WYMAGANIA STANDARDU IATF 16949:2016 – PROGRAM SZKOLENIA

WYMAGANIA STANDARDU IATF 16949:2016 – PROGRAM SZKOLENIA:

Pre – test

 • IATF 16949 dlaczego nie ISO/TS 16949?
 • Zmiana zasad zarządzania – co jest nowe?
 • Zmiany w podejściu procesowym
 • IATF a ISO/TS – różnice
 • Przywództwo i jego rola w SZJ
 • Podejście oparte o zidentyfikowane ryzyka
 • Terminy stosowane w automotive – co jest nowe?
 • Zakres systemu jakości a korporacyjne podejście + CSR
 • Zapewnienie zgodności wyrobów i procesów podejście klientowskie i prawne
 • Bezpieczeństwo wyrobu – nowe podejście
 • Przywództwo kierownictwa a podejście do odpowiedzialności i efektywności / skuteczność procesów
 • Odpowiedzialności i uprawnienia – zakres i ich ważność
 • Planowanie z uwzględnieniem analizy ryzyka wewnętrznego/zewnętrznego i szans
 • Definiowanie celów i planowanie ich realizacji
 • Podejście wielodyscyplinarne w planowaniu zakładu z uwzględnieniem ryzyka, systemy pomiarowe i laboratoria
 • Rola kompetencji/motywacji w organizacji, kompetencja auditorów II strony
 • Udokumentowana informacja – czy to zastępuje nadzór nad zapisami i dokumentami SJ?
 • Operacyjne planowanie i nadzorowanie/sterowanie
 • Wymagania dla wyrobu i usługi – projektowanie wyrobu/procesu i zatwierdzanie
 • Sterowanie procesami/wyrobami/usługami dostarczanymi z zewnątrz – co należy udokumentować, co należy uregulować?
 • Produkcja i dostarczanie usługi – co jest ważne po SOP?
 • Zwolnienie wyrobu i usługi – strukturalne podejście w Automotive
 • Sterowanie/nadzorowanie wynikami nie spełniającymi wymagań strukturalne podejście w Automotive
 • Ocena osiągnięć – perspektywa klienta, metody statystyczne, audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania
 • Poprawa – E.P.(P/Y), problem solving: strukturalne podejście
 • Wymagania certyfikacji – wydanie 5
 • Podsumowanie i zakończenie.

Post – test

Czas szkolenia – 2 dni (16 godz)

Nasza Firma

Naszym celem jest oferowanie wsparcia dla Organizacji w jaki sposób poprawnie, efektywnie i skutecznie zarządzać systemami i zagrożeniami dla poprawy i ochrony ich obecnych i przyszłych wyników działalności. Zapewniamy wdrożenia, nadzór i bogatą ofertę szkoleń dedykowanych (zamkniętych) i otwartych z wymagań dotyczących branży automotive. Szkolenia i doradztwo prowadzimy stacjonarnie i ONLINE.

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA W CAŁEJ POLSCE I ZA GRANICĄ. PROPONUJEMY GRUPY SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH (ZAMKNIĘTYCH) JUŻ OD 4 OSÓB (RÓWNIEŻ ONLINE).

Nadchodzące szkolenia otwarte (ONLINE) – HARMONOGRAM i programy szkoleń – Szkolenia otwarte

OFERTA WSZYSTKICH SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH (STACJONARNYCH I ONLINE) DLA AUTOMOTIVE: TUTAJ

Zaproszenie na szkolenie uwzględniające założenia organizacyjne – TUTAJ