PROGRAM SZKOLENIA AIAG SPC ZAAWANSOWANY

 • Przypomnienie wiadomości z zakresu podstaw statystyki:
  • Podstawowe miary statystyczne – średnia, mediana, dominanta, rozstęp, odchylenie standardowe.
  • Zmienność – przyczyny przypadkowe i szczególne zmienności. Pojęcie procesu stabilnego (pod kontrolą) i rozregulowanego (poza kontrolą).
  • Zdolność procesu – podstawowa interpretacja współczynników zdolności procesu.
 • Rozkład normalny – właściwości rozkładu normalnego, frakcja realizacji poza granicami specyfikacji. Testy normalności rozkładów.
 • Dane z procesów o rozkładzie innym niż normalny – obliczanie współczynników zdolności procesu.
 • Karty kontrolne jako narzędzie monitorowania stabilności procesów – ogólne zasady funkcjonowania. Karty kontrolne Shewart’a dla cech mierzalnych i oceny atrybutowej.
 • Konstruowanie kart kontroli metodą projektową i stabilizacyjną. Przeliczanie kart kontroli przy zmianie liczności próbki oraz zmianie typu karty.
 • Interpretacja danych na kartach kontroli z wykorzystaniem przykładów przedstawionych przez uczestników – warsztaty praktyczne.

Czas trwania szkolenia – 2 dni

Program szkolenia opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 2, 11.08.2022r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

SPC_zaawansowany_program szkolenia_Sudhara Polska

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE AUTOMOTIVE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.