
  1. FMEA – podstawowe wymagania:
  • FMEA dla konstrukcji (DFMEA) i procesu (PFMEA) – różnice i interakcje,
  • formułowanie funkcji, wymagań, wad, przyczyn i skutków wad, identyfikacja środków kontrolnych w procesie produkcyjnym, rozróżnienie między detekcją a prewencją,
  • identyfikacja i opis właściwości (charakterystyk) specjalnych w PFMEA,
  • dobór wskaźników Z (Znaczenia – Severity), C (Częstości – Occurrence), W (Wykrywalności – Detection) wg wytycznych FMEA AIAG/VDA. AP – Wskaźnika Priorytetu Działania,
  • projektowanie działań doskonalących – podejmowanie decyzji na podstawie innych przesłanek niż AP – wskaźniki SOD, SO, SD, rankingi zagrożeń, macierze ryzyka.

             b) Plan kontroli – podstawowe wymagania i błędy:

  • plany kontroli i właściwości specjalne – wymagania IATF 16949,
  • wytyczne opracowywania Planów kontroli zawarte w podręczniku „APQP” („Advanced Product Quality Planning and Control Plan”, AIAG),
  • wytyczne opracowywania Planów kontroli zawarte w IATF 16949:2016,
  • powiązanie Schematu przepływu, FMEA i Planu kontroli – spójność dokumentów wg APQP.

              c) Statystyczne sterowanie procesem produkcji (SPC):

  • podstawowe założenia Statystycznego Sterowania Procesem produkcji (SPC),
  • podstawowe pojęcia statystyczne- zdolność, stabilność, średnia, odchylenie standardowe,
  • zdolność procesu – wskaźniki Cp, Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk,
  • interpretacja wskaźników zdolności procesu / maszyny Cp, Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk.

             d) Analiza systemu pomiarowego (MSA):

  • wytyczne dotyczące analizy liczbowej i atrybutowej – podstawowe wymagania,
  • %GRR jako narzędzie określające poprawność funkcjonowania systemu kontroli liczbowej – założenia, interpretacja i najczęstsze błędy,
  • Kappa jako narzędzie określające poprawność funkcjonowania systemu kontroli atrybutowej – założenia, interpretacja i najczęstsze błędy.

Ćwiczenia:

 • analiza przykładowego Flowchartu – ćwiczenie praktyczne,
 • określenie wskaźnika Zagrożenia (Severity),
 • określenie wskaźnika Występowania (Occurrence),
 • określenie wskaźnika Wykrywalności (Detection),
 • określanie konieczności działań zmniejszających występowanie i wykrywalność po ćwiczeniu praktycznym,
 • powiązanie między schematem przepływu procesu, PFMEA i Planem kontroli po ćwiczeniu praktycznym,
 • analiza danych rozkładu po ćwiczeniu praktycznym,
 • interpretacja wyników analizy MSA – %GRR, Kappa po ćwiczeniu praktycznym.

Adresaci szkolenia:

 • osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości,
 • członkowie zespołów wdrożeniowych.

Post-test

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 3, 22.09.2022r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

AIAG APQP_program szkolenia_Sudhara Polska

TERMINY SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE AUTOMOTIVE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.