PROGRAM SZKOLENIA AIAG SPC

 • PRE TEST.
 • Rola i znaczenie metod statystycznych we współczesnych systemach zarządzania jakością – funkcja strat Taguchiego, zastosowanie metod statystycznych.
 • Zmienność – przyczyny przypadkowe i szczególne zmienności.
 • Pojęcie procesu stabilnego (pod kontrolą) i rozregulowanego (poza kontrolą).
 • Statystyczny opis zmienności – obliczanie i interpretacja średniej, mediany, rozstępu, odchylenia standardowego (przykłady, ćwiczenia).
 • Graficzne metody prezentacji danych: konstrukcja i interpretacja histogramu (przykłady, ćwiczenia).
 • Zdolność procesu – obliczanie i interpretacja współczynników zdolności procesu (przykłady, ćwiczenia).
 • Rozkład normalny – właściwości rozkładu normalnego, frakcja realizacji poza granicami specyfikacji (przykłady, ćwiczenia).
 • Dane z procesów o rozkładzie innym niż normalny – obliczanie współczynników zdolności procesu (przykłady, ćwiczenia).
 • Karty kontrolne jako narzędzie monitorowania stabilności procesów – ogólne zasady funkcjonowania.
 • Konstrukcja kart kontrolnych Shewart’a dla cech mierzalnych i według oceny alternatywnej (przykłady, ćwiczenia).
 • Konstruowanie kart kontroli metodą projektową i stabilizacyjną (przykłady, ćwiczenia).
 • POST TEST.

Łącznie – 12 ćwiczeń

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 2, 22.02.2022r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

SPC_program szkolenia_Sudhara Polska

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE AUTOMOTIVE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.