CIĄGŁE DOSKONALENIE – WPROWADZENIE.

Norma ISO 9001:2015 zakłada, iż każda organizacja powinna określić i wybrać możliwości doskonalenia oraz wdrożyć wszelkie niezbędne działania mające na celu spełnienie wymagań Klienta i zwiększenie zadowolenia Klienta.

Działania powinny obejmować:

  • Doskonalenie wyrobów i usług w celu spełnienia wymagań Klienta, jak również uwzględnienie przyszłych potrzeb i oczekiwań
  • Korygowanie, zapobieganie lub ograniczanie niepożądanych skutków
  • Doskonalenie funkcjonowania i skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.

(źródło: norma ISO 9001:2015).

CIĄGŁE DOSKONALENIE – KLUCZ DO SUKCESU W PRZEMYŚLE/BIZNESIE ?

Ciągłe doskonalenie to nie tylko frazes, lecz filozofia działania, która odgrywa kluczową rolę w przemyśle. Jest to proces, który ma na celu stałe ulepszanie procesów, produktów i usług w organizacji. Wdrażanie ciągłego doskonalenia ma ogromne znaczenie w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym, gdzie stale zmieniające się oczekiwania klientów i rynek wymagają dynamicznych reakcji.

Ale co to takiego właściwie jest to ciągłe doskonalenie i dlaczego jest tak istotne w przemyśle/biznesie ?

Otóż, ciągłe doskonalenie to podejście, które zakłada nieustanne dążenie do poprawy jakości, efektywności i skuteczności wszystkich procesów zachodzących w organizacji. To proces, który nie ma końca, ponieważ zawsze można znaleźć coś, co można ulepszyć, zoptymalizować lub usprawnić.

Implementacja ciągłego doskonalenia w przemyśle opiera się często na międzynarodowych normach systemów zarządzania, takich jak ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, AS 9100:2018 i innych, branżowych. Te normy stanowią ramy, które pomagają organizacjom wdrożyć skuteczne procesy zarządzania jakością, identyfikować obszary do ulepszenia i monitorować postępy w ciągłym doskonaleniu.

W przypadku normy ISO 9001:2015, ciągłe doskonalenie jest jednym z kluczowych założeń systemu zarządzania jakością. Zgodnie z tą normą, organizacje zobowiązane są do ustalenia, wdrażania i utrzymania procesów mających na celu ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością. Oznacza to, że firmy muszą stale analizować swoje ulepszenia oraz podejmować działania mające na celu poprawę tych obszarów.

Jak właściwie implementować ciągłe doskonalenie w praktyce ?

Istnieje wiele metod i narzędzi, które można wykorzystać do tego celu. Jedną z najpopularniejszych jest cykl PDCA, znany również jako cykl Deminga. Składa się on z czterech etapów: Plan, Do, Check, Act. Pierwszym krokiem jest zaplanowanie działań mających na celu poprawę danego procesu. Następnie, te działania są wdrażane (Do), a ich skuteczność jest monitorowana (Check). Na podstawie wyników monitorowania podejmowane są decyzje dotyczące dalszych działań (Act), które mają na celu dalsze ulepszanie procesu.

Inną skuteczną metodą jest podejście Lean, które koncentruje się na eliminowaniu marnotrawstwa i optymalizacji procesów. Metoda ta wykorzystuje narzędzia takie jak Kaizen (ciągła poprawa), 5S (sortowanie, systematyzacja, sprzątanie, standardyzacja, samodyscyplina), oraz wartość dodaną i nie wartość dodaną, aby zidentyfikować i usuwać nieefektywne działania.

Nie można jednak zapominać o ważnej roli pracowników w procesie ciągłego doskonalenia. To oni posiadają unikalną wiedzę na temat procesów i produktów, dlatego ich zaangażowanie i aktywny udział w identyfikowaniu problemów i sugestiach dotyczących ulepszeń jest kluczowe dla sukcesu całego procesu.

Podsumowując, ciągłe doskonalenie jest nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania w przemyśle (biznesie). Implementacja międzynarodowych norm systemów zarządzania oraz wykorzystanie odpowiednich metod i narzędzi mogą pomóc organizacjom w efektywnym wdrażaniu i utrzymywaniu procesu ciągłego doskonalenia, co przyczynia się do osiągnięcia sukcesu i przewagi konkurencyjnej na rynku.

Nasza Firma

Oferujemy Klientom szkolenia i doradztwo związane z ciągłym doskonaleniem w każdej branży.

Zapewniamy konsultacje i ofertę szkoleń dedykowanych (zamkniętych) i otwartych w obszarze ciągłego doskonalenia.  Szkolenia i doradztwo prowadzimy stacjonarnie i ONLINE.

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA W CAŁEJ POLSCE I ZA GRANICĄ. PROPONUJEMY GRUPY SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH (ZAMKNIĘTYCH) JUŻ OD 4 OSÓB.

Tematy szkoleń - SPRAWDŹ PROGRAM SZKOLENIA - KLIKNIJ W TEMAT SZKOLENIA

Nadchodzące szkolenia otwarte (HARMONOGRAM i programy szkoleń – Szkolenia otwarte)