PROGRAM SZKOLENIA AIAG PPAP

PPAP  – PROCES ZATWIERDZENIA CZĘŚCI DO PRODUKCJI: 

Proces zatwierdzania części do produkcji (PPAP) definiuje ogólne wymagania dotyczące zatwierdzania części produkcyjnych, w tym materiałów produkcyjnych i seryjnych.

PPAP  – PROCES ZATWIERDZENIA CZĘŚCI DO PRODUKCJI – CEL:

Celem PPAP jest określenie, czy wszystkie zapisy projektu inżynieryjnego klienta i wymagania specyfikacji są właściwie rozumiane przez organizację oraz czy proces produkcyjny ma potencjał do wytworzenia produktu konsekwentnie spełniającego te wymagania podczas rzeczywistego cyklu produkcyjnego przy podanej szybkości produkcji.

PPAP  – PROCES ZATWIERDZENIA CZĘŚCI DO PRODUKCJI – ZASTOSOWANIE:

PPAP ma zastosowanie do wewnętrznych i zewnętrznych zakładów organizacji dostarczających części produkcyjne, części serwisowe, materiały produkcyjne lub materiały luzem. W przypadku materiałów luzem PPAP nie jest wymagany, chyba że zostanie określony przez upoważnionego przedstawiciela klienta.
Organizacja dostarczająca standardowe katalogowe części produkcyjne lub serwisowe musi przestrzegać PPAP, chyba że upoważniony przedstawiciel klienta formalnie odstąpi od tego wymogu.

PPAP  – PROCES ZATWIERDZENIA CZĘŚCI DO PRODUKCJI – PROGRAM SZKOLENIA:

Pre – test

 • Cel i znaczenie PPAP w ramach projektu
 • Zasada powiadamiania klienta o zmianach (kiedy uruchamiamy procedurę PPAP)
 • Dokumentacja wymagana wg procedury PPAP:
  • konstrukcyjna,
  • technologiczna,
  • jakościowa.
 • Wymagania PPAP dla procesu.
 • Próbki wzorcowe, ile i jak je pobrać.
 • Specyficzne wymagania klientów w odniesieniu do PPAP na podstawie niemieckiej i amerykańskiej wymagań grup producentów.
 • Wymagania PPAP względem dostawców.
 • Identyfikacja poziomów i statusów zatwierdzeń.
 • Zatwierdzanie części przed użyciem ich do produkcji (gwarancje dostarczenia części PSW).

Post – test

Czas trwania szkolenia – 1 dzień

Program szkolenia opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 2, 23.05.2020r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

PPAP_program szkolenia_Sudhara Polska

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE AUTOMOTIVE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.