PROGRAM SZKOLENIA CQI-12

CQI – 12 COATING SYSTEM ASSESSMENT – OCENA PROCESU SPECJALNEGO W POWŁOKACH LAKIERNICZYCH – 3 EDYCJA, LIPIEC 2020

Nowy proces specjalny CQI-12: Ocena Systemu Powlekania został opracowany, aby pomóc w lepszej ocenie systemów jakości w zakładach lakierniczych dostarczających powłoki samochodowe OEM. Obecnie, w swoim trzecim wydaniu, Ocena Systemu Powlekania została zaktualizowana i poprawiona w celu zwiększenia przejrzystości oraz uwzględnienia koncepcji systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016, “podejścia procesowego” i “zarządzania ryzykiem”. Dodatkowe ulepszenia obejmują nowy kreator formularzy, wymagania dotyczące wszystkich urządzeń testowych związanych z każdym procesem na końcu każdej tabeli procesu, przeredagowany i rozszerzony rozdział dotyczący pirometrii i inne.

źródło: aiag.org

Ciągłe doskonalenie jakości jako wspólne podejście do Systemu Zarządzania podczas realizacji procesów nakładania powłok lakierniczych.

PRE – TEST

 • Wprowadzenie do audytowania procesów specjalnych
 • Normy i specyfikacje techniczne w przemyśle automotive – struktura i ich przełożenie na procesy specjalne
 • Wymagania dla audytorów zgodnie z ISO 19011 oraz AIAG CQI 12
 • CSR – Specyficzne wymagania klienta w odniesieniu do procesów specjalnych
 • Powiązania ze standardowymi technikami jakości.
 • Struktura CQI 12 – sekcje 1-2.Prezentacja i analiza wymagań.
 • Procesy przygotowania powierzchni z fosforanowaniem
 • Proces nakładania powłoki metodą kataforezy
 • Proces nakładania powłoki proszkowej
 • Procesy nakładania powłok ochronnych metodami DIP/Spin, Spray, Autophoretic, Convective Cure
 • Sekcja 3 – Job Audyt. Ocena oparta na sprecyzowanych wymaganiach procesu powiązanych ze specyfikacjami klienta
 • Warsztaty praktyczne – Wypełnianie sekcji 1-2 oraz tabel (A-J)
 • Warsztaty praktyczne – Job Audyt stosowanych procesów nakładania powłok lakierniczych
 • Panel dyskusyjny z analizą wypełnionych formularzy
 • Podsumowanie Szkolenia

POST – TEST

Część 1 – teoretyczna ma na celu wprowadzenie uczestników do wymagań określonych w specyfikacjach i poszczególnych sekcjach CQI-12

Część 2 – warsztatowa polega na dokonaniu analizy i oceny rzeczywistego procesu nakładania powłoki lakierniczej z wprowadzeniem nabytej wiedzy i umiejętności podczas szkolenia do stosowania CQI 12 w pracy codziennej (w ramach szkoleń dedykowanych w Organizacjach).

Czas trwania szkolenia – 2 dni

Program szkolenia pracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 3, 1.08.2020r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

TERMINY SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE PROCESY SPECJALNE CQI

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.