AIAG SPC

STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESEM SPC – CO TO JEST ? NA CZYM POLEGA ?

Statystyczne Sterowanie Procesem (SPC) to metoda wykorzystywana w zarządzaniu jakością, która opiera się na analizie statystycznej danych produkcyjnych w celu monitorowania i kontrolowania procesów produkcyjnych. Głównym celem SPC jest zapewnienie, że proces produkcyjny pozostaje stabilny i przewidywalny, co przekłada się na wyższą jakość produktów oraz zmniejszenie wad i strat.

Polega na zbieraniu, analizie i interpretacji danych z procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym lub na bieżąco. Metoda ta pozwala identyfikować zmiany w procesie, które mogą prowadzić do wad produktów, oraz podejmować odpowiednie działania korygujące, aby utrzymać proces w żądanych granicach specyfikacji.

Podstawowe kroki SPC obejmują:

 1. Monitorowanie zmienności procesu poprzez zbieranie danych dotyczących parametrów produkcyjnych.
 2. Analizę zebranych danych przy użyciu odpowiednich narzędzi statystycznych, takich jak histogramy, karty kontrolne, wykresy punktowe, wykresy skrzypcowe itp.
 3. Identyfikację przyczyn niepożądanych zmian w procesie i podejmowanie działań korygujących w celu przywrócenia stabilności procesu.
 4. Regularne sprawdzanie i aktualizowanie procesu w celu utrzymania jego stabilności oraz ciągłego doskonalenia.

SPC umożliwia producentom kontrolowanie procesów produkcyjnych, eliminując wady w produkcie na wczesnym etapie, co prowadzi do redukcji strat, poprawy efektywności oraz zwiększenia satysfakcji klienta.

STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESEM SPC – CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego stosowania metod statystycznych w zarządzaniu jakością produkcji. Głównym celem jest nauczenie uczestników technik monitorowania i sterowania procesami produkcyjnymi w celu zapewnienia ich stabilności, minimalizacji wad oraz osiągnięcia wyższej jakości produktów.

PROGRAM SZKOLENIA:

PRE TEST

 • Rola i znaczenie metod statystycznych we współczesnych systemach zarządzania jakością – funkcja strat Taguchiego, zastosowanie metod statystycznych.
 • Zmienność – przyczyny przypadkowe i szczególne zmienności.
 • Pojęcie procesu stabilnego (pod kontrolą) i rozregulowanego (poza kontrolą).
 • Statystyczny opis zmienności – obliczanie i interpretacja średniej, mediany, rozstępu, odchylenia standardowego (przykłady, ćwiczenia).
 • Graficzne metody prezentacji danych: konstrukcja i interpretacja histogramu (przykłady, ćwiczenia).
 • Zdolność procesu – obliczanie i interpretacja współczynników zdolności procesu (przykłady, ćwiczenia).
 • Rozkład normalny – właściwości rozkładu normalnego, frakcja realizacji poza granicami specyfikacji (przykłady, ćwiczenia).
 • Dane z procesów o rozkładzie innym niż normalny – obliczanie współczynników zdolności procesu (przykłady, ćwiczenia).
 • Karty kontrolne jako narzędzie monitorowania stabilności procesów – ogólne zasady funkcjonowania.
 • Konstrukcja kart kontrolnych Shewart’a dla cech mierzalnych i według oceny alternatywnej (przykłady, ćwiczenia).
 • Konstruowanie kart kontroli metodą projektową i stabilizacyjną (przykłady, ćwiczenia).

POST TEST

ĆWICZENIA SPC:

Wszystkie powyższe punkty programu mają również formę ćwiczeń obliczeniowych.

GRUPA ODBIORCZA:

Grupą odbiorczą szkolenia są pracownicy z różnych poziomów organizacyjnych zaangażowani w procesy produkcyjne oraz osoby odpowiedzialne za zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, w tym kierownictwo, inżynierowie produkcji, specjaliści ds. jakości, technicy oraz operatorzy maszyn.

Wartości dodane po szkoleniu:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:

 1. Skutecznie wykorzystywać metody statystyczne do monitorowania i kontroli procesów produkcyjnych.
 2. Analizować dane produkcyjne przy użyciu odpowiednich narzędzi statystycznych, takich jak histogramy, karty kontrolne, czy wykresy punktowe.
 3. Identyfikować niepożądane zmiany w procesach produkcyjnych oraz podejmować działania korygujące w celu utrzymania stabilności procesu.
 4. Ocenić zdolność procesu produkcyjnego oraz dostosować działania mające na celu poprawę efektywności i jakości produkcji.
 5. Wykorzystywać metody SPC do ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych oraz minimalizacji strat i wad produktów.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 2, 22.02.2022r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

SPC_program szkolenia_Sudhara Polska

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE AUTOMOTIVE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.